« Quay lại

Đô Lương làm tốt công tác khuyến nông năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ do Trung tâm Khuyến nông Tỉnh, UBND Huyện giao và căn cứ vào kế hoạch hoạt động khuyến nông năm 2019. Trong năm 2019, Trạm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được một số kết quả cụ thể sau:

1. Về công tác tập huấn, tuyên truyền, dạy nghề:

1.1 Tập huấn:

- Tổ chức 84 lớp tập huấn cho nông dân trong độ tuổi lao động với 6.110 nông dân tham gia. Nội dung tập huấn: Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu Phi, sâu keo mùa thu, tập huấn kỹ thuật thâm canh một số giống cây trồng Hè thu thích ứng với biến đổi khí hậu, kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng VietGAP và phòng trị một số bệnh thường gặp, kỹ thuật thâm canh lúa SRI, Kỹ thuật thâm canh một số giống lúa chất lượng cao, phòng chống dịch sâu keo mùa thu, Kỹ thuật trồng cây ăn quả, Kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp....; dự kiến đến hết 2019 trạm sẽ hoàn thành 91 lớp cho 6.600 lượt nông dân.

Như vậy trong năm 2019, Trạm đã tổ chức được tổng số 91 lớp tập huấn/KH 2019 là 80 lớp (vượt kế hoạch 13,7%); giảm so với năm 2018 là 92 lớp tương đương 101%. Nguyên nhân giảm là do phân bổ kế hoạch tập huấn cho nông dân sản xuất lúa năm 2019 giảm hơn so với 2018.

Nội dung các lớp tập huấn có nhiều đổi mới, chất lượng tập huấn không ngừng nâng cao nhờ áp dụng các phương pháp tập huấn mới, sử dụng công nghệ thông tin trong tập huấn giúp cho người nông dân dễ tiếp thu. Thông qua tập huấn nhiều biện pháp KHKT đã được ứng dụng vào thực tiễn như: Nông dân dần thay thế phân đơn (Đạm Ure, Kali) để bón thúc cho lúa bằng các loại phân tổng hợp NPK hàm lượng cao; nông dân cơ bản đã xác định đúng các thời điểm bón phân thúc cho lúa, nhờ vậy đã giúp giảm công chăm bón, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất lúa; sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà; Áp dụng chăn nuôi ATSH; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, mạnh dạn áp dụng công nghệ cao, các cây trồng mới có giá trị cao vào sản xuất.….

Triển khai mô hình chanh không hạt tại Đô Lương

1.2. Tuyên truyền, dạy nghề.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn thâm canh các loại cây trồng gửi các xã, Thị Trấn trước các vụ sản xuất: Thực hiện 03 bộ/ KH 03 bộ năm 2019 (bằng 100%).

- Xây dựng 05 bản tin/KH 2019 là 9 bản tin (bằng 55%) đăng trên Wedsite Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.

- Xây dựng 02 bản tin trên truyền hình Đô Lương, trên Truyền hình Nghệ An về hội thảo và hội nghị nghiệm thu dự án Trồng khảo nghiệm giống Chanh không hạt.

- Phối hợp với đài truyền hình huyện làm 05 phóng sự. Nội dung: Vai trò của khuyến nông với phát triển kinh tế trang trại và các loại con đặc sản; Kết quả khảo nghiệm giống chanh không  hạt trên địa bàn huyện Đô Lương; Trồng rau an toàn theo hướng GAP tại xã Tràng Sơn; Mô hình trồng hoa cúc tại Giang Sơn Đông, Tràng Sơn…

- Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Nghệ An làm chuyên mục khoa học & đời sống về mô hình: Kết quả khảo nghiệm giống chanh không hạt trên địa bàn huyện Đô Lương.

- Đã phối hợp với các thành viên dự án viết một bài báo kết quả nghiên cứu khoa học đăng trên tạp Chí KHCN.

-  Đã ban hành 03 văn bản bổ cứu kỹ thuật hướng dẫn nhân dân về mật độ gieo cấy, cách phòng chống mất mật độ do rét, chuột, ốc bươu gây hại; hướng dẫn nhân dân thời điểm chăm bón và kỹ thuật chăm bón lúa giai đoạn đẻ nhánh, chăm sóc một số cây vụ đông

- Thực hiện 30 cuộc tư vấn khuyến nông/KH 20 cuộc bằng 150% tại các gia trại về trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, phòng bệnh cho táo, ổi, cây có múi…

- Tuyên truyền về phòng trừ  bệnh đạo ôn cổ bông, sâu keo mùa thu và dịch tả lợn châu Phi đến tận cơ sở.

- Tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả các mô hình giai đoạn 2016-2018.

- Mở 01 lớp dạy nghề chăn nuôi gà tại xã Hồng Sơn/KH 01 lớp đạt 100%, tăng so với năm 2018 là 01 lớp;

2. Về xây dựng mô hình:

2.1- Mô hình khuyến nông nguồn cấp tỉnh:

- Mô hình trồng Tam Thất nam dưới tán cây ăn quả quy mô 2000 m2 tại xã Giang Sơn Tây với 02 hộ tham gia. Do nắng hạn gay gắt, không có nước tưới nên tỷ lệ sống chỉ đạt 20% tuy nhiên cây phát triển chậm. Dự kiến cuối tháng 11 sẽ tổ chức tổng kết để đánh giá mô hình.

- Mô hình Trồng thâm canh Quýt ngọt có sử dụng công nghệ tưới; Quy mô 01 ha; Địa điểm tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương; Đã tiến hành cấp phát đầy đủ các loại vật tư, thuốc BVTV; Hiện quýt phát triển tốt, chiều cao cây đạt 1,42cm, đường kính gốc đạt 1,9cm

2.2- Mô hình khuyến nông nguồn Sở Khoa học & Công nghệ:

- Mô hình Trồng khảo nghiệm cây chanh không hạt; Quy mô 5,3 ha với 06 hộ tham gia tại các xã Xuân Sơn, xã Đại Sơn, xã Bồi Sơn, xã Thuận Sơn: Đã tổ chức hội thảo khoa học; Sở KHCN đã tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh, dự án đạt kết quả xuất sắc; hiện tại cây chanh đã bắt đầu hết giai đoạn ra quả bói để cho lứa quả chính thức đầu tiên, dự kiến tháng 1/2020 sẽ cho thu hoạch

2.3- Mô hình khuyến nông nguồn Khoa học & Công nghệ huyện: Mô hình trồng rau trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn Việt GAP, đã triển khai thực hiện chọn hộ, đơn vị cấp chứng chỉ Viêt GAP, dự kiến cuối 2019 mới cho kết quả đầy đủ.

2.4- Mô hình khuyến nông theo nguồn Nghị Định 35/2015/NĐ-CP: Mô hình thâm canh "Ứng dụng phân bón tổng hợp thâm canh lúa vụ Xuân 2019" tại các xã Thái Sơn quy mô 29 ha và xã Ngọc Sơn quy mô 28,6 ha. Đã tổ chức tổng kết mô hình tại  xã Thái Sơn (giống lúa QP5, năng suất bình quân đạt 3,3 tạ/sào) và xã Ngọc Sơn (giống lúa lai HYT 124, năng suất bình quân đạt 3,3 tạ/sào).

+ Mô hình: Ứng dụng phân bón tổng hợp để thâm canh lúa Hè thu, quy mô: 20 ha tại xã Bồi Sơn, hiện lúa đã cho thu hoạch, Do ảnh hưởng của nắng nóng hạn hán nên năng suất chỉ đạt 39,9 tạ/ha.

2.5 Mô hình khuyến nông phối hợp:

Phối hợp với một số công ty Giống Thái Bình, Trung ương 1 xây dựng mô hình Khảo nghiệm các giống lúa trong vụ Xuân 2019: TBR 279, quy mô 0,5ha, năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha; TBR117, quy mô 0,2ha, năng suất bình quân đạt 61,22 tạ/ha; Giống lúa ĐC1 (TBR88), quy mô 0.2 ha, năng suất bình quân đạt 66,12 tạ/ha; giống lúa DC2 (TBR89), quy mô 0,5 ha, năng suất bình quân đạt 69,41 tạ/ha; Giống lúa CNR20, quy mô 2ha, năng suất bình quân đạt 65,3 tạ/ha; Phối hợp với Công ty Giống Thái Bình xây dựng mô hình Khảo nghiệm giống lúa TBR 279 trong vụ Hè Thu 2019, quy mô 01ha, năng suất bình quân đạt 34,5 tạ/ha tại xã Trung Sơn.

2.6 Mô hình từ nguồn phát triển sản xuất Nông thôn mới: Đã trình UBND huyện dự toán xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc cho 2 sản phẩm Chanh không hạt và Thanh long ruột đỏ tại huyện Đô Lương.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm Trạm đã triển khai xây dựng 7MH/KH năm 2019 là 6 MH (đạt 1116,7%), số mô hinh bằng so với cùng kỳ năm 2018. (Không tính các mô hình khảo nghiệm giống lúa)

3. Các chương trình khác:

- Thực hiện tốt chế độ giao ban cho cán bộ khuyến nông 33 xã, thị trấn để bổ cứu kịp thời tình hình sản xuất.

  - Phối kết hợp với các ban ngành chuyên môn: Phòng NN&PTNT, Trạm BVTV, Trạm Thú y,... triển khai sản xuất kế hoạch sản xuất Vụ Xuân, vụ Hè Thu, vụ Đông năm 2019 và hướng dẫn chăm sóc tốt các loại cây trồng vật nuôi trong vụ Xuân và vụ Hè Thu, vụ Đông.

  -  Phối hợp với các xã hướng dẫn xây dựng dự toán các mô hình phát triển sản xuất theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2019.

- Cử cán bộ tham gia các đoàn đánh giá năng suất các loại cây trồng vụ Xuân, vụ Hè thu theo quyết định của UBND huyện.

-  Triển khai điều tra đánh giá các giống lúa, ngô triển khai sản xuất trong vụ Xuân, vụ Hè thu 2019 để có cơ sở khoa học tham mưu cho UBND huyện trong những năm tiếp theo.

- Tham gia chỉ đạo giám sát tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi tại các xã được phân công.

-  Cử cán bộ tham gia thẩm định dự toán các mô hình Phát triển sản xuất từ nguồn nông thôn mới.

Trong năm 2020, Trạm Khuyến nông Đô Lương sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tập huấn  tuyên truyền chuyển giao KHKT, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất manh mún, nhỏ lẻ tiến tới hợp tác để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh.    Nội dung tập huấn nhằm tuyên truyền các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước trong sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền các mô hình có kết quả tốt theo định hướng sản phẩm chủ lực của huyện; tuyên truyền các gương sản xuất giỏi trên địa bàn, tuyên truyền các đề án, kế hoạch sản xuất của huyện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Tập huấn các tiến bộ KHKT mới về giống, công nghệ sinh học, ứng dụng cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp; Tập huấn các quy trình sản xuất các cây trồng vật nuôi theo hướng GAP, hữu cơ....; Hướng dẫn nhân dân các phương thức xây dựng, quảng bá thương hiệu,... Kế hoạch 80 lớp với 5.600 lượt nông dân tham gia. Tập trung chỉ đạo chương trình đào tạo dạy nghề cho nông dân góp phần đáp ứng tiêu chí về xây dựng NTM. Kế hoạch 1-2 lớp; Mỗi lớp khoảng 30-35 học viên.

Ưu tiên xây dựng các mô hình liên doanh liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm; Các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa trong các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi; các mô hình gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp với các công ty tiến hành xây dựng các mô hình khảo nghiệm, sản xuất thử các giống mới, giống tiềm năng để giúp nông dân có thêm nhiều lựa chọn phù hợp. Kế hoạch triển khai 4-6 mô hình.

  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; Đẩy mạnh tư vấn khuyến nông theo hộ, nhóm hộ, tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hộ tư vấn kỹ thuật, tập trung trọng tâm là các trang trại, gia trại mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng chuyên canh. Phối hợp các tổ chức hội để xây dựng các nhóm cùng sở thích, câu lạc bộ Khuyến nông. Kế hoạch trong năm thực hiện 25-30 cuộc thăm tư vấn theo hộ, nhóm hộ.

Tăng cường củng cố đội ngũ Khuyến nông viên cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khuyến nông, duy trì chế độ giao ban hàng tháng giữa Trạm Khuyến nông và cán bộ Khuyến nông 33 xã thị để bổ cứu kịp thời tình hình sản xuất ở cơ sở.

Sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết khi chính thức sát nhập các đơn vị Trạm Thú Y, BVTV, Khuyến nông theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông trên địa bàn./.

Ngô Văn Chiến

 

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.