HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: CHI CỤC THÚ Y NGHỆ AN
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 18/04/2021 23:31
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Chi cục thú y Nghệ An
Địa chỉ Khối 13 - phường Cửa Nam - Tp Vinh
Điện thoại: 038 - 844856; Fax: 038 - 848460
Chức năng
- Quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y tại địa phương.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển công tác thú y; chỉ đạo thực hiện ứng dụng KHCN vào chuyên ngành thú y.
- Giám sát, chẩn đoán, xác định dịch bệnh; tổ chức chỉ đạo phòng chống, kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, phúc kiểm kiểm dịch; thanh tra thú y.
Năng lực R-D
Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ KHNC vào phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầmBẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: CHI CỤC THÚ Y NGHỆ AN
Nội dung:
Chi cục thú y Nghệ An
Địa chỉ Khối 13 - phường Cửa Nam - Tp Vinh
Điện thoại: 038 - 844856; Fax: 038 - 848460
Chức năng
- Quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y tại địa phương.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển công tác thú y; chỉ đạo thực hiện ứng dụng KHCN vào chuyên ngành thú y.
- Giám sát, chẩn đoán, xác định dịch bệnh; tổ chức chỉ đạo phòng chống, kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, phúc kiểm kiểm dịch; thanh tra thú y.
Năng lực R-D
Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ KHNC vào phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầmNHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: CHI CỤC THÚ Y NGHỆ AN
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 18/04/2021 23:31
Nội dung:
Chi cục thú y Nghệ An
Địa chỉ Khối 13 - phường Cửa Nam - Tp Vinh
Điện thoại: 038 - 844856; Fax: 038 - 848460
Chức năng
- Quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y tại địa phương.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển công tác thú y; chỉ đạo thực hiện ứng dụng KHCN vào chuyên ngành thú y.
- Giám sát, chẩn đoán, xác định dịch bệnh; tổ chức chỉ đạo phòng chống, kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, phúc kiểm kiểm dịch; thanh tra thú y.
Năng lực R-D
Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ KHNC vào phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầmBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây