« Quay lại

Một số suy nghĩ về “Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức trẻ Nghệ An đến năm 2030”

  1. Thực trạng và những bất cập của đội ngũ trí thức của Nghệ An

Cho đến nay, theo thống kê Nghệ An: Năm 2008, đội ngũ trí thưc tỉnh ta có trên 22.600, đến năm 2017 đã tăng lên 42.800 người, tốc độ phát triển về đội ngũ trí thức của tỉnh ta rất mạnh. Phải nói, một tiềm năng về đội ngũ trí thức rất lớn, đa ngành nghê. Nhưng trong thời gian qua, sự đóng góp của đội ngũ trí thức này vẫn chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, thiếu những con chim đầu đàn đảm nhiệm các công trình nghiên cứu tầm cỡ và sáng giá. Nghệ An chưa tập hợp được đội ngũ trí thức để làm động cơ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mặc dù những năm gần đây, tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ngành đã chú ý quan tầm đến vấn đề thu hút các hiền tài, nhân sỹ, song chưa hiệu quả.

Đào tạo thường xuyên nguồn lực trình độ cao

Trước hết, chúng ta phải nhận định là chúng ta đang ở vị thế nào trong cả nước (đứng thứ bao nhiêu về kinh tế xã hội) trong khi mà tiềm năng về nhân lực của chúng ta khá dồi dào về tri tuệ, cũng như tài nguyên thiên nhiên, có rừng, có biển, đất đai dồi dào, khoáng sản đủ chủng loại, ngườì dân Nghệ An cần cù chịu khó. Nhiều nhà lãnh đạo trung ương, cũng như trong tỉnh đánh giá là chúng ta đang đứng trên nguồn tài nguyên mà nhiều tỉnh, nhiều nước không có được. Cá nhân tôi thấy rằng Nghệ An là đất nước Việt Nam thu hẹp. Vậy, chúng ta suy nghĩ như thế nào và làm gì để Nghệ An phát triển sánh vai với các tỉnh bạn trong tốp đầu của cả nước, nhất là các tỉnh cạnh ta?

Môi trường làm việc của đội ngũ trí thức là quan trọng hành đầu. Bởi vậy, Nghệ An cần quan tâm đến môi trường làm việc, bao gồm sử dụng, bố trí, thăng tiến cho những nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phồn vinh của tỉnh Nhà. Mặt khác, tỉnh chưa có cơ chế, chính sách đãi ngộthích đáng trong thu hút nhân tài về cho tỉnh, tránh tình trạng khi thu hút người về làm việc chỉ cấp cho một khoản tiền, không biên chế, không nhà cửa, thiếu quan tâm, động viên trong giai đoạn mới bắt đầu làm việc; Chưa kể sự cạnh tranh không lành mạnh giữa cá nhân với các cán bộ lâu năm.

 Mặt khác, tỉnh ta có một đội ngũ trí thức khá đông được đào tạo từ nghiên cứu sinh, thực tập sinh và sinh viên với các ngành nghề khác nhau từ các nước XHCN, nhưng chưa được sử dụng hợp lý, còn quá nhiều bất cập, hầu hết đội ngũ này chủ yếu tham gia công tác quản lý nhà nước, ít người tham gia chuyên môn sâu đã được đào tạo.

Tỉnh chưa có chiến lược, quy hoạch, giải pháp thích hợp, tập trung nguồn lực (nhân lực và vật lực) cần thiết để xây dựng đội ngũ trí thức mạnh mạnh về số lượng và chất lượng tạo động lực để đội ngũ trí thức nhanh chóng tiếp cận với trí thức và khoa học công nghệ của thế giới.

Gặp gỡ và làm việc với các trí thức là cách để kết nối đội ngũ trí

(Buổi làm việc diễn ra vào tháng 6/2019 tại Sở KH&CN)

Mặt khác, tỉnh ta chưa chưa tạo ra được chuỗi liên kết từ nghiên cứu khoa học, sáng tạo đến việc áp dụng các thành quả Nghiên cứu khoa học vào cuộc sống của nhân dân, chưa tạo ra được sản phẩm nghiên cứu khoa học sang giá mang tầm cở quốc tế và trong khu vực, nhiều công trình nghiên cứu còn manh mún; chưa tập trung được đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh, chưa kể đến các công trình nghiên cứu xong cất vào tủ. Vì vậy, Nghệ An cần có chiến lược, quy hoạch  và tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ trí thưc mạnh ngang tầm quốc tế, nhất là trong giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tỉnh cũng cần tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của tỉnh ta qua các thời kỳ để có thể nhìn thấy rõ hơn những mặt được, nhất là những tồn tại, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm của đội ngũ trí thức tỉnh nhà vì một tỉnh quyết vươn lên tốp đầu trong cả nước về phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng với Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta cũng cần xem xét cơ chế chính sách thu hút nhân tài về cho tỉnh trong thời gian qua để từ đó rút ra được những kinh nghiệm trong kêu gọi thu hút nhân tài và thu hút đầu tư có hiệu quả nhất. Cần có Chiến lược, quy hoạch và tập trung nguồn lực để xây dựng đội ngũ trí thức thật sự mạnh và có chuyên môn sâu, nhằm tạo ra các đột phá trong nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, để tạo đà bứt phá trong phát triển kinh tế.

Với đội ngũ trí thức khá lớn gần 45 ngàn người, song cần phải chọn lựa, ưu tiên cho một số lĩnh vực cụ thể của tỉnh, để tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch v.v…, tránh đầu tư manh mún không hiệu quả. Tỉnh cần quan tâm tạo môi trường tốt nhất, chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút hiền tài, vừa tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh nhà phát triển, sáng tạo  và cống hiến được nhiều cho tỉnh.

Tỉnh cần xác định lợi thế của Nghệ An về tiềm năng con người, tài nguyên thiên nhiên để ưu tiên nghiên cứu, đầu tư phát triển tạo sản phẩm cạnh tranh trên thị trường Quốc tế và khu vực, tạo điểm nhấn đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm sắp tới. Nghệ An có khoảng hơn 50.000 người hiện đang sinh sống và lao động ở nước ngoài, đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh ở ở kháp năm châu. Đồng bào Nghệ An ở nước ngoài đông đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đồng thời là cầu nối đưa chúng ta đến gần với bạn bè năm châu. Việc tỉnh cần ban hành chủ trương, chính sách, tổ chức những hoạt động cụ thể để phát huy tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào ở nước ngoài đầu tư hướng về cho tỉnh ngày càng nhiều hơn, cao hơn, nhất là Nghệ An lại là quê hương của Bác Hồ.

2. Những giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An trong thời gian tới

1.  Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

Trí thức là sản phẩm của ngành giáo dục đào tạo, cho nên chất lượng của đội ngũ trí thức nói chung và Nghệ An nói riêng hoàn toàn phụ thuộc vào nền giáo dục quốc gia. Nhà trường phái có định hướng trong giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo chuyên ngành, chuyên sâu, nhà trường cũng là nới tư vấn cho tỉnh trung thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức cho tỉnh, sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh đáp ứng được tốc độ phát triển. Giáo dục ngoài lý thuyết phải gắn liền với thực tế. Đây là khởi nghiệp thực sự có hiệu quả cho công tác đào tạo.

Nghệ An, cần tổng kết, đánh giá và vinh danh kịp thời các cá nhân đạt thành tích cao trong dự án 600 trí thức trẻ, vì đây là khởi đầu, những là sự đột phá của tỉnh đưa trí thức trẻ tài năng đầy nhiệt huyết về làm phó Chủ tịch UBND các xã nghèo vùng cao. Họ là những ngườì có kiến thức chuyên môn, sức trẻ có lòng nhiệt huyết. Cho nên nhiều cán bộ đã phát huy được năng lực, sáng tạo, giúp cho bà con vùng cao kiến thức KHKT để tiếp thu với công nghệ mới, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả rất tốt. Đúng là đội ngũ trí thức vừa làm thầy, vừa làm thợ. Những năm vừa qua, Nghệ An đã có số xã đạt nông thôn mới với tỷ lệ cao.

Gặp gỡ và vinh danh nhân sỹ tri thức là việc làm cần được thực hiện thường xuyên

2. Tạo lập môi trường hoạt động cho đội ngũ trí thức

Môi trường phải hiểu cho đầy đủ, ngoài chương trình giáo án tiếp thu từ giảng đường, qua các kênh công nghệ thông tin mà trực tiếp qua các công việc hàng ngày của giới trí thức, mà còn là cuộc sống, cách nhìn nhận của xã hội, làm thế nào để đội ngũ trí thức có một môi trường tốt nhất để cống hiến nhiều nhất, tốt nhất mặc dù Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn.

3. Tạo cơ chế, định chế xã hội đảm bảo cho hoạt động phản biện của giới trí thức

Mặc dù những năm gần đây Đảng và Chính phủ quan tâm đến công tác phản biện xã hội, phản biện khoa học. Vấn đề này thực sự còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả, vì vậy, tỉnh cần cởi trói cho họ để họ có thể tạo điều kiện tham mưu cho tỉnh những vấn đề mang tính chiến lược, nhất là phát triển bền vững trong giai đoạn CNH, HĐH. Cho nên đội ngũ trí thức Nghệ An đông, nhưng chưa mạnh, chưa có nhiều công trình mang tính đột phá thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đội ngũ trí thức chưa thực sự gắn kết, xâu chuỗi được với các cơ sở sản xuất.

Để phát triển đội ngũ trí thức Nghệ An mạnh về số lượng và chất lượng, phát huy được trí tuệ của họ, tỉnh cần quan tâm nhiều hơn môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ đối với trí thức.

          Võ Văn Hồng

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Nghệ An

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.