« Quay lại

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Nghệ An – Kế hoạch và cơ hội

Ngày 8/11/2017 dưới sự chủ trì của của Sở Khoa học Công nghệ  phối hợp với trung tâm dịch vụ tổng hợp - Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ), trường Đại học Vinh hội thảo "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An" đã diễn ra. Có thể nói đây là một trong những hoạt động nhằm truyền thông mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ về tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/12/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025, ngày 24/5/2017 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 2117/QĐ-UBND "Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020".  Kế hoạch này được xây dựng nhằm cụ thể hóa Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năn 2025".

Theo đó, trong Quyết định 2117/QĐ-UBND "Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020" nói rõ kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ mục tiêu đến đối tượng hỗ trợ và chi tiết kế hoạch với từng nội dung cụ thể. Có thể thấy, từ kế hoạch này tỉnh đã tạo một môi trường vô cùng thuận lợi cũng như hỗ trợ những điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công.

Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ qúa trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tối thiểu 10 dự án và 03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.        

Đối tượng hỗ trợ là các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí: Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.   

Nội dung kế hoạch được chia thành 4 nội dung cụ thể đó là: Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức kết nối hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh và thực hiện hỗ trợ các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong đó, đối với nội dung thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về đề án, kế hoạch và các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia, của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; quảng bá, giới thiệu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, trong nước và trên thế giới.

Đối với nội dung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cán bộ ở các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong nội dung xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ưu tiên đầu tư xây dựng không gian làm việc và thiết bị dùng chung để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tại Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Đầu tư xây dựng điểm kết nối cung cầu tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở Khoa học và công nghệ để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học, tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ hình thành Vườn ươm công nghệ sinh học tại Trường Đại học Vinh. Hỗ trợ hình thành Vườn ươm công nghệ tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

Hội thảo "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An" vừa được tổ chức ngày 8/11/2017

Đối với nội dung tổ chức kết nối hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Phát triển Câu lạc bộ sáng chế của tỉnh trở thành Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường niên của tỉnh (Techfest NgheAn): Tổ chức và phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hàng năm để lựa chọn các dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới hỗ trợ khởi nghiệp; Tổ chức triển lãm giới thiệu về các mô hình, ý tưởng, sản phẩm, công nghệ, thiết bị của các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, các thành viên Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp. Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia tại Nghệ An nhằm kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh với các tỉnh, thành phố khác, của trung ương và các tổ chức nước ngoài.

Việc thực hiện hỗ trợ các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thành bộ phận tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên tại Tỉnh đoàn để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp về khởi sự doanh nghiệp. Thực hiện hỗ trợ các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các chính sách khác có liên quan của tỉnh. 

Nguồn kinh phí sử dụng từ guồn ngân sách Trung ương thông qua Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025". Nguồn ngân sách địa phương lấy từ nguồn sự nghiệp KH&CN và nguồn đầu tư phát triển KH&CN của tỉnh. Và nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư.

Việc tổ chức thực hiện được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện hàng năm. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ 6 tháng và năm báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm để triển khai kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đầu tư phát triển KH&CN hàng năm để triển khai kế hoạch. Các sở, ban, ngành; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Tỉnh đoàn; Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ 6 tháng và năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, kiến nghị, đề xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Hải Yến

Tin khác

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.