« Quay lại

Hội thảo khoa học 'Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển'

Vừa qua, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học
xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Nghệ
An - 990 năm hình thành và phát triển". Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch
sử, chính trị sâu sắc trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 990
năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).
Tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương
Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý
luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Thường trực Đại
học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các đồng chí: Thái Thanh Quý -
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đức
Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ
An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Hội thảo khoa học "Nghệ An - 990 năm hình
thành và phát triển" nhằm tái hiện diện mạo lịch sử; khẳng định vị trí, vai trò và
những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong cuộc trường
chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc. 
Đồng thời, tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền
thống yêu nước và cách mạng của quê hương Nghệ An, qua đó thể hiện tình cảm,
đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ ông cha đã có công dựng nước và
giữ nước; góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
"Với niềm tin và kỳ vọng lớn lao, thông qua Hội thảo này, tỉnh Nghệ An
mong muốn quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong cả
nước sẽ phân tích, thảo luận, nghiên cứu, làm rõ và cung cấp các luận cứ khoa học,
đề xuất nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách, cơ
chế nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, quốc
phòng - an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với khát vọng vươn lên,
góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ
An phát biểu.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương
Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý
luận Trung ương nhấn mạnh: Đây là một sự kiện rất quan trọng nằm trong chuỗi
 
các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An, tiếp tục phát
huy, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần to lớn, truyền thống lịch sử,
cách mạng vẻ vang quê hương Nghệ An.
 
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại
 
Hội thảo.
 
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Càng ý thức,
trách nhiệm trước lịch sử, kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng của quê
hương, tri ân xứng đáng những cống hiến to lớn của các thế hệ con người Nghệ
An, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An ngày hôm nay đã nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để
xây dựng quê hương Nghệ An giàu mạnh, bản sắc, hiện đại, văn minh. 
Nhắc lại Di huấn thiêng liêng, cũng là mong ước giản dị, sâu sắc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong Bức thư gửi Đảng bộ Nghệ An vào năm 1969: "Nghệ An
là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù lao động. Tôi
mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu, làm sao cho Nghệ An mau trở
thành tỉnh khá của miền Bắc", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị qua Hội
thảo, tỉnh Nghệ An tổng kết thực tiễn, thu thập thêm những chứng cứ lịch sử, văn
hóa, khảo cổ, góp phần làm sâu sắc hơn quá trình hình thành và phát triển của tỉnh
Nghệ An. 
 
Để từ đó có thêm những luận cứ khoa học, tôn vinh những giá trị lịch sử,
truyền thống văn hóa của vùng đất và con người Nghệ An, chuyển những giá trị
văn hóa, lịch sử thành những giá trị phát triển cho tỉnh, góp phần khẳng định mạnh
mẽ những đóng góp to lớn của tỉnh Nghệ An trong tiến trình dựng nước và giữ
nước, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời đại hiện nay. 
Đặc biệt, nhấn mạnh vấn đề phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa con
người xứ Nghệ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý phải lan tỏa sâu rộng thông
điệp về một Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, đầy ý chí và khát vọng vươn lên, mang
quyết tâm cao, nỗ lực lớn giành được những kết quả cao trong phát triển kinh tế -
xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã
đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc và đến
năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại, cũng như ước nguyện của toàn thể nhân dân Nghệ An.
Các tham luận tập trung phân tích chuyên sâu nhiều khía cạnh từ địa lý, lịch
sử, văn hóa, giáo dục, chính trị, ngoại giao, hội nhập, phát triển, tập trung vào 3
nhóm chủ đề chính. 
Trước hết là về địa lý, diên cách và lịch sử hình thành phát triển tỉnh Nghệ
An. Theo đó, các bài viết đều thống nhất rằng, danh xưng Nghệ An xuất hiện lần
đầu tiên vào năm 1030 dưới triều Vua Lý Thái Tông khi nhà vua xuống chiếu cho
đổi tên gọi Hoan Châu thành châu Nghệ An, kể từ đây danh xưng Nghệ An bắt đầu
được xác định. 
Mặc dù lịch sử vùng đất Nghệ An gắn với nhiều tên gọi khác nhau nhưng
danh xưng Nghệ An - với ý nghĩa "thái bình vô sự" vẫn là tên gọi tồn tại lâu dài
nhất, xuyên suốt nhiều thế kỷ và cho đến ngày hôm nay - thể hiện mong muốn,
khát vọng các triều đại phong kiến và Nhà nước Việt Nam về sự ổn định, phát triển
của một vùng đất từng là vùng biên viễn trọng yếu của quốc gia Đại Việt.
Điều này cũng khẳng định bề dày truyền thống của vùng đất Nghệ An, sự
gắn kết của Nghệ An với những biến đổi về lịch sử, chính trị dân tộc.
Các tham luận cũng làm rõ hơn những đóng góp của Nghệ An vào tiến trình
lịch sử dân tộc; tiềm năng phát triển của Nghệ An trong chặng đường phát triển sắp
tới.  
Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo khoa học "Nghệ An - 990 năm hình
thành và phát triển", đồng Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng
được làm sáng rõ và khẳng định qua Hội thảo; đồng thời khẳng định quyết tâm
vươn lên của tỉnh xứng đáng với bề dày truyền thống hào hùng 990 năm, với vị thế
chính trị - xã hội của tỉnh. 
 
Đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Với bề dày truyền thống hào hùng
990 năm hình thành và phát triển liên tục, với vị thế chính trị - xã hội hiện tại, đặc
biệt, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh theo đường lối đổi mới
của Đảng, đã được cụ thể hóa thành các quan điểm phát triển trong Văn kiện Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân
dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn,
quyết tâm cao hơn để phấn đấu hoàn thành bằng được mục tiêu đến năm
2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh
khá trong cả nước. 
"Phấn đấu khi Nghệ An long trọng kỷ niệm 1.000 năm danh xưng - vị thế
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hội nhập quốc tế của tỉnh sẽ được nâng lên một
tầm cao mới, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, đáp lại sự
quan tâm của Trung ương, nguyện vọng của đồng chí, đồng bào trong tỉnh và
trong cả nước", người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu./.
 
Xuân Hồng (TH)

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.