HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2020
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Thương hiệu là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, bản thân các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc xây dựng thương hiệu đã được các doanh nghiệp Nghệ An quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, trước thực tiễn sôi động của thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng như hiện nay, thương hiệu của doanh nghiệp xứ Nghệ vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm.

Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Quá trình hội nhập này đã mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhưng cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ ở thị trường quốc tế mà ngay tại thị trường trong nước.   http://khuyencongnghean.com.vn/images/FCKImage/image/Thuong%20hieu%201.jpg

Thực tiễn hiện nay cho thấy mỗi mặt hàng có hàng trăm nhà sản xuất khác nhau, khi người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn thì thương hiệu chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến việc mua sắm. Ý thức rõ vai trò quan trọng của thương hiệu, Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, chú trọng xây dựng thương hiệu. Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 46/2015 về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định, các doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để xây dựng và phát triển thương hiệu của mình theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các dự án và các hoạt động hỗ trợ theo nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết. Tiếp tục bổ sung, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 72 ngày 18/12/2015. Tuy nhiên, đến nay, số lượng các doanh nghiệp thực sự quan tâm xây dựng thương hiệu chưa cao.  

          Trên thực tế, hiện vẫn còn nhiều DN chưa nhận thức rõ ràng ý nghĩa giữa việc "xây dựng thương hiệu" và "đăng ký nhãn hiệu hàng hóa". Đây cũng là một khó khăn trong quá trình hoàn tất các thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, đăng ký nhãn hiệu là bước đi cần thiết về mặt luật pháp để hợp thức hóa và công nhận nhãn hiệu của sản phẩm, hàng hóa. Song "xây dựng thương hiệu" đòi hỏi cả quá trình gây dựng uy tín sản phẩm và uy tín doanh nghiệp, do đó thường mất một thời gian dài với rất nhiều chi phí, trí tuệ, công sức… So với việc đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu là quá trình gian nan, khó khăn. Do vậy, quá trình xây dựng thương hiệu và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của DN cần gắn liền với công tác quản lý chất lượng hàng hóa. Bởi chất lượng là yếu tố đảm bảo chắc chắn nhất cho chiến lược phát triển thương hiệu của bất cứ sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ nào.

Xây dựng thương hiệu là một quá trình gian nan, thử thách. Ngoài nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền doanh nghiệp cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thông tin về thị trường; cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực xây dựng chiến lược về thương hiệu thông qua các chương trình đào tạo. Việc hỗ trợ phải bằng những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể, có như vậy, thương hiệu doanh nghiệp Nghệ An mới có thể lan tỏa lâu dài và bền lâu.

Đậu Nghệ

 

c
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu
Nội dung:

Thương hiệu là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, bản thân các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc xây dựng thương hiệu đã được các doanh nghiệp Nghệ An quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, trước thực tiễn sôi động của thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng như hiện nay, thương hiệu của doanh nghiệp xứ Nghệ vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm.

Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Quá trình hội nhập này đã mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhưng cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ ở thị trường quốc tế mà ngay tại thị trường trong nước.   http://khuyencongnghean.com.vn/images/FCKImage/image/Thuong%20hieu%201.jpg

Thực tiễn hiện nay cho thấy mỗi mặt hàng có hàng trăm nhà sản xuất khác nhau, khi người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn thì thương hiệu chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến việc mua sắm. Ý thức rõ vai trò quan trọng của thương hiệu, Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, chú trọng xây dựng thương hiệu. Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 46/2015 về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định, các doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để xây dựng và phát triển thương hiệu của mình theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các dự án và các hoạt động hỗ trợ theo nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết. Tiếp tục bổ sung, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 72 ngày 18/12/2015. Tuy nhiên, đến nay, số lượng các doanh nghiệp thực sự quan tâm xây dựng thương hiệu chưa cao.  

          Trên thực tế, hiện vẫn còn nhiều DN chưa nhận thức rõ ràng ý nghĩa giữa việc "xây dựng thương hiệu" và "đăng ký nhãn hiệu hàng hóa". Đây cũng là một khó khăn trong quá trình hoàn tất các thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, đăng ký nhãn hiệu là bước đi cần thiết về mặt luật pháp để hợp thức hóa và công nhận nhãn hiệu của sản phẩm, hàng hóa. Song "xây dựng thương hiệu" đòi hỏi cả quá trình gây dựng uy tín sản phẩm và uy tín doanh nghiệp, do đó thường mất một thời gian dài với rất nhiều chi phí, trí tuệ, công sức… So với việc đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu là quá trình gian nan, khó khăn. Do vậy, quá trình xây dựng thương hiệu và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của DN cần gắn liền với công tác quản lý chất lượng hàng hóa. Bởi chất lượng là yếu tố đảm bảo chắc chắn nhất cho chiến lược phát triển thương hiệu của bất cứ sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ nào.

Xây dựng thương hiệu là một quá trình gian nan, thử thách. Ngoài nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền doanh nghiệp cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thông tin về thị trường; cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực xây dựng chiến lược về thương hiệu thông qua các chương trình đào tạo. Việc hỗ trợ phải bằng những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể, có như vậy, thương hiệu doanh nghiệp Nghệ An mới có thể lan tỏa lâu dài và bền lâu.

Đậu Nghệ

 

c
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu
Ngày xuất bản: ngày 28 tháng 04 năm 2020
Nội dung:

Thương hiệu là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, bản thân các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc xây dựng thương hiệu đã được các doanh nghiệp Nghệ An quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, trước thực tiễn sôi động của thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng như hiện nay, thương hiệu của doanh nghiệp xứ Nghệ vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm.

Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Quá trình hội nhập này đã mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhưng cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ ở thị trường quốc tế mà ngay tại thị trường trong nước.   http://khuyencongnghean.com.vn/images/FCKImage/image/Thuong%20hieu%201.jpg

Thực tiễn hiện nay cho thấy mỗi mặt hàng có hàng trăm nhà sản xuất khác nhau, khi người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn thì thương hiệu chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến việc mua sắm. Ý thức rõ vai trò quan trọng của thương hiệu, Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, chú trọng xây dựng thương hiệu. Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 46/2015 về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định, các doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để xây dựng và phát triển thương hiệu của mình theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các dự án và các hoạt động hỗ trợ theo nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết. Tiếp tục bổ sung, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 72 ngày 18/12/2015. Tuy nhiên, đến nay, số lượng các doanh nghiệp thực sự quan tâm xây dựng thương hiệu chưa cao.  

          Trên thực tế, hiện vẫn còn nhiều DN chưa nhận thức rõ ràng ý nghĩa giữa việc "xây dựng thương hiệu" và "đăng ký nhãn hiệu hàng hóa". Đây cũng là một khó khăn trong quá trình hoàn tất các thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, đăng ký nhãn hiệu là bước đi cần thiết về mặt luật pháp để hợp thức hóa và công nhận nhãn hiệu của sản phẩm, hàng hóa. Song "xây dựng thương hiệu" đòi hỏi cả quá trình gây dựng uy tín sản phẩm và uy tín doanh nghiệp, do đó thường mất một thời gian dài với rất nhiều chi phí, trí tuệ, công sức… So với việc đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu là quá trình gian nan, khó khăn. Do vậy, quá trình xây dựng thương hiệu và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của DN cần gắn liền với công tác quản lý chất lượng hàng hóa. Bởi chất lượng là yếu tố đảm bảo chắc chắn nhất cho chiến lược phát triển thương hiệu của bất cứ sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ nào.

Xây dựng thương hiệu là một quá trình gian nan, thử thách. Ngoài nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền doanh nghiệp cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thông tin về thị trường; cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực xây dựng chiến lược về thương hiệu thông qua các chương trình đào tạo. Việc hỗ trợ phải bằng những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể, có như vậy, thương hiệu doanh nghiệp Nghệ An mới có thể lan tỏa lâu dài và bền lâu.

Đậu Nghệ

 

c
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây