HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Đài Loan về thực phẩm đóng gói sẵn
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 07 tháng 12 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/469 ngày 19/10/2021, Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định về Công bố dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (16 trang, bằng tiếng Anh; 13 trang, bằng tiếng Trung).

Các sửa đổi được đề xuất chính đối với Quy định về Công bố dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn như sau:

 1. Bổ sung phạm vi của định nghĩa và các thuật ngữ;
 2. Sửa đổi mô tả công bố hàm lượng chất dinh dưỡng;
 3. Bổ sung chức năng sinh lý của tiêu chuẩn hàm lượng chất dinh dưỡng;
 4. Sửa đổi các từ của tuyên bố được đưa ra bởi các sản phẩm tái hydrat hóa;
 5. Yêu cầu đối với các sản phẩm dạng lỏng có từ hai công bố dinh dưỡng trở lên để thêm tường thuật;
 6. Sửa đổi các từ trong Bảng 7.

Mục đích của thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Đài Loan về thực phẩm đóng gói sẵn
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/469 ngày 19/10/2021, Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định về Công bố dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (16 trang, bằng tiếng Anh; 13 trang, bằng tiếng Trung).

Các sửa đổi được đề xuất chính đối với Quy định về Công bố dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn như sau:

 1. Bổ sung phạm vi của định nghĩa và các thuật ngữ;
 2. Sửa đổi mô tả công bố hàm lượng chất dinh dưỡng;
 3. Bổ sung chức năng sinh lý của tiêu chuẩn hàm lượng chất dinh dưỡng;
 4. Sửa đổi các từ của tuyên bố được đưa ra bởi các sản phẩm tái hydrat hóa;
 5. Yêu cầu đối với các sản phẩm dạng lỏng có từ hai công bố dinh dưỡng trở lên để thêm tường thuật;
 6. Sửa đổi các từ trong Bảng 7.

Mục đích của thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Đài Loan về thực phẩm đóng gói sẵn
Ngày xuất bản: ngày 07 tháng 12 năm 2021
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/469 ngày 19/10/2021, Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định về Công bố dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (16 trang, bằng tiếng Anh; 13 trang, bằng tiếng Trung).

Các sửa đổi được đề xuất chính đối với Quy định về Công bố dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn như sau:

 1. Bổ sung phạm vi của định nghĩa và các thuật ngữ;
 2. Sửa đổi mô tả công bố hàm lượng chất dinh dưỡng;
 3. Bổ sung chức năng sinh lý của tiêu chuẩn hàm lượng chất dinh dưỡng;
 4. Sửa đổi các từ của tuyên bố được đưa ra bởi các sản phẩm tái hydrat hóa;
 5. Yêu cầu đối với các sản phẩm dạng lỏng có từ hai công bố dinh dưỡng trở lên để thêm tường thuật;
 6. Sửa đổi các từ trong Bảng 7.

Mục đích của thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây