« Quay lại

Thu thập, chọn lọc, hỗ trợ chuyển giao sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch cho doanh nghiệp Việt Nam

Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ đã và đang thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu liên quan đến vấn đề khai thác ứng dụng sáng chế, công nghệ trong doanh nghiệp phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trƣờng khoa học và công nghệ. Ví dụ như đề tài: "Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng quy trình tham vấn, lựa chọn những công nghệ mới, công nghệ thích hợp, công nghệ cao cần tìm kiếm phục vụ ngành nông nghiệp Việt Nam" năm 2012 - 2013; "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác sáng chế trong một số ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam" năm 2016; "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp về phương thức liên kết, hợp tác đầu tư khai thác và thương mại hóa sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam" năm 2016; dự án "Tìm kiếm chọn lọc công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2015 - 2017" trong chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Đây là tiền đề cơ sở để nghiên cứu nhận dạng và khai thác nhu cầu thị trường đối với lĩnh vực công nghệ nói chung và công nghệ sau thu hoạch nói riêng, từ đó xây dựng các phương án triển khai xác định nhu cầu, hỗ trợ chuyển giao công nghệ phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Vì thế, năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ do TS. Phạm Ngọc Hiếu làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: "Thu thập, chọn lọc, hỗ trợ chuyển giao sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch cho doanh nghiệp Việt Nam".

Đề tài nghiên cứu mang tính hệ thống nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về các sáng chế, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch. Thông qua đó hỗ trợ, kết nối việc ứng dụng chuyển giao các công nghệ này vào sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đề tài đã hoàn thành một số nội dung nghiên cứu mang tính cấp thiết:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản,

- Đánh giá thực trạng và nhận dạng, khai thác nhu cầu ứng dụng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản tại Việt Nam,

- Xây dựng cơ sở dữ liệu sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản phục vụ các viện, trường, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp,

- Khuyến nghị các giải pháp về khai thác sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản nhằm thúc đẩy thị trường KH&CN.

Đề tài góp phần hỗ trợ tư vấn chuyển giao sáng chế theo yêu cầu của thị trường công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản; phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch nhằm thúc đẩy khả năng khai thác, sử dụng sáng chế của doanh nghiệp Việt Nam; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ trong hoạt động khai thác sáng chế và thương mại hóa công nghệ.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15433) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.