« Quay lại

Tương Dương làm tốt các hoạt động đưa các tiến bộ KHCN ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Trong  năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo hoạt động ứng dụng vào sản xuất và đời sống, đã đem lại hiệu quả thiết thực, tiến hành triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình từ các nguồn kinh phí khác nhau:

Với mô hình thuộc Sở KHCN hỗ trợ cho huyện thực hiện, huyện đã triển khai mô hình trồng cây Thanh long ruột đỏ bằng công nghệ Nhật Bản quy mô 3000m2, kinh phí được Sở KHCN hỗ trợ 85.204.000đ; đã được triển khai xây dựng tại bản Mác xã Thạch Giám, đến nay một số cây đã đậu quả. Đồng thời, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Bò giàng Thảo Hảo mua 01 máy hút chân không và in nhãn bao bì sản phẩm với kinh phí được Sở KHCN hỗ trợ là 39.000.000đ. Đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ.

Mô hình nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con Tương Dương

Mô hình thuộc chương trình của Trung tâm Khuyến nông tỉnh giao Trạm khuyến nông huyện thực hiện, đã triển khai mô hình trồng rau an toàn áp dụng kỹ thuật phủ lưới chắn côn trùng: Thực hiện tại bản Na Tổng, xã Tam Thái.  Kinh phí 62.800.000, 5 hộ tham gia, quy mô 1000 m2. Năng suất đạt 2436 kg quả/ 1000m2. Mô hình được đánh giá có hiệu quả,  hiện nay bà con nông dân tiếp tục trồng dưa leo vụ Thu Đông tiếp theo. Song song là mô hình Khuyến nông phục vụ người nghèo (mô hình Chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cỏ) tại Bản Pay, xã Nga My theo Quyết định số 227/TTKN ngày 14/5/2018 của Trung tâm khuyến nông Nghệ An. Kinh phí thực hiện 172.000.000 đ, quy mô 10 con bò cái Sind + 2.500 m2 cỏ ( 2 con bò + 500 m2 cỏ/1 hộ). Mô hình được bà con và Chính quyền xã đánh giá cao, các hộ tham gia mô hình đều cam kết viết đơn xin thoát nghèo. Bò phát triển tốt, tăng trọng đạt 20 kg/con/tháng, thể trọng trung bình đạt 240kg/con.

  Các mô hình thuộc Nghị định 35/2015/NĐ- CP, giao Trạm khuyến nông thực hiện cũng đã phát huy hiệu quả: Mô hình thâm canh lúa nếp N97 vụ Hè thu: Triển khai tại bản Pay, xã Nga My. Kinh phí 217.142.000 đ, quy mô 20ha, có 84 hộ tham gia. Năng suất mô hình đạt 55 tạ/ha. Sản lượng đạt 1.100 tạ/20 ha. Mô hình có khả năng nhân rộng. Mô hình thâm canh lúa nếp N97 vụ Hè thu: Triển khai tại bản Pột, xã Nga My. Kinh phí 47.493.000 đ, quy mô 3,5ha, có 31 hộ tham gia. Năng suất mô hình đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 196 tạ/3,5ha. Mô hình có khả năng nhân rộng; Mô hình thâm canh lúa nếp Cô tiên vụ Hè thu: Triển khai tại bản Coọc, xã Yên Hòa. Kinh phí 111.307.600 đ, quy mô 9ha, có 92 hộ tham gia. Năng suất mô hình đạt 52 tạ/ha, sản lượng đạt 468 tạ/9ha. Mô hình có khả năng nhân rộng; Mô hình trồng ngô CP511 vụ đông trên đất 2 lúa: Triển khai tại bản Pay, xã Nga My. Kinh phí 263.277.400đ, quy mô 20ha, có 84 hộ tham gia. Ngô phát triển tốt, dự kiến năng suất đạt 35 tấn/ha; Mô hình trồng ngô CP511 vụ đông trên đất 2 lúa: Triển khai tại bản Pột, xã Nga My. Kinh phí 55.610.600 đ, quy mô 3,5ha, có 31 hộ tham gia. Ngô phát triển tốt, dự kiến năng suất đạt 35 tấn/ha và mô hình sản xuất Lạc L14 vụ Đông trên đất 2 lúa: Triển khai tại bản Coọc, xã Yên Hòa. Kinh phí 72.469.000 đ, quy mô 3ha, có 25 hộ tham gia. Dự kiến năng suất đạt 2,2 tấn/ha.

Mô hình thâm canh lúa vụ Hè thu

Các mô hình theo Quyết định 15/2018/QĐ- UBND tỉnh, giao Trạm khuyến nông thực hiện gồm: Triển làm chỉ đạo làm lồng cá mới theo QĐ số 337/QĐ-UBND, ngày 16/4/2018 và Quyết định số 1258/QĐ-UBND, ngày 08/10/2018 của UBND huyện Tương Dương: Kinh phí 800.000.000 đ, nghiệm thu lồng đạt theo tiêu chuẩn lồng công nghệ cao bằng nhựa HDPE nuôi trên lòng hồ Thủy điện Khe Bố được 53/53 lồng đạt 100 % KH. Hiện tại các hộ dân đã tiến hành thả cá xong, chưa thấy bệnh, dịch xuất hiện, cá sinh trưởng và phát triển tốt; Triển khai cấp cá giống trợ giá thực hiện chính sách trợ giá cá giống theo QĐ số 345/QĐ-UBND, ngày 18/4/2018 của UBND huyện Tương Dương. Kinh phí nhà nước hỗ trợ 232.980.000 đ, lượng giống 4.208 kg cá tổng hợp, 1.253 kg cá trắm, 3.415 con cá rô phi, 1.480 con cá leo và Quyết định số 1284/QĐ- UBND, ngày 10/10/2018 về phân bổ cá giống vụ Thu được 345 kg cá giống tổng hợp, 1.213 kg cá trắm, 1.846 con cá rô phi, 500 con cá leo, 4.750 con cá lăng. Trong đó kinh phí Nhà nước hỗ trợ 161.977.000đ; Triển khai mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô nếp theo QĐ số 386/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND huyện Tương Dương. Triển khai tại bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, diện tích 2ha, 5 hộ tham gia. Năng suất ngô đạt 48 tạ/ha, sản lượng đạt 96 tạ/2 ha và triển khai mô hình Ương cá giống cấp II thuộc chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018. Kinh phí hỗ trợ 30.000.000 đ, quy mô 3.000 m2, 3 hộ tham gia. Thời gian đầu sau cấp cá giống cá sinh trưởng và phát triển tốt, khẳng định các hộ dân ương được cá giống, thích nghi được khí hậu miền núi, dự kiến năng suất đạt 250 kg/3.000 m2 sau thả giống 2,5 tháng. Nhưng đến ngày 30/8/2018 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và xả lòng hồ Thủy điện bản Vẽ gây thiệt hại toàn bộ ao ương cá giống.


Chanh leo và bí, hai mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao

Mô hình thuộc chương trình huyện được triển khai đồng bộ hiệu quả:  Nhân rộng mô hình chanh leo trồng mới được 73 ha tại 2 xã Nhôn Mai, Hữu Khuông nâng diện tích chanh leo trên toàn huyện 128,3 ha. Hiện nay diện tích chanh trồng mới đã leo giàn, diện tích chanh trồng năm 2017 đang ra quả; Mô hình nhà lưới do doanh nghiệp tự bỏ vốn thực hiện: Đã triển khai 2 nhà lưới với diện tích 5000m2, vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Đến nay đã trồng được 1 vụ cà chua múi, 2 vụ dưa lưới, vụ dưa lưới thứ 2 đang ra quả. Bước đầu dự án đã phát huy hiệu quả, mang đến cách làm mới với sản phẩm sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Vigap, sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Dự án đang được duy trì, phát triển; Mô hình trồng nghệ đỏ tại xã Tam Hợp do Tổng đội TNXP thực hiện: Trồng được 50ha, tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, sản lượng hàng năm khoảng 1000 tấn.

Nhìn chung, các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất, chất lượng của các cây trồng vật nuôi từ các mô hình tốt hơn so với việc sản xuất theo phong tục tập quán  của nhân dân trước tới nay. Thông qua các mô hình đã giúp cho người dân dần thay đổi được phương thức sản xuất lạc hậu sang phương thức sản xuất áp dụng KHKT, góp phần tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Tuy nhiên phần lớn các mô hình còn nhỏ, quy mô không lớn nên chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình sau khi kết thúc thì chưa được nhân rộng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hy vọng năm 2019, UBND huyện Tương Dương sẽ ứng dụng những kết quả đạt được để tiếp tục đưa các tiến bộ KHCN ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao đời sống của nhân dân./.

Lê Phương

 

 

 

Tin khác

Tiện ích - Download Tiện ích - Download


Tiện ích - download hết hạn.

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.