HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 14 tháng 08 năm 2022
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/232, ngày 12/7/2022, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học), 2022; (28 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Hindi)

Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 nêu rõ các tiêu chuẩn của Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học.

Mục đích của thông báo: Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đề xuất Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 để thay thế Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe , Thực phẩm dinh dưỡng, Thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới) năm 2016; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/232, ngày 12/7/2022, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học), 2022; (28 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Hindi)

Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 nêu rõ các tiêu chuẩn của Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học.

Mục đích của thông báo: Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đề xuất Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 để thay thế Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe , Thực phẩm dinh dưỡng, Thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới) năm 2016; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả: Sưu tầm
Tiêu đề: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
Ngày xuất bản: ngày 14 tháng 08 năm 2022
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/232, ngày 12/7/2022, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học), 2022; (28 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Hindi)

Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 nêu rõ các tiêu chuẩn của Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm có chứa các chất phụ gia có lợi cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, và thực phẩm lợi khuẩn và tiền sinh học.

Mục đích của thông báo: Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đề xuất Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm năm 2022 để thay thế Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe , Thực phẩm dinh dưỡng, Thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích Y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới) năm 2016; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây