« Quay lại

Anh Sơn triển khai tốt các mô hình trong 6 tháng đầu năm 2019

Sau khi Nghị quyết số 06/NQ-TU được ban hành và triển khai thực hiện sâu rộng, các hoạt động khoa học và công nghệ huyện Anh Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, kết quả nghiên cứu khoa học đã đi vào cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò khoa học và công nghệ trong góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và trong từng ngành, phục vụ đa mục tiêu: xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đang từng bước được kiện toàn, các cơ chế chính sách đối với khoa học công nghệ có bước đổi mới và hoàn thiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ngày càng quan tâm hơn trong lãnh đạo chỉ đạo lồng ghép các chương trình dự án, các nguồn vốn để xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế, một số hộ gia đình xây dựng các mô hình kinh tế đã cho thu nhập cao...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã triển khai xây dựng mới 8 mô hình, kinh phí thực hiện 1,8 tỷ đồng. Trong 8 mô hình triển khai có 01 mô hình thâm canh lúa lai vụ xuân chất lượng cao tại xã Vĩnh Sơn quy mô 50 ha, năng suất sản lượng lúa vượt từ 15-20% so với mô hình đối chứng, 7 mô hình còn lại đang triển khai chưa đánh giá được. Hiện huyện đang duy trì nhân rộng 5 mô hình từ các năm trước, tổng kinh phí thực hiện 2.4 tỷ, một số mô hình có hiệu quả: Mô hình trồng rau, củ quả sạch trong nhà lưới của Công ty nông nghiêp sạch Anh Sơn tại bản Kim Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cho thu nhập gần khoảng 600 triệu đồng/năm, Mô hình sản xuất kinh doanh chè VietGap của hợp tác xã chè Minh Sáng tại xã Hùng Sơn cho thu nhập khoảng 650 triệu/năm, mô hình trồng bầu bí… tại xã Cẩm Sơn cho thu nhập khoảng gần 9 tỷ/năm, mô hình sản xuất chè gay cho thu nhập khoảng 10 tỷ đồng các mô hình này có hiệu quả cao nên đã có tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mô hình thâm canh lúa lai vụ xuân chất lượng cao và Mô hình trồng rau, củ quả sạch trong nhà lưới đem lại hiệu quả kinh tế cao

 

Hiện tại, huyện đang triển khai mô hình xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Anh Sơn kinh phí gần 74 triệu đồng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh.

Mô hình KH&CN từ nguồn kinh phí ngân sách huyện: Đang triển khai thực hiện mô hình " Ứng dụng TTNT giống bò Blanc-Bluc-Belgium-Blanc Bleu Belge (BBB) với bò cái nền Zebu nhằm nâng cao chất lượng đàn bò thịt kinh phí 100 triệu đồng; Đang hoàn thiện hồ sơ để triển khai Dự án trồng giống Táo Mỹ và giống táo 05 tại xã Long Sơn; Đã triển khai sản xuất phân hữu cơ vi sinh đợt 1/2019 số lượng 2100 tấn cho các xã Cẩm Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn và Tào Sơn.

Mô hình nguồn kinh phí KH&CN nguồn kinh phí Khuyến nông: Đang triển khai mô hình trồng bưởi Hồng Quang Tiến tại xã Hội Sơn và xã Phúc Sơn với Quy mô: 3 ha, số hộ tham gia: 6 hộ (Hội Sơn 01 hộ, Phúc Sơn 5 hộ) kinh phí 60 triệu đồng;

       Mô hình nguồn kinh nguồn kinh phí Nghị Định 35/2015/NĐ-CP: UBND huyện giao cho đơn vị Trạm khuyến nông triển khai thực hiện 5 mô hình kinh phí 1.509 triệu đồng trong đó: Một mô hình thâm canh lúa lai vụ xuân chất lượng cao tại xã Vĩnh Sơn quy mô 50 ha, kinh phí 241 triệu, năng suất sản lượng lúa vượt từ 15-20% so với mô hình đối chứng, đang tiếp tục triển khai 4 mô hình thâm canh lúa vụ hè thu năm 2019 bao gồm: mô hình thâm canh lúa vụ hè thu chất lượng cao HN6 quy mô 60 ha, kinh phí 494 triệu đồng, mô hình thâm canh lúa thâm canh lúa vụ hè thu chất lượng cao PQ5 tại xã Hoa Sơn quy mô 30 ha, kinh phí 258 triệu đồng, mô hình thâm canh lúa thâm canh lúa vụ hè thu chất lượng cao PQ5 tại xã Hội Sơn quy mô 30 ha, kinh phí 258 triệu đồng, mô hình thâm canh lúa thâm canh lúa vụ hè thu chất lượng cao PQ5 tại xã Khai Sơn quy mô 30 ha, kinh phí 258 triệu đồng.

Mô hình do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng: Duy trì mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của công ty TNHH NN Kim nhan xanh tại xóm 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn) được đầu tư trên 1,4 tỷ đồng, trang bị hệ thống thiết bị nhà lưới, tưới nhỏ giọt theo công nghệ hiện đại của Isarel; Duy trì mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của Công ty CP nông nghiệp xanh Anh Sơn tại bản Kim Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, được đầu trang bị hệ thống thiết bị nhà lưới, tưới nhỏ giọt theo công nghệ hiện đại của Isarel sản xuất rau theo chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông sản hàng hóa phục vụ người tiêu dùng.

         Nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất: Triển khai sản xuất phân hữu cơ vi sinh đợt 1/2019 số lượng 2100 tấn cho các xã Cẩm Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn và Tào Sơn. phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; Duy trì và nhân rộng mô hình ươm cá giống cấp 2 cung cấp 50 tấn các giống phục vụ cho ngành chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện; Tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất và chế biến chè VietGap tại hợp tác xã Minh Sáng xã Hùng Sơn; Tiếp tục duy trì mô hình sản xuất rau quả, bí đỏ, bí xanh tại xã Cẩm Sơn, Tường Sơn, Tào Sơn và một số xã trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả kinh tế cao tăng thu nhập cho người dân từ 100 đến hơn 200 triệu đồng/ha, mô hình này có khả năng nhân rộng trên địa bàn huyện vì lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với cây trồng khác; Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo ngày càng được hoàn thiện để phát triển nhanh đàn lợn lai kinh tế, lợn siêu nạc, bò lai sin góp phần tích cực trong việc cải tạo đàn lợn, đàn bò, nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho các hộ nông dân; Kỹ thuật nuôi gà, nuôi lợn an toàn sinh học được triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện.

Mô hình sản xuất và chế biến chè VietGap tại hợp tác xã Minh Sáng, xã Hùng Sơn đang được tiếp tục nhân rộng

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện: Tiếp tục Phối hợp Công Ty TNHH FaXuCa triển khai các bước tiếp theo về xây dựng nhãn hiệu rau an toàn Anh Sơn; Tiếp tục Phối hợp phòng NN& PTNT triển khai xây dựng mô hình thụ tinh nhân tạo bò B.B.B tại xã Vĩnh Sơn. Đồng thời, ưu tiên đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn viet gap và xây dựng thương hiệu để nâng cáo giá trị sản phẩm cho dân và đang đề nghị Sở KH&CN bố trí kinh phí để nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế - xã hội để kích cầu, nhân rộng các mô hình ra trên địa bàn toàn huyện./.

Nguyễn Văn Thìn

 

Tin khác

Tiện ích - Download Tiện ích - Download


Tiện ích - download hết hạn.

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.