HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thái Lan: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 06 tháng 09 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Ngày 20/08/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo Tiêu chuẩn TIS 51-25XX: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp, được thông báo cho WTO vào ngày 02/9/2019 với mã thông báo G/TBT/N/THA/554, đã thông qua với tên gọi TIS 51-2562 (2019). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho dứa đã gọt vỏ, nạo vỏ, được bảo quản trong bao bì hoàn toàn kín khí và đã qua quá trình tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật bằng nhiệt. Nội dung tiêu chuẩn bao gồm phạm vi áp dụng, định nghĩa, kiểu dáng, yêu cầu, vệ sinh, đóng gói, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu, đánh giá sự phù hợp…Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/554/Add.1
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thái Lan: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp
Nội dung:

Ngày 20/08/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo Tiêu chuẩn TIS 51-25XX: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp, được thông báo cho WTO vào ngày 02/9/2019 với mã thông báo G/TBT/N/THA/554, đã thông qua với tên gọi TIS 51-2562 (2019). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho dứa đã gọt vỏ, nạo vỏ, được bảo quản trong bao bì hoàn toàn kín khí và đã qua quá trình tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật bằng nhiệt. Nội dung tiêu chuẩn bao gồm phạm vi áp dụng, định nghĩa, kiểu dáng, yêu cầu, vệ sinh, đóng gói, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu, đánh giá sự phù hợp…Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/554/Add.1
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thái Lan: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp
Ngày xuất bản: ngày 06 tháng 09 năm 2021
Nội dung:

Ngày 20/08/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo Tiêu chuẩn TIS 51-25XX: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp, được thông báo cho WTO vào ngày 02/9/2019 với mã thông báo G/TBT/N/THA/554, đã thông qua với tên gọi TIS 51-2562 (2019). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho dứa đã gọt vỏ, nạo vỏ, được bảo quản trong bao bì hoàn toàn kín khí và đã qua quá trình tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật bằng nhiệt. Nội dung tiêu chuẩn bao gồm phạm vi áp dụng, định nghĩa, kiểu dáng, yêu cầu, vệ sinh, đóng gói, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu, đánh giá sự phù hợp…Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/554/Add.1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây