HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: APO Talk: Khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và kinh tế các nước, do vậy, phát triển bao trùm và bền vững là nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trên cả ba trụ cột của phát triển bền vững là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó, mỗi quốc gia cần nhận thức một cách đầy đủ và xác định khoa học, công nghệ là nền tảng thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững.

Để thảo luận, đánh giá về vai trò của khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) sẽ tổ chức chương trình APO Talk với chủ đề: “Khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững”. Chương trình được tổ chức vào ngày 15/12 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của khách mời – TS. Fortunato Dela Peña, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Philippines và TS Hà Minh Hiệp, Phó tổng cục Trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam).

Quý vị quan tâm có thể theo dõi APO Talk qua kênh youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sv5P4iwPykk
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: APO Talk: Khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững
Nội dung:

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và kinh tế các nước, do vậy, phát triển bao trùm và bền vững là nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trên cả ba trụ cột của phát triển bền vững là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó, mỗi quốc gia cần nhận thức một cách đầy đủ và xác định khoa học, công nghệ là nền tảng thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững.

Để thảo luận, đánh giá về vai trò của khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) sẽ tổ chức chương trình APO Talk với chủ đề: “Khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững”. Chương trình được tổ chức vào ngày 15/12 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của khách mời – TS. Fortunato Dela Peña, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Philippines và TS Hà Minh Hiệp, Phó tổng cục Trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam).

Quý vị quan tâm có thể theo dõi APO Talk qua kênh youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sv5P4iwPykk
NHUẬN BÚT


Tác giả: Nguồn tin: Sưu tầm
Tiêu đề: APO Talk: Khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững
Ngày xuất bản: ngày 20 tháng 12 năm 2021
Nội dung:

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và kinh tế các nước, do vậy, phát triển bao trùm và bền vững là nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trên cả ba trụ cột của phát triển bền vững là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó, mỗi quốc gia cần nhận thức một cách đầy đủ và xác định khoa học, công nghệ là nền tảng thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững.

Để thảo luận, đánh giá về vai trò của khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) sẽ tổ chức chương trình APO Talk với chủ đề: “Khoa học công nghệ trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững”. Chương trình được tổ chức vào ngày 15/12 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của khách mời – TS. Fortunato Dela Peña, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Philippines và TS Hà Minh Hiệp, Phó tổng cục Trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam).

Quý vị quan tâm có thể theo dõi APO Talk qua kênh youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sv5P4iwPykk
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây