« Quay lại

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ (Hylocereus Polyrhzus) tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu”

Thanh long ruột đỏ có đặc tính hoàn toàn khác so với loại thanh long trắng. Thành phần dinh dưỡng của thanh long ruột đỏ được đánh giá là gấp đôi thanh long ruột trắng. Ở Nghệ An, trong những năm gần đây, thanh long ruột đỏ đã được trồng ở một số địa phương trong đó có Diễn Châu, đặc biệt là xã Diễn Phú

Ở đây, người dân đã mua giống ở một số nơi về trồng trong vườn nhà chủ yếu làm cảnh và phục vụ nhu cầu tại chỗ. Tuy vậy, hình thức trồng nhỏ lẻ, manh mún  và việc trồng mang tính tự phát, không tuân thủ các quy trình kỹ thuật nên năng suất thanh long đạt rất thấp, hình thức mẫu mã, chất lượng kém, thường chua và không có mùi vị đặc trưng.

Thanh long ruột đỏ có thành phần dinh dưỡng gấp đôi than long ruột trắng

Để phát triển mở rộng diện tích sản xuất cây thanh long theo quy mô tập trung, áp dụng quy trình kỹ thuật để sản xuất cho năng suất cao, chất lượng tốt và nâng cao thu nhập cho người dân, và góp phần giúp chính quyền và người dân nơi đây có thêm định hướng và lựa chọn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Diễn Châu đã triển khai dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình trồng cây Thanh Long ruột đỏ (Hylocereus polyrhzus) tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu

Với mục tiêu xây dựng thành công mô hình trồng cây Thanh Long ruột đỏ quy mô 2,5 ha, đạt năng suất 20 - 25 tấn/ha/năm; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây Thanh Long ruột đỏ phù hợp với điều kiện huyện Diễn Châu và đào tạo được 15 người nắm vững quy trình công nghệ trồng cây Thanh Long ruột đỏ.

Qua 3 năm triển khai (Từ 2014 đến 2017), nhóm nghiên cứu đã điều tra khảo sát hiện trạng sản xuất trên địa bàn huyện Diễn Châu về thực trạng sản xuất, tập quán canh tác, thông tin về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhu cầu triển khai thực hiện, dự án đã lựa chọn xóm 12 xã Diễn Phú làm địa điểm triển khai xây dựng mô hình. Với qui mô diện tích của mô hình là 2,5 ha. Tiêu chí lựa chọn hộ tham gia là các hộ tham gia có diện tích đất thuộc địa điểm triển khai dự án có đủ nhân lực và tài chính để xây dựng mô hình, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cây ăn quả và các hộ tham gia tự nguyện và phải cam kết tiếp thu qui trình kỹ thuật và tuân thủ thực hiện theo qui trình kỹ thuật đã được chuyển giao, hăng hái tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đây là những hộ liền vùng có diện tích lớn, tiếp giáp với mương tưới tiêu nước của hồ Xuân Dương nên thuận lợi cho quá trình tưới, tiêu nước chăm sóc cây thanh long ruột đỏ. Mặt khác, địa điểm liền vùng cũng tạo thuận lợi cho quá trình bảo vệ cây trồng khỏi sự phá hại của trâu bò, hay trộm cắp khi vào vụ thu hoạch... Sau khi lựa chọn được địa điểm và các hộ dân tham gia xây dựng mô hình thực hiện dự án, ban quản lý dự án đã phối hợp với chính quyền xã Diễn Phú và lãnh đạo xóm 12 tổ chức họp dân để có trao đổi cam kết về các điều kiện thực hiện dự án, cam kết về mức đối ứng kinh phí, việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật và tuân thủ các yêu cầu khác của dự án.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Diễn Phú

Đồng thời, đã xây dựng thành công mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ giống Long Định 1 và TL4 tại xã Diễn Phú qui mô 2,5 ha. Giống TL4 sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu và đất đồi tại Nghệ An. TL4 có khả năng chống chịu với một số loại sâu bệnh hại chính như ốc sên, kiến, bệnh thán thư, bệnh rỉ sắt…, năng suất đạt 19,0 tấn/ha sau trồng 3 năm trồng.

Qua 3 năm theo dõi mô hình Thanh long ruột đỏ tại xã Diễn Phú cho thấy: Cây Thanh long ruột đỏ thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu trên địa bàn xã Diễn Phú và Thay thế một số cây trồng trên địa bàn như Sắn, đậu, lạc. Thời vụ trồng cây thanh long ruột đỏ thích hợp đối với cây Thanh Long ruột đỏ tại xã Diễn Phú là vào tháng 8, hom giống có tỉ lệ sống cao và tốc độ sinh trưởng nhanh.

Từ thực tiễn, đã đưa ra quy trình bón phân cho cây thanh long thực hiện như sau (lượng phân bón áp dụng cho một trụ): Bón lót: 10-15 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg supe lân, cho phân vào hố rồi dùng một lớp đất mặt phủ lên trên và bón thúc: Năm thứ nhất cây chưa ra hoa, bón 0,5 kg ure hoặc 0,3 kg ure + 0,3 kg NPK16:16:8), với lượng phân bón này chia 3 lần bón: lần 1 sau 1 tháng trồng, lần 2 sau 6 tháng trồng, lần 3 khi cây bắt đầu có nụ hoa; Năm thứ 2 trở đi khi cây đã cho quả bón thêm phân hữu cơ và phân kali để tăng chất lượng quả. Lượng bón như sau: Phân chuồng 15-20kg, Ure 0,5 kg, Supe lân 0,5 kg, KCl 0,5 kg, NPK16:16:8 từ 1,0-1,5 kg

Quy trình kỹ thuật trồng được phổ biến và kiểm soát chặt chẽ

Phương pháp bón phân: Lần 1 sau khi thu hoạch và tỉa cành (vào tháng 10-11) bón 100% (phân hữu cơ + lân) và 1/3 ure nhằm thúc thúc đợt cành (đợt lộc) đầu tiên ra sớm. Lần 2 sau lần 1 từ 40-60 ngày, bón 1/3 ure và ½ KCl + 1/5 NPK bón đợt này nhằm nuôi cành đợt 1 và thúc cành đợt 2. Lần 3 bón vào tháng 3 với lượng ure và kali còn lại để nuôi cành và thức cành đợt 1 phân hóa mầm hoa, 2/5 lượng NPK còn lại được bón 2-3 lần trong tời gian nuôi quả.

Thông qua việc triển khai đề khai, đã tổ chức thành công hội thảo đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế của mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại xã Diễn Phú trên cơ sở đó hoàn thiện qui trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long ruột đỏ tại Nghệ An và biện pháp nhân rộng mô hình.

Dự án "Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ (Hylocereus Polyrhzus) tại xã Diễn Phú huyện Diễn Châu" từ năm 2014-2017 được triển khai nghiêm túc, có tính hệ thống, đầy đủ các nội dung và cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Dự án đã xây dựng thành công mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ giống Long Định 1 tại xã Diễn Phú qui mô 2,5 ha, cây thanh long sinh trưởng tốt, có khả năng chống chịu với một số loại sâu bệnh hại chính như ốc sên, kiến, bệnh thán thư, bệnh rỉ sắt…, năng suất đạt được sau trồng 3 năm trồng là 17,5-18,1 tấn/ha, quả có chất lượng tốt.  

Về mặt kinh tế, trồng thanh long đến hết năm thứ 3 bắt đầu có lãi. Hơn nữa đây là cây trồng có thể cho thu hoạch nhiều năm nên những năm tiếp theo khi các chi phí về hom giống, về trụ trồng, công đào hố trồng trụ và một số vật tư thuộc hệ thống chiếu sáng và điện nước giảm đi thì có thể cho lãi trên 200.000.000/ha/năm. Về mặt xã hội, việc xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại xã Diễn Phú huyện Diễn Châu thành công đã đưa vào địa phương một cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập cao cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất trên 1 diện tích đất trồng trọt. Cây thanh long thích ứng ở nhiều chân đất khác nhau vì thế một số hộ dân có thể đưa vào trồng để cải tạo vườn tạp, góp phần tạo ra môi trường cảnh quan đẹp đẽ cho địa phương. Thực hiện dự án này đã thu hút và tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Dự án đã giúp cho người dân địa phương nâng cao được trình độ về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp từ đó giúp họ hình thành phương thức sản xuất hàng hóa, tạo đà cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Dự án đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tính nhạy bén trong ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp của người dân địa phương. Dự án đã giúp cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, cán bộ địa phương  được tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học, làm quen và tự tin với việc thực hiện các nhiệm vụ cao và khó hơn. Đồng thời, qua dự án một lần nữa khẳng định được sự quan tâm của Nhà nước, các ngành các cấp đối với phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vai trò then chốt của Khoa học và Công nghệ trong nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là lần đầu tiên có một công trình nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh trên cây thanh long ruột đỏ tại Nghệ An. Kết quả của dự án này rất có ý nghĩa thực tiễn đối với sự phát triển nông nghiệp hàng hóa tại Nghệ An đặc biệt là đối với phát triển cây ăn quả./.

Lê Phương

Tin khác

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.