HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả-rập về hộp thiếc đựng thực phẩm
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 07 tháng 12 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/521 ngày 28/10/2021, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ban hành tiêu chuẩn về hộp thép tròn ba mảnh dùng để đóng hộp thực phẩm (11 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này liên quan đến các hộp thép tròn ba mảnh đơn và đôi đã được rút gọn (thép tráng thiếc hoặc không có thiếc) được sử dụng để đóng hộp thực phẩm.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả-rập về hộp thiếc đựng thực phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/521 ngày 28/10/2021, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ban hành tiêu chuẩn về hộp thép tròn ba mảnh dùng để đóng hộp thực phẩm (11 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này liên quan đến các hộp thép tròn ba mảnh đơn và đôi đã được rút gọn (thép tráng thiếc hoặc không có thiếc) được sử dụng để đóng hộp thực phẩm.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả-rập về hộp thiếc đựng thực phẩm
Ngày xuất bản: ngày 07 tháng 12 năm 2021
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/521 ngày 28/10/2021, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ban hành tiêu chuẩn về hộp thép tròn ba mảnh dùng để đóng hộp thực phẩm (11 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn này liên quan đến các hộp thép tròn ba mảnh đơn và đôi đã được rút gọn (thép tráng thiếc hoặc không có thiếc) được sử dụng để đóng hộp thực phẩm.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây