HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm thuần chay
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 05 tháng 11 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải Quang



Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/213 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Thực phẩm thuần chay), năm 2021 (4 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này đưa ra các điều khoản để đánh giá và chứng nhận thực phẩm thuần chay ở Ấn Độ bao gồm các yêu cầu về ghi nhãn và trình bày.

Mục đích của Thông báo: Theo quan điểm ngày càng phổ biến và thay đổi thói quen ăn uống đối với thực phẩm thuần chay, Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ đã xây dựng các quy định để đánh giá và chứng nhận thực phẩm thuần chay ở Ấn Độ; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.




BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm thuần chay
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/213 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Thực phẩm thuần chay), năm 2021 (4 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này đưa ra các điều khoản để đánh giá và chứng nhận thực phẩm thuần chay ở Ấn Độ bao gồm các yêu cầu về ghi nhãn và trình bày.

Mục đích của Thông báo: Theo quan điểm ngày càng phổ biến và thay đổi thói quen ăn uống đối với thực phẩm thuần chay, Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ đã xây dựng các quy định để đánh giá và chứng nhận thực phẩm thuần chay ở Ấn Độ; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.




NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm thuần chay
Ngày xuất bản: ngày 05 tháng 11 năm 2021
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/213 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Thực phẩm thuần chay), năm 2021 (4 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này đưa ra các điều khoản để đánh giá và chứng nhận thực phẩm thuần chay ở Ấn Độ bao gồm các yêu cầu về ghi nhãn và trình bày.

Mục đích của Thông báo: Theo quan điểm ngày càng phổ biến và thay đổi thói quen ăn uống đối với thực phẩm thuần chay, Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ đã xây dựng các quy định để đánh giá và chứng nhận thực phẩm thuần chay ở Ấn Độ; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.




Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây