« Quay lại

Nghiên cứu, phát triển hệ đo quang phổ bơm-dò ứng dụng nghiên cứu quang phổ cực nhanh

Đề tài Nghiên cứu, phát triển hệ đo quang phổ bơm-dò ứng dụng nghiên cứu quang phổ cực nhanh (Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình; Đơn vị thực hiện: Viện Vật lý) nhằm: Nghiên cứu, phát triển hệ quang phổ bơm-dò cho phép nghiên cứu quá trình động học phân tử với phân giải thời gian 150 femtô giây; Sử dụng hệ quang phổ bơn dò nghiên cứu thử nghiệm quá trình động học cực nhanh xảy ra trong phân tử, vật liệu nano; Tăng cường năng lực nghiên cứu; Góp phần đào tạo cán bộ trong lĩnh vực quang phổ cực nhanh.

 Sau thời gian tiến hành và nghiệm thu từ 2015 - 2017, Đề tài đã đạt được những kết quả đạt sau: Phát triển thành công hệ quang phổ bơm - dò sử dung laser femto giây Ti-Sapphire Tsunami (Spectra physics) với bước sóng bơm từ 700-100 nm, bước sóng dò có thể đơn sắc hoặc supercontinuum. Thời gian trễ xung bơm và xung dò có thể lên tới 2 ns; Kết quả thử nghiệm trên các mẫu đo chuẩn như malachite green, chấm lượng tử CdSe cho kết quả phù hợp với các kết quả đã công bố; Sử dụng hệ quang phổ bơm - dò nghiên cứu tính chất động học của màng Niken Phthalocyanine chứa nano bạc.

Những đóng góp mới của Đề tài: Phát triển hệ thiết bị sử dụng kỹ thuật hoàn toàn mới nghiên cứu tính chất quang động học của vật liệu; Phát triển thành công thiết bị này mở ra hướng nghiên cứu mới tại Việt Nam là nghiên cứu các quá trình quang động động học troang khoảng thời gin từ pico giây đến femto giây mà trước đây chúnh ta thường phải thực hiện tại nước ngoài.

Sản phẩm của Đề tài gồm các bài báo đã công bố:
V. Buganov, A.D. Zamkovets, A.N. Ponyavina, S.A. Tikhomirov, M. H. Pham, B.T. Nguyen, H. D. Nguyen, "Silver nanoparticle effect on spectral-kinetic properties of thin nickel phthalocyanine films", Plasmonics, 2018, https://doi.org/10.1007/s11468-018-0798-z.
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Công, Ngô Đức Hạnh, Vũ Thị Bích, "Phát triển hệ quang phổ bơm - dò ứng dụng nghiên cứu quá trình động học của vật liệu nano", Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 2017, pp 326-329.
Pham Huy Thong, Nguyen Xuan Tu, Pham Van Duong, Nguyen Thanh Binh, and Pham Hong Minh, "Amplification of ultrashort Titan-Sapphire laser pulses using chirped-pulse amplification technique", Submited to "Communication in Physics", 2018.
NASATI

Tin khác

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.