Hoạt động KH&CN Thái Hòa những tháng đầu năm 2021

Thứ hai - 12/07/2021 21:21 0
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị xã Thái Hòa đã nỗ lực triển khai các hoạt động trên địa bàn, nhất là chú trọng các hoạt động KH&CN. Hoạt động KHCN đã dành được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ  đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động nhiều  các  thành  phần kinh  tế và tầng lớp nhân dân tham gia ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Hoạt động đưa thông tin hoạt động KHCN tương đối kịp thời, có chất lượng phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành, mang lại hiệu quả thiết thực. Bộ máy quản lý nhà nước  về hoạt  động KHCN từ thị xã đến xã,  phường từng bước đi vào ổn định.

Hoạt động tham mưu tư vấn của Hội đồng KHCN thị xã, công  tác Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường  chất  lượng  hàng  hóa, hoạt động thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả cao.
Về công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến độ KHCN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn thị xã, đã triển khai mô hình ứng dụng KH&CN năm 2021: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình chế biến chả cá tại Công ty Biển Quỳnh Foods, phường Quỳnh Phương, hiện nay, mô hình đang xây dựng quy trình chế biến chả cá để xin ý kiến của các ngành, cơ quan trên địa bàn. Đơn vị cũng đã đặt hàng mua  máy  tách xương,  thiết kế điều chỉnh lại logo, nhãn, bao bì. Mô hình Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại phường Quỳnh Xuân với quy mô 1ha, số lượng 15.000 con tại 02 hộ dân ở phường Quỳnh Xuân. Giống thả vào ngày 13/4/2021 với kích thước ≥10cm. Đến thời điểm hiện tại cá phát triển tốt, cỡ cá đạt 550g/con, tỷ lệ sống 95%. Mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chẽm trong ao hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại phường Mai Hùng với quy mô 1ha, số lượng 15.000 con tại 01 hộ dân ở phường  Mai Hùng. Giống thả vào ngày 19/5/2021 với  kích  thước  ≥12cm.  Đến thời điểm hiện tại cá phát triển tốt, cỡ cá đạt 50g/con, tỷ lệ sống 98%. Mô hình thâm canh cải tiến lúa SRI sản xuất giống lúa: MC2, CS 866, Phú ưu 978, 27P53: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đã phối hợp UBND các phường, xã: Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang, doanh nghiệp cung ứng giống cùng bà con nông dân thực  hiện,  tổng diện tích xây dựng mô hình  là 68,9ha. Tổng kinh phí đã thực hiện 671,448 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ 335,724 triệu đồng, nhân dân đóng góp 335,724  triệu  đồng. Năng  suất bình quân đạt 7,86 tạ/ha, doanh thu bình quân đạt 28,52 triệu đồng.
Tiếp tục theo dõi, duy trì, nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả các năm trước: Duy trì mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao (nuôi hai giai đoạn theo quy trình VietGAP, công nghệ bơm trực tiếp nước biển vào xử lý nuôi tôm) với diện tích 186,8ha trên các địa bàn: phường Quỳnh Dị, phường Quỳnh Xuân, xã Quỳnh Lộc, xã  Quỳnh  Liên.  Mô  hình sản xuất  tôm giống  giống thẻ chân trắng của công ty TNHH Hải Tuấn ở xã Quỳnh Liên, 6 tháng  đầu năm doanh nghiệp đã nhập về 600 cặp tôm giống, hiện đã xuất bán 255 triệu post giống tôm thẻ chân trắng các loại; Mô hình nuôi cá Mú, cá Hồng Mỹ, cá Mè Vược trong ao đầm nuôi tôm kém hiệu quả ở xã Quỳnh Lộc, phường Quỳnh Xuân, xã Quỳnh Liên; Mô hình chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ rau, củ quả; xây dựng nhà màng nông nghiệp công nghệ ở xã Quỳnh Liên; Mô hình nuôi bò thương phẩm tại xã Quỳnh Lộc; mô hình nuôi gà sinh sản ở xã Quỳnh Vinh; mô hình nuôi gà thương phẩm ở xã Quỳnh Trang; mô hình trồng khoai tây ở phường Mai Hùng; Mô hình sản xuất rau  củ quả theo  tiêu chuẩn VietGAP  tại xã Quỳnh Trang, xã Quỳnh Liên;

Công tác đưa thông tin KH&CN về sở, đã chỉ đạo Trung tâm DVNN thị đã tổ chức 20 lớp  tập  huấn  về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với 1.400 học viên tham dự; Phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn 03 lớp cho 150 cán bộ trưởng khối xóm với nội dung chăn nuôi, phòng trừ Viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi; Thường xuyên trao đổithông tin với các sở ban ngành, các trung tâm thông qua hệ thống trực tuyến. Tổ chức các lớp học nâng cao trình độ về công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm chính quyền điện tử Vnptioffice, sử dụng hộp thư công vụ cho cán bộ, công chức viên chức các phòng, ngành, quan chuyên môn thị UBND các phường, xã; cập nhật hoàn thiện hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2015; Trung tâm DVNN phối hợp với Trung tâm VH-TT và Truyền thông thị thường xuyên xây dựng các bản tin, chuyên đề về hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm. Đồng thời, cử cán bộ viết viết tin, bài phản ánh về hoạt động KHCN trên địa bàn thị gửi website Hoạt động KH&CN.
Trong những tháng đầu năm 2021, phong trào lao động sáng tạo được các đơn vị, các ngành quan tâm, đặc biệt ngành giáo dục thị xã có 98 sáng kiến được công nhận đạt sáng kiến kinh nghiệm thị xã năm học 2020-2021; Triển khai chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008  sang ISO 9001-2015 tại cơ quan HĐND-UBND thị xã; Tiếp tục duy trì ứng dụng hệ thống quản  lý  văn bản và điều hành vnpt ở  chính quyền thị xã và các xã, phường, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sử dụng internet, cổng thông tin điện tử trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và phục vụ nâng cao đời sống nhân dân.
Thời gian tới, thị xã sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về phát triển KHCN; nâng cao trách nhiệm của người đứng  đầu  trong việc  tổ  chức hoạt động KHCN và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển công nghiệp chế biến, xây  dựng nông nghiệp  đô  thị  của thị xã, một số nội dung cần triển khai thực hiện; Tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình mới để người dân nắm bắt và chủ động đưa vào sản xuất, đặc biệt là đánh giá, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đầu ra sản phẩm trên các cây trồng, vật nuôi chủ lực; Hợp tác liên kết chuỗi giá trị trong phát triển trồng  trọt,  chăn  nuôi  theo hướng công nghệ cao; Tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, các tổ chức cá nhân thực hiện hợp tác, liên kết và chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người dân, nhất là trên lĩnh vực giống cây giống, vật nuôi, bảo quản, chế biến sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống: Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề của người lao động  trong các doanh nghiệp; chủ động tiếp cận và áp dụng các tiến bộ KHCN vào  sản xuất và đời sống; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc để hưởng chính sách khuyến công; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác lựa chọn các loại giống, kỹ thuật, công nghệ mới,  có chất lượng, hiệu  quả để đưa vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phục  vụ tốt cho  phát triển nông nghiệp  hàng hóa  và công nghiệp chế biến; Tiếp tục bám sát nhiệm vụ KHCN được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt./.
Hồ Thanh Phong
 

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây