« Quay lại

Kết quả thực hiện mô hình nhỏ ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện Quỳ Châu

  Huyện Quỳ Châu nằm cách thành phố Vinh khoảng 145 km về phía Tây Bắc Nghệ An theo Quốc lộ 48. Tổng diện tích tự nhiên là 105.765,5 ha. Gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã, 03 trung tâm cụm xã. Dân số toàn huyện là 57.845 người, gồm hai dân tộc Thái và Kinh cùng sinh sống. Lực lượng lao động khoảng 36.000 người trong độ tuổi lao động. Là huyện thuần nông, có 80% lao động sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2018) là 30 triệu/người/năm.

  Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo điều hành của Huyện uỷ, UBND huyện các ngành, các cấp và của đồng bào các dân tộc huyện nhà, việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN ngày càng được quan tâm và có nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực. Từ đó kinh tế - xã hội của huyện ngày càng được phát triển và đạt hiệu quả cao hơn. Các mô hình tiến bộ KHCN triển khai từ năm 2013 đến nay:

1. Năm 2013:

- Triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất hương thẻ, công suất 40.000 que/ngày, tại Khối 3, Thị trấn Tân Lạc; với tổng kinh phí thực hiện 86.900.000đ. Mô hình đã được thực hiện thành công và đang tiến hành nhân rộng.

- Triển khai mô hình trồng gấc cao sản tại bản Hòa Bình xã Châu Bình: 4 ha, số lượng 1.600 gốc, 20 hộ tham gia và bổ sung 100 gốc tại mô hình ở Thị Trấn.

- Mô hình ương cá giống cấp 2 tại xã Châu Bính với diện tích 0,5 ha; 4 hộ tham gia.

- Triển khai mô hình trồng Rễ hương xen ngô 0,5 ha; trồng cây rễ hương 3ha, 31 hộ tham gia tại bản Hoa Tiến 2 xã Châu Tiến.

- Đưa các giống lúa mới vào thử nghiệm trong vụ Xuân: Giống lúa Nghi hương 2308: 0,6 ha, năng suất đạt 68tạ/ha; và giống TH3-5: 0,18ha, năng suất đạt 67tạ/ha, tại xã Châu Bình; Thiên nguyên ưu 9 tại xã Châu Bính và Châu Hạnh: 0,4ha, tại xã Châu Bính và Châu Hạnh, năng suất đạt 68 tạ/ha; Giống Kinh sử ưu 1588 tại xã Châu Hạnh và Châu Hội: 0,4ha, năng suất đạt 68tạ/ha;  Giống PHB71: 0,6ha tại xã Châu Tiến; năng suất đạt 70tạ/ha.

- Vụ Hè thu - mùa: Theo dõi các mô hình thử nghiệm giống lúa Kinh sử ưu 1588 tại xã Châu Hạnh, TH3-5 tại xã Châu Hội, SL9 và SL5 tại xã Châu Tiến, PHB71 tại xã Châu Thuận.

- Triển khai đề tài khoa học nhân giống cây rễ hương bằng phương pháp giâm hom và gieo hạt tại khối Tân Hương - Thị Trấn Tân Lạc, quy mô 50.000cây/năm. Số hộ tham gia: 01hộ, làm vườn ươm theo kế hoạch.

- Triển khai chương trình khí sinh học (Bioga): 02/05 bể đạt 40%KH.

2. Năm 2014:

- Triển khai mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ (Thanh long ruột đỏ xen nghệ) tại xã Châu Bình, quy mô: 0,3 ha. Cây Thanh long và Nghệ sinh trưởng và phát triển tốt.

- Ương cá giống cấp 2: quy mô 0,5 ha tại xã Châu Hội, 05 hộ tham gia. Kết quả: kích thước và trọng lượng cá phát triển nhanh vượt kế hoạch đề ra.

- Triển khai mô hình nuôi Nhím tại xã Châu Hạnh, số lượng hỗ trợ là 18 cặp với trọng lượng là từ 4-6 kg/con, 6 hộ tham gia, tổng kinh phí 50.000.000 đồng.

- Mô hình cá lúa tại xã Châu Bính, quy mô 0,8 ha: 02 hộ tham gia, giao giống cá với lượng giống là: 95 kg; năng suất đạt 5,16 tạ/ha.

- Mô hình trồng trồng rễ hương ở xã Châu Tiến , Quy mô: 03ha với 31 hộ tham gia; năng suất đạt 7,5 tấn/ha.

- Mô hình trồng khảo nghiệm các loại giống lúa: 1,1 ha; Trong đó: Lúa lai TH3-5: 0,5 ha tại xã Châu Thuận, năng suất đạt 70 tạ/ha, kinh sở ưu 37: 0,3 ha và CT16: 0,3 ha tại xã Châu Hạnh, năng suất đạt 71 tạ/ha.

- Triển khai xây dựng mô hình nuôi Vịt trời tại xã Châu Tiến, quy mô 1.000con/02 hộ tham gia, tổng kinh phí 82.000.000 đồng. Mô hình được thực hiện thành công.

3. Năm 2015:

- Triển khai Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất Hương nụ, công suất 2-3 nụ/giây; Hương vòng 600 hộp (mỗi hộp 10 vòng), công suất 5 vòng/phút tại Thị trấn Tân Lạc, quy mô 01 hộ tham gia, với tổng kinh phí thực hiện 117.400.000đ. Mô hình đã được thực hiện thành công và đang tiến hành nhân rộng.

- Mô hình Ương nuôi cá giống cấp 2:  Quy mô 0,5 ha tại xã Châu Hạnh số hộ tham gia 04 hộ, Kết quả: Cá sinh trưởng và phát triển nhanh năng xuất vượt so với quyết định giao dự toán. Đánh giá hiệu quả mô hình trừ đi chi phí dân thu được: 205,19 triệu đồng/ha nuôi trong vòng 03 tháng.

-Mô hình trồng cây Bo Bo: Quy mô 02 ha ở Châu Bính, số hộ tham gia 01 hộ, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh hại, chi phí đầu tư: 19 triệu đồng/ha;

- Mô hình Chăn nuôi dê:  Quy mô 01 hộ tại xã Châu Hội: số hộ tham gia 01 hộ, Kết quả: Dê sinh trưởng và phát triển tốt, chi phí đầu tư cho mô hình trên: 89 triệu đồng.

- Mô hình Chăn nuôi Gà đen:  Quy mô 01 hộ Tại xã Châu Thắng: số hộ tham gia 01 hộ, Kết quả: Gà sinh trưởng và phát triển tốt không có hiện tượng dịch bệnh, chi phí đầu tư cho mô hình trên: 26 triệu đồng.

- Mô hình trồng Đào: Quy mô 1,4 ha Tại Thị trấn Tân Lạc, số hộ tham gia 4 hộ, là năm đầu tiên trồng giống cây Đào, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh hại, chi phí đầu tư trên: 33 triệu đồng/ha.

- Mô hình Trồng cây Rễ hương bằng hom: Quy Mô 01 ha tại xã Châu Thuận, số hộ tham gia 01 hộ, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh hại, chi phí đầu tư trên: 22 triệu đồng/ha.

- Mô hình trồng cây mây: Quy Mô 01 ha, số hộ tham gia 01 hộ tại xã Châu Hạnh và xã Châu Thắng, Số hộ tham gia là: 47 hộ, Cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh hại, chi phí đầu tư cho mô hình trên: 16,6 triệu đồng/ha; dự kiến sau 3 năm cho thu hoạch.

