HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Canada về dược phẩm
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 03 tháng 08 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo G/TBT/CAN/644 ngày 17/6/2021, Canada thông báo Quy định đề xuất sửa đổi Quy định Thực phẩm và Dược phẩm (Xuất khẩu và Vận chuyển Thuốc); (25 trang, có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh).

Các sửa đổi được đề xuất đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm sẽ áp dụng các yêu cầu đối với các loại thuốc được sản xuất tại Canada chỉ để xuất khẩu được miễn áp dụng Luật Thực phẩm và Dược phẩm cũng như Các Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm theo mục 37 của Luật Thực phẩm và Dược phẩm. Các nhà sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, kiểm nghiệm, phân phối và bán buôn thuốc chỉ để xuất khẩu phải có giấy phép kinh doanh dược phẩm và tuân thủ thực hành sản xuất tốt. Các sửa đổi được đề xuất cũng sẽ làm rõ rằng thuốc vận chuyển qua Canada phải có mối liên hệ với nhau.

Mục đích của đề xuất này là cải thiện việc giám sát các loại thuốc được sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, thử nghiệm, phân phối hoặc bán buôn ở Canada chỉ để xuất khẩu và điều chỉnh các quy định của Canada về thuốc được xuất khẩu với các đối tác quốc tế. Các quy định được đề xuất cũng nhằm mục đích làm rõ các yêu cầu đối với thuốc được vận chuyển qua Canada; Mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/8/2021.

 
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Canada về dược phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo G/TBT/CAN/644 ngày 17/6/2021, Canada thông báo Quy định đề xuất sửa đổi Quy định Thực phẩm và Dược phẩm (Xuất khẩu và Vận chuyển Thuốc); (25 trang, có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh).

Các sửa đổi được đề xuất đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm sẽ áp dụng các yêu cầu đối với các loại thuốc được sản xuất tại Canada chỉ để xuất khẩu được miễn áp dụng Luật Thực phẩm và Dược phẩm cũng như Các Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm theo mục 37 của Luật Thực phẩm và Dược phẩm. Các nhà sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, kiểm nghiệm, phân phối và bán buôn thuốc chỉ để xuất khẩu phải có giấy phép kinh doanh dược phẩm và tuân thủ thực hành sản xuất tốt. Các sửa đổi được đề xuất cũng sẽ làm rõ rằng thuốc vận chuyển qua Canada phải có mối liên hệ với nhau.

Mục đích của đề xuất này là cải thiện việc giám sát các loại thuốc được sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, thử nghiệm, phân phối hoặc bán buôn ở Canada chỉ để xuất khẩu và điều chỉnh các quy định của Canada về thuốc được xuất khẩu với các đối tác quốc tế. Các quy định được đề xuất cũng nhằm mục đích làm rõ các yêu cầu đối với thuốc được vận chuyển qua Canada; Mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/8/2021.

 
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Canada về dược phẩm
Ngày xuất bản: ngày 03 tháng 08 năm 2021
Nội dung:

Theo tin cảnh báo G/TBT/CAN/644 ngày 17/6/2021, Canada thông báo Quy định đề xuất sửa đổi Quy định Thực phẩm và Dược phẩm (Xuất khẩu và Vận chuyển Thuốc); (25 trang, có sẵn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh).

Các sửa đổi được đề xuất đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm sẽ áp dụng các yêu cầu đối với các loại thuốc được sản xuất tại Canada chỉ để xuất khẩu được miễn áp dụng Luật Thực phẩm và Dược phẩm cũng như Các Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm theo mục 37 của Luật Thực phẩm và Dược phẩm. Các nhà sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, kiểm nghiệm, phân phối và bán buôn thuốc chỉ để xuất khẩu phải có giấy phép kinh doanh dược phẩm và tuân thủ thực hành sản xuất tốt. Các sửa đổi được đề xuất cũng sẽ làm rõ rằng thuốc vận chuyển qua Canada phải có mối liên hệ với nhau.

Mục đích của đề xuất này là cải thiện việc giám sát các loại thuốc được sản xuất, đóng gói/ghi nhãn, thử nghiệm, phân phối hoặc bán buôn ở Canada chỉ để xuất khẩu và điều chỉnh các quy định của Canada về thuốc được xuất khẩu với các đối tác quốc tế. Các quy định được đề xuất cũng nhằm mục đích làm rõ các yêu cầu đối với thuốc được vận chuyển qua Canada; Mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/8/2021.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây