Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2022/tt-bkhcn 26/09/2022 thông tư 09/2022/tt-bkhcn định mức thẩm định quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
2 05/2022/TT-BKHCN 30/05/2022 Thông tư hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp.
3 06/2022/TT-BKHCN 30/05/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiêp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
4 03/2022/TT-BKHCN 19/04/2022 Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
5 10/2021/TT-BKHCN 16/11/2021 THÔNG TƯ
Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
6 05/2021 06/09/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
7 05/2021/TT-BKHCN 16/06/2021 Thông tư yêu cầu quy định kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ
8 05/2021/TT-BKHCN 16/06/2021 Thông tư 05/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ
9 709/SKHCN-VP 09/08/2021 Thông báo Kết luận giao ban tháng 8 năm 2021
10 05/2021 20/07/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
11 2/2021 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức KH&CN công lập.
12 1/2021 28/02/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
13 03/2021/TT-BTC 11/01/2021 Thông tư hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
14 27- 2019- TT- BKHCN 25/12/2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành 1 số điều Nghị định số 132/ 2008/ NĐ- CP .....Về GTCLQG
15 272009/TT-BKHCN 26/12/2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều nghị định số 132/2008-NĐ-CP ngày 31/12/2008 và nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của chính phủ về giải thưởng Quốc gia
16 07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/92013 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đo lường với phương tiện đo nhóm 2
17 03/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
18 03/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
19 53/2019/TT-BTC 20/08/2019 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
20 04/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây