« Quay lại

Hoạt động CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng

Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương vận dụng công nghệ - thông tin trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới, chủ trương ấy đã được nhấn mạnh và cụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại.

Ở Nghệ An, các cấp các ngành đều chú trọng việc ứng dụng và phát triển CNTT nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH).

Trong năm qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Bước đầu thúc đẩy công tác cải cách hành chính và đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Nhìn chung, việc triển khai, ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nghệ An chú trọng ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

1. Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An, địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn (hoạt động từ ngày 10/01/2017). Hiện có 20 sở, ban, ngành và 21 huyện, thành, thị tham gia. Đến nay, đã cung cấp trên hệ thống 1.769  dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.138 dịch vụ công mức độ 2; 581  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 50 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hiện Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh) đang phối hợp nhà cung cấp dịch vụ tiến hành bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống để chuẩn bị cho việc đi vào hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

2. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành

- Cổng thông tin điện tử tỉnh tỉnh Nghệ An: được xây dựng với công nghệ hiện đại, bao gồm Cổng cấp 1 và 55 Cổng cấp 2. Trong năm 2019, số lượng tin bài, văn bản trên hệ thống là 34.418, trong đó văn bản cập nhật trên cổng chính là 9044, trên cổng thành phần 22.460, tổng văn bản chỉ đạo điều hành đăng tải trên cổng chính: 2914.

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Đã triển khai kết nối liên thông gửi nhận văn bản trên phần mềm VNPT-IOffice cho 20/20 đơn vị cấp sở, 21/21 UBND cấp huyện, 480/480 UBND cấp xã; Kết nối liên thông từ Văn phòng UBND tỉnh đến Văn phòng Chính phủ. Tổng số tài khoản người dùng được khai báo tính đến 31/12/2019: 12.626; 96% các văn bản của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được phát hành qua hệ thống. Tính đến 30/11/2019, tổng số văn bản đến lũy kế là 1.648.072 văn bản; Tổng số văn bản đi lũy kế là 261.336 văn bản; Tổng số văn bản liên thông nội bộ giữa đơn vị cấp sở/huyện với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phát hành trên hệ thống lũy kế là 178.280 văn bản; Tổng số văn bản liên thông trên hệ thống trục liên thông văn bản 4 cấp là 74.673 văn bản.

- Hộp thư điện tử công vụ của tỉnh: Với tên miền mail.nghean.gov.vn đã được triển khai trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã có 57 tên miền, 285 nhóm thư và 7.852 tài khoản thư; 100% các cơ quan Nhà nước trong tỉnh đã được cấp hộp thư công vụ để trao đổi thông tin; dung lượng sử dung lượng 1,2TB.

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 26 điểm cầu, kết nối UBND tỉnh với UBND các huyện/thị, thành phố, mỗi năm phục vụ trên 30 cuộc họp trực tuyến từ tỉnh xuống huyện. Trong năm 2019, phục vụ 33 cuộc họp nội tỉnh.

 

Hội Tin học tỉnh Nghệ An từng bước củng cố

vì sự nghiệp phát triển CNTT-TT của tỉnh và trên toàn quốc

- Triển khai Chữ ký số: Hiện toàn tỉnh có 20 sở, ban, ngành, 21 huyện, thành, thị, các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, các bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Bệnh viện Sản Nhi đã được cấp chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Việc tích hợp chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đã được VNPT hoàn thiện để có thể ký số trực tiếp trên phần mềm VNPT-Ioffice hoặc trên thiết bị di động (hiện có 23 cá nhân đã ký số trên thiết bị di động). Toàn tỉnh hiện có 2.928 chứng thư số tập thể, cá nhân được cấp đưa vào sử dụng.

3. Việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực chuyên ngành khác:

- Phần mềm VNPT - HIS trong Khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế: VNPT Nghệ An phối hợp cùng Sở Y tế đã triển khai thành công giải pháp VNPT-HIS ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT cho 472 cơ sở y tế (cấp tỉnh 4, cấp huyện 12, cấp xã 456) từ tháng 01/2016, chiếm hơn 90% tổng số các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu của Bộ Y tế, liên thông giữa các tuyến tỉnh/huyện/xã; Tổng số tài khoản cấu hình trên hệ thống 4.892 (cấp tỉnh 494, cấp huyện 1480, cấp xã 2918), số tài khoản sử dụng thường xuyên trên hệ thống 3000. Đến nay đã có hơn 3.200.000 lượt hồ sơ khám chữa bệnh được nhập vào hệ thống (cấp tỉnh 60.000, cấp huyện 810.000, cấp xã  2.330.000), bình quân 8.000 lượt hồ sơ/ngày, kết xuất dữ liệu lên Cổng giám định và đảm bảo thanh quyết toán với BHXH Việt Nam.

- Sở Giáo dục - Đào tạo đã tích hợp lên Cổng tỉnh dịch vụ công "Quản lý học tập trực tuyến": Đã triển khai tại 1.409/1.491 trường đạt tỷ lệ 95% các trường học trên địa bàn ứng dụng CNTT về quản lý nhà trường, đáp ứng yêu cầu tin học hoá trong quản lý cho ngành giáo dục

- Quản lý kế toán - tài chính: phần mềm IMAS 8.0 do Cục Tin học - Bộ Tài chính cung cấp. Phần mềm được triển khai, sử dụng tại 47 cơ quan. Phần mềm này có khả năng chia sẻ, kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

Ứng dụng CNTT phục vụ các cuộc họp trực tuyến

- Ứng dụng Quản lý thanh tra: triển khai phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2019, đã tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng vận hành, sử dụng, bàn giao tài khoản đăng nhập hệ thống cho người dùng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Sàn giao dịch thương mại điện tử Nghệ An có địa chỉ truy cập http://ecna.vn (http://37nghean.com): Đến nay, đã có 437 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể đã đăng kí tham gia với hơn 3.386 mặt hàng được giới thiệu, buôn bán. Số lượt truy cập đạt trên 7 triệu lượt người.

- Điện lực Nghệ An cung cấp các dịch vụ tra cứu và nạp tiền điện qua mạng; Cục thuế triển khai ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK); Ngành đường sắt đưa vào vận hành có hiệu quả phần mềm bán vé điện tử; ...

4. Về phát triển nguồn nhân lực CNTT

- 100% cơ quan nhà nước cấp Sở, ngành, huyện có cán bộ công chức sử dụng tốt CNTT.

- Năm 2019, toàn tỉnh có 57 cán bộ chuyên trách CNTT, trong đó cấp huyện có 15 người, cơ quan cấp tỉnh có 42 người; có 6 huyện và 8 sở chưa có cán bộ chuyên trách; 

- 67% đơn vị Sở, ngành và 90% đơn vị cấp huyện có cán bộ lãnh đạo CNTT;

- Trên địa bàn tỉnh có 5 trường đại học, 9 trường cao đẳng có đào tạo về CNTT. Số lượng sinh viên được đào tạo CNTT tại các trường đều tăng, hàng năm đào tạo trên 400 kỹ sư, cử nhân CNTT.

- Việc giảng dạy tin học trong trường phổ thông: 100% trường THPT, 100% THCS và 71% Tiểu học đã  đưa tin học vào giảng dạy.

5. Về cơ sở hạ tầng thông tin

Trong nhưng năm qua, hạ tầng viễn thông – CNTT tỉnh Nghệ An liên tục được đầu tư mở rộng và phát triển.

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Nghệ An chính thức vận hành từ tháng 7 năm 2019, triển khai với 823 cơ quan Nhà nước (Sở ban ngành, UBND huyện, xã, các đơn vị sự nghiệp, các trường trung học phổ thông, cơ sở y tế tuyến tỉnh) phục vụ vận hành phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp VNPT - Ioffice.

- Hạ tầng mạng LAN, WAN và Internet trong các cơ quan nhà nước đầu tư tương đối đầy đủ với 21/21 sở, ban, ngành, 21/21 huyện có kết nối mạng LAN, WAN. 47/47 cơ quan nhà nước cấp tỉnh có kết nối Internet, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu, kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Đạt 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã trang bị máy tính. Trong đó Cấp Sở, ban, ngành: đạt tỉ lệ trung bình 100% (1.906/1.906) cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc; Cấp huyện: đạt tỉ lệ 100% (1.692/1.692) cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. 

6.  Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

- Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về an toàn thông tin mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ CBCC, viên chức về công tác an toàn thông tin mạng.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thiết bị, hạ tầng viễn thông, CNTT trong đấu thầu, mua sắm, đặc biệt là các thiết bị phục vụ quốc phòng. Riêng các dự án về CNTT khi xây dựng bắt buộc phải có cấu phần mua sắm giải pháp phòng, chống mã độc, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Đầu tư nâng cao hệ thống trang thiết bị lưu trữ dữ liệu, sao lưu dự phòng cho các máy chủ và máy trạm, sao lưu dữ liệu cho các hệ thống phần mềm dùng chung... đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất cho các hệ thống; Thường xuyên kiểm tra, rà soát các lỗ hổng bảo mật, an toàn thông tin trên cổng/ trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước; xây dựng các giải pháp và tổ chức khắc phục lỗ hổng, điểm yếu có rủi ro gây mất an toàn thông tin.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ tập trung cho 3.213 (đạt 100%) máy trạm, thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành, và tại cơ quan cấp huyện theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số mạng LAN được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép là 41/41 (20 sở, ban, ngành và 21 UBND huyện, thành phố, thị xã).

- Triển khai các nội dung xử lý sự cố an toàn thông tin:

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo vận hành hệ thống an toàn thông tin cho 100% đội ngũ cán bộ lực lượng  an ninh, quốc phòng, cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, cấp huyện; hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin từ cấp tỉnh đến cấp huyện..

7. Đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT theo hướng thuê dịch vụ

Nghệ An là một trong những tỉnh đi đầu trong việc triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã và đang thực hiện thuê các dịch vụ: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp; Trục kết nối liên thông; Mạng truyền số liệu chuyên dùng; Cổng dịch vụ công trực tuyến; Đường truyền số liệu phục vụ hệ thống giao ban điện tử; Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng TTĐT; Hệ thống quản lý cơ sở y tế VNPT-HIST; Hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate; Hệ thống quản lý giáo dục VNPT Edu.

8. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT được đẩy mạnh, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc quản lý Nhà nước về CNTT-TT trên địa bàn. Năm 2019, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành một số văn bản quan trọng.

  - Chỉ số mức độ sẵn sàng  ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh: nhiều năm liền đứng tốp đầu trong khu vực Bắc Trung Bộ và tốp khá trong cả nước.

  - Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị (Nghean ICT Index): Nắm bắt được lợi ích của việc đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2010, Sở TT&TT hàng năm chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá xếp hạng Nghean ICT Index. Đây là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, góp phần làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh về phát triển và ứng dụng CNTT-TT của các sở, ban, ngành, và các huyện, thành, thị.

PNH

 

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.