4. Năm 2016:

- Triển khai mô hình "Thực thi một số giải pháp trong quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hương trầm Quỳ Châu". Với tổng kinh phí thực hiện 121.200.000đ (bao gồm: kinh phí họp dân; kinh phí In ấn nhãn hương trầm và in ấn bao bì, nhãn hương thẻ, hương vòng, hương nụ; kinh phí làm bảng quảng cáo). Mô hình triển khai có hiệu quả, khuyến khích nhân dân có ý thức trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể để nâng cao giá trị sản phẩm Hương trầm Quỳ Châu, từ đó làm tăng tính hiệu quả về kinh tế cao hơn.

- Triển khai mô hình chăn nuôi Lợn thịt an toàn sinh học ở Bản Hạt - Châu Bính quy mô 50 con với 05 hộ tham gia.

- Triển khai mô hình chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học tại Thị trấn Tân Lạc (Khối 1; Khối 3; Khối Tân Hương 2; Hoa Hải 1; Hoa Hải 2) quy mô 1.000 con con với 10 hộ tham gia.

- Triển khai mô hình chăn nuôi Gà sinh sản an toàn sinh học tại Bản Thanh Sơn - Xã Châu Nga quy mô 250 con con với 06 hộ tham gia.

- Triển khai mô hình sản xuất rau an toàn (Bí xanh) theo hướng VietGAP ở Xã Châu Tiến, quy mô 03 ha với 10 hộ tham gia.

- Triển khai các mô hình theo Quyết định số: 120/QĐ-TKN, ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Trung tâm khuyến nông tỉnh: Mô hình chăm sóc cây bo bo năm thứ 2 (trồng năm 2015) ở Bản Mờ - Xã Châu Bính, quy mô 02 ha với 01 hộ tham gia. Cây sinh trưởng và phát triển tốt đã đẻ từ 6-7 nhánh, chiều cao vuốt ngọn bình quân từ 1,7m; Mô hình thâm canh cây lâm sản ngoài gỗ (trồng thâm canh cây Lùng) ở Bản Bận - Xã Châu Thắng, quy mô 1,5 ha với 01 hộ tham gia. Hiện tại hộ tham gia xây dựng mô hình đã tiến trồng mới và chăm sóc phát dọn vệ sinh và bón phân thúc cây tái sinh lưu gốc; Mô hình nuôi cá lồng lưới ở Bản Nga My - Xã Châu Nga, quy mô 6 lồng/100 m3. Cá sinh trưởng tốt, chưa thấy dịch bệnh xảy ra; Mô hình trồng cam tại Xã Châu Bình, quy mô 03 ha với 01 hộ tham gia. Đang tiến hành xử lý thực bì, đào hố, bón lót và xăm hố và Mô hình trồng Chè hoa vàng tại Xã Châu Hạnh, quy mô 01 ha với 01 hộ tham gia. Đang tiến hành xử lý thực bì, đào hố bón lót và xăm hố.

5. Năm 2017:

- Triển khai mô hình Trồng Rau an toàn sinh học tại Thị trấn Tân Lạc vào vụ đông 2017 với quy mô 01 ha, với 5 hộ tham gia . Dự kiến hiệu quả trên 01 ha trồng 2 loại rau: Đối với xu hào: 7.000 kg x 12.000 đ/kg = 84,00 triệu đồng cộng với cải bắp: 10.000 kg x 8.000 đ/kg = 80,00 triệu đồng trừ chi phí đầu tư: 29,78 triệu đồng, lãi 134,22 triệu đồng.

- Xây dựng 2 mô hình tại Quyết định số: 87/2014/QĐ.UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh: Trồng cây có mũi (Cây Bưởi Quang Tiến) với quy mô 03 ha tại xã Châu Hạnh, với 1 hộ tham gia . Năng suất (tấn/ha/năm) 25 tấn x 18 triệu đ/tấn = 450,000 triệu đồng, trừ chi phí ban đầu là 120 triệu đồng, lãi thu được 330 triệu đồng. Các năm tiếp theo người dân tự chăm sóc bảo vệ và thuốc bảo vệ thực vật sẽ thu được trên 400 triệu đồng/năm; Trồng cây dược liệu (Nghệ) với quy mô 01 ha tại xã Châu Tiến, với 2 hộ tham gia. Dự kiến hiệu quả: Năng suất (kg/ha): 20.000 kg x 5.000 đ/kg = 100,000 triệu đồng trừ chi phí đầu tư là 53,23 triệu đồng, lãi thu được 46,77 triệu đồng.

- Triển khai các mô hình thuộc nguồn kinh phí Nghị định 35/CP: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VIETGAP tại Châu Tiến với quy mô 15 ha, với 82 hộ tham gia, giống lúa NA6, năng suất đạt 50 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất đại trà 10,5%; Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VIETGAP tại Châu Bính với quy mô 08 ha, với 89 hộ tham gia, giống lúa SL9, năng suất đạt 55,7 tạ/ha. Hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất đại trà 10,5%.

- Phối hợp xây dựng mô hình sản xuất lúa QB5 với 5 hộ tham gia, Kim cương 111 với 10 hộ tham gia trong vụ Xuân 2017 ở Châu Bính với quy mô 01 ha/mô hình và tổ chức hội thảo mô hình lúa Kim cương 111 vụ Xuân 2017 năng suất đạt 65 tạ/ha. 

- Phối hợp triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống quy mô 500m2, công suất 20.000 cây/năm và trồng thử nghiệm cây Gáo vàng quy mô 5ha.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng mía, Quy mô: 4,0 ha, kinh phí 20.000.000 đồng; Triển khai ở xã Châu Bính.

- Đóng lồng nuôi cá trên sông, hồ nước lớn: Số lồng đã đóng mới trong năm 2017 là 25 lồng (trong đó đóng 10 lồng theo công nghệ mới, chất liệu lồng bằng POLYTYLEN do Nhật Bản sản xuất), kinh phí: 150.000.000 đồng.

- Chương trình khí sinh học Bioga: Đã triển khai 01 bể/ hộ tại bản Hoa Tiến 1- Châu Tiến

- Triển khai mô hình sản xuất tinh dầu từ một số cây rễ hương và cây quế trên địa bàn. Quy mô: 01 hộ tham gia, kinh phí 98.570.000 đồng đã tiến hành chạy thử được 5 lần (nguyên liệu sản xuất thử gồm: 2.000 kg rễ hương,  800 kg quế), sản lượng thu được hơn 2,3 lít tinh dầu quế. Còn đối với nguyên liệu rễ hương do lượng tinh dầu ít nên hiện tại đang tiến hành thử nghiệm bằng các phương pháp khác như phơi khô, ủ cho lên men…

 - Triển khai Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan UBND huyện và các xã, Thị trấn.

6. Năm 2018:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình theo hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An: Mô hình trồng Sa nhân tại Châu Bính, quy mô 02 ha: Ngày 10/12/2018 đã tiến hành sơ tổng kết: Tình hình sinh trưởng bình thường, cây bắt đầu đẻ từ 03 - 04 cây con, chiều cao thân cây đạt từ 40-42 cm; Chưa thấy xuất hiện dịch bệnh; Mô hình nuôi cá Leo tại các xã Châu Bính, quy mô 40 m3: Ngày 7/12/2018 đã tiến hành Hội thảo tuyên truyền nhân rộng, cá sinh trưởng tốt, cá đã đạt trọng từ 1,1 - 1,2kg/con; Mô hình chăm sóc cây Lùng năm thứ 3 tại xã Châu Thắng, quy mô 1,5 ha: Tình hình sinh trưởng bình thường, Hiện tại đã có từ 23- 23 cây/khóm, chiều cao thân cây đạt từ 14-15 m; chưa thấy xuất hiện dịch bệnh; Mô hình trồng Lát hoa tại xã Châu Thuận, quy mô 03 ha: Ngày 11/12/2018 đã tiến hành Hội thảo tuyên truyền nhân rộng, tình hình cây sinh trưởng bình thường, chiều cao thân cây đạt từ 1,1-1,2 m; đường kính bình quân 0,3 cm chưa thấy dịch bệnh xuất hiện và Mô hình trồng bưởi đỏ Hòa Bình sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên địa bàn huyện tại xã Châu Bình, quy mô 2ha tại bản Lầu 2, xã Châu Bình. Hiện đã tiến hành trồng và lắp đặt hệ thống tưới theo quy chuẩn, dự tính 03 năm sau sẽ cho ra sản phẩm.

- Triển khai xây dựng mô hình, chương trình thuộc Quyết định số: 864/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 03 năm 2018 của UBND huyện Quỳ Châu:  Chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học, quy mô 2.000 con với 01 hộ tại xã Châu Hạnh; Chăn nuôi Lợn địa phương, quy mô trên 45 con 04 hộ tại xã Châu Tiến.

Bưởi hồng Quang Tiến, chanh leo đã giúp người dân Quỳ Châu nâng cao đời sống kinh tế

- Triển khai xây dựng mô hình thuộc Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Xây dựng Mô hình: Trồng lúa vụ Hè thu - mùa 2018, quy mô: 19 ha lúa tại xã Châu Hội, Châu Hạnh và Thị trấn Tân Lạc; Năng suất đạt 57 tạ/ha.

- Tiếp tục triển khai mô hình sản xuất tinh dầu từ một số cây rễ hương và cây quế trên địa bàn; Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trên địa bàn phối hợp với Trường Đại kinh tế Vinh triển khai dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống quy mô 500m2, công suất 20.000 cây/năm và trồng thử nghiệm cây Gáo vàng quy mô 5ha. Hiện đã tiến hành xây vườn ươm và trồng thử nghiệm tại xã Châu Thuận, quy mô 01 ha. Đồng thời, phối hợp với viện Rau quả Trung ương xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Bưởi Diễn quy mô 11 ha tại các xã: Châu bình 04 ha; Châu Thuận 04 ha và Châu Hạnh 3ha.

7. Năm 2019:

- Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo triển khai các mô hình: Trồng cây có mũi (Cây Bưởi Quang Tiến, Bưởi đỏ Hoà Bình) tại xã Châu Hạnh, Châu Bình; Thâm canh cây Lùng tại xã Châu Thắng; Trồng cây dược liệu (Nghệ) tại xã Châu Tiến; Sản xuất tinh dầu từ một số cây rễ hương và cây quế; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống quy mô 500m2, công suất 20.000 cây/năm và trồng thử nghiệm cây Gáo vàng quy mô 5ha; Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan UBND huyện và các xã, Thị trấn.

- Triển khai thực hiện Quyết định số: 53/QĐ-TTKN, ngày 8 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An: Mô hình trồng cây Sa nhân, Quy mô: 03 ha. Đơn vị đã tiến hành chọn 03 hộ thuộc 02 Bản Na Ca và Bản Chao của xã Diên Lãm huyện Quỳ Châu, đã tiến hành giao vật tư phân bón và giống cây Sa nhân vào ngày 23/8/2019. hiện tại các hộ đã trồng xong, cây trồng sinh trưởng tốt.

- Triển khai thực hiện Quyết định số: 167/QĐ-TTKN, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An: Mô hình khuyến nông cho người nghèo, Quy mô: 05 hộ. Đơn vị đã tiến hành chọn 05 hộ của Xã Châu Thắng huyện Quỳ Châu, các hộ đang tiến hành chăm sóc cỏ VA06. Đã giao giống bò cái vàng địa phương vào ngày 16/8/2019 với số lượng 10 con cho 5 hộ. Hiện tại bò sinh trưởng tốt, khỏe mạnh chưa thấy bệnh tật xảy ra

Vịt bầu Quỳ Châu - Loài vịt được viện chăn nuôi quốc gia đánh giá là giống vịt có thịt ngon nhất hiện nay

- Triển khai thực hiện Quyết định số: 900/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An: Xây dựng mô hình và các chương trình chính sách hỗ theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An, xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả: Mô hình chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học, quy mô 4.300 con: Tại Xã Châu Hội và Châu Bình (Số lượng tăng vì chuyển kinh phí từ mô hình chăn nuôi lợn không triển khai vì dịch lợn tả Châu Phi); Mô hình nuôi Cá Rô phi Đường Nghiệp, quy mô 250 m3: Tại Bản Chào Xã Châu Bính, các hộ đang đóng lồng và ươm con giống.

- Chương trình hỗ trợ đóng lồng nuôi cá trên sông, hồ đập lớn: 20 lồng.

Trong đó: Châu Bình 5 lồng, Châu Bính 7 lồng, Châu Nga 5 lồng và Châu Tiến 3 lồng. Hiện tại các hộ đã tiến hành bắt đầu thả giống, cá sinh trưởng và phát triển tốt.

- Hỗ trợ xây dựng nhà lưới sản xuất nông sản chất lượng cao an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao. Quy mô 1.000 m2 tại Bản 3/2 Xã Châu Bình. Hộ gia đình đang hoàn thiện lồng lưới, hệ thống tưới phun sương.

- Hỗ trợ cây Cam, quýt giống mới, chanh leo. Quy mô 20 ha, tại Xã Châu Bình, Châu Hội, Châu Hạnh, Châu Phong, Châu Hoàn, Thị trấn Tân lạc. - Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Quy mô: 10 ha tại 5 bản( Tà Lạnh, Định Tiến, Tà cồ, Pạ cỏ, Kẻ Nính) xã Châu Hạnh.

- Triển khai thực hiện Quyết định số: 1106a/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An về phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Nghị định 35/1015/CP năm 2019: Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Nam hương 4: Quy mô 5 ha, tại xã Châu Thắng; Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Bắc hương 9: Quy mô 9 ha, tại xã Châu Thuận.

- Phối hợp với Trung tâm ứng dụng Sở khoa học -CN tỉnh Nghệ An xây dựng dự án trồng cây gỗ lớn giai đoạn 2019 - 2020 tại huyện Quỳ Châu. Hiện tại đã bảo vệ xong dự toán kinh phí dự án và chuẩn bị các thủ tục để hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyêt.

 - Triển khai thực hiện Mô hình du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Hiện đã tiến hành lựa chọn hộ gia đình thực hiện, đào tạo tập huấn cho người dân và hướng dẫn viên. Đang chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo Kế hoạch đã được Sở Khoa học và Công nghệ duyệt: Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, tu sửa, cải tạo nhà tại các hộ gia đình đã được lựa chọn; …

Như vậy, việc xây dựng mô hình trình diễn là một phương pháp rất cần thiết và hiệu quả để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho người dân. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Qùy Châu đã xây dựng thành công nhiều mô hình và tích cực nhân rộng trong sản xuất. Nhiều kỹ thuật mới được giới thiệu thông qua các mô hình đã trở thành nhu cầu của người dân và đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân như: Mô hình trồng cây rễ hương, hiện toàn huyện nhân rộng được khoảng 30ha; mô hình giống lúa chất lượng cao; Mô hình trồng keo tai tượng giống mới; Mô hình kinh doanh tổng hợp phát triển rừng bền vững; Các mô hình chăn nuôi (Nuôi lợn thịt hướng nạc ĐBVSMT; nuôi Vịt bầu ATSH; nuôi gà ATSH; nuôi Nhím...); Các mô hình thủy sản (Nuôi cá lồng trên sông và ương giống cá cấp 2)... Những mô hình này có khả năng nhân rộng, đem lại hiệu quả kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương./.

 

Lê Thanh Hoài

 

Tin khác

Tiện ích - Download Tiện ích - Download


Tiện ích - download hết hạn.

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.