HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của I-xra-en về cà chua bảo quản
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 14 tháng 08 năm 2022
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1261 ngày 20/6/2022, I-xra-en thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia SI 730 – Sản phẩm cà chua bảo quản; (8 trang, bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh).

Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 13-1981 (Được thông qua vào năm 1981. Đã được sửa đổi vào năm 2007. Sửa đổi vào năm 2013, 2017), với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thêm tham chiếu đến tiêu chuẩn chung của Codex cho nước ép trái cây và mật hoa (CODEX STAN 247-2005);
 • Thay thế tham chiếu đến Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 52 của I-xra-en về nước trái cây và trái cây cô đặc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.2 đề cập đến kích thước hoặc độ nguyên vẹn, một nhận xét liên quan đến việc tính toán trọng lượng sản phẩm sau khi lọc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.3 xử lý các khuyết tật và phụ cấp, làm rõ liên quan đến khả năng chịu các khuyết tật;
 • Thay đổi tham chiếu quy chuẩn để áp dụng luật và quy định của Israel;
 • Các thay đổi trong phần 7.1.4 liên quan đến trọng lượng rút nước tối thiểu, yêu cầu về trọng lượng của sản phẩm sau khi rút nước.

Mục đích của thông báo: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của I-xra-en về cà chua bảo quản
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1261 ngày 20/6/2022, I-xra-en thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia SI 730 – Sản phẩm cà chua bảo quản; (8 trang, bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh).

Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 13-1981 (Được thông qua vào năm 1981. Đã được sửa đổi vào năm 2007. Sửa đổi vào năm 2013, 2017), với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thêm tham chiếu đến tiêu chuẩn chung của Codex cho nước ép trái cây và mật hoa (CODEX STAN 247-2005);
 • Thay thế tham chiếu đến Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 52 của I-xra-en về nước trái cây và trái cây cô đặc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.2 đề cập đến kích thước hoặc độ nguyên vẹn, một nhận xét liên quan đến việc tính toán trọng lượng sản phẩm sau khi lọc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.3 xử lý các khuyết tật và phụ cấp, làm rõ liên quan đến khả năng chịu các khuyết tật;
 • Thay đổi tham chiếu quy chuẩn để áp dụng luật và quy định của Israel;
 • Các thay đổi trong phần 7.1.4 liên quan đến trọng lượng rút nước tối thiểu, yêu cầu về trọng lượng của sản phẩm sau khi rút nước.

Mục đích của thông báo: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả: Sưu tầm
Tiêu đề: Thông báo của I-xra-en về cà chua bảo quản
Ngày xuất bản: ngày 14 tháng 08 năm 2022
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1261 ngày 20/6/2022, I-xra-en thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia SI 730 – Sản phẩm cà chua bảo quản; (8 trang, bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh).

Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 13-1981 (Được thông qua vào năm 1981. Đã được sửa đổi vào năm 2007. Sửa đổi vào năm 2013, 2017), với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

 • Thêm tham chiếu đến tiêu chuẩn chung của Codex cho nước ép trái cây và mật hoa (CODEX STAN 247-2005);
 • Thay thế tham chiếu đến Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 52 của I-xra-en về nước trái cây và trái cây cô đặc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.2 đề cập đến kích thước hoặc độ nguyên vẹn, một nhận xét liên quan đến việc tính toán trọng lượng sản phẩm sau khi lọc;
 • Bổ sung vào phần 3.2.3 xử lý các khuyết tật và phụ cấp, làm rõ liên quan đến khả năng chịu các khuyết tật;
 • Thay đổi tham chiếu quy chuẩn để áp dụng luật và quy định của Israel;
 • Các thay đổi trong phần 7.1.4 liên quan đến trọng lượng rút nước tối thiểu, yêu cầu về trọng lượng của sản phẩm sau khi rút nước.

Mục đích của thông báo: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây