HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Liên minh Châu Âu về đồ nhựa
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 12 tháng 02 năm 2022
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/860 ngày 17/12/2021, Liên minh Châu âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban về vật liệu nhựa tái chế và các vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm và bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008 (33 trang, bằng tiếng Anh; 16 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc đưa vào thị trường vật liệu nhựa và các sản phẩm có thành phần nhựa tái chế/thứ cấp nhằm mục đích sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm. Quy định đưa ra các quy tắc cho việc sản xuất, công nghệ tái chế phù hợp, quy trình tái chế, lắp đặt tái chế, chất thải nhựa, thu gom và phân loại nhựa đầu vào và khử nhiễm chúng, và việc sử dụng nhựa thành phẩm, kiểm soát chất lượng, đăng ký kinh doanh và thực thi, với mục đích đảm bảo rằng hàm lượng tái chế trong các vật liệu nhựa cuối cùng và các vật phẩm dùng để tiếp xúc với thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng thực phẩm đó hoặc làm thay đổi chất lượng hoặc đặc tính cảm quan của chúng. Quy định bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008, quy định sẽ thay thế.

Mục đích của Thông báo: An toàn thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Quy định dự kiến thông qua ngày 15/6/2022.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Liên minh Châu Âu về đồ nhựa
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/860 ngày 17/12/2021, Liên minh Châu âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban về vật liệu nhựa tái chế và các vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm và bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008 (33 trang, bằng tiếng Anh; 16 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc đưa vào thị trường vật liệu nhựa và các sản phẩm có thành phần nhựa tái chế/thứ cấp nhằm mục đích sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm. Quy định đưa ra các quy tắc cho việc sản xuất, công nghệ tái chế phù hợp, quy trình tái chế, lắp đặt tái chế, chất thải nhựa, thu gom và phân loại nhựa đầu vào và khử nhiễm chúng, và việc sử dụng nhựa thành phẩm, kiểm soát chất lượng, đăng ký kinh doanh và thực thi, với mục đích đảm bảo rằng hàm lượng tái chế trong các vật liệu nhựa cuối cùng và các vật phẩm dùng để tiếp xúc với thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng thực phẩm đó hoặc làm thay đổi chất lượng hoặc đặc tính cảm quan của chúng. Quy định bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008, quy định sẽ thay thế.

Mục đích của Thông báo: An toàn thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Quy định dự kiến thông qua ngày 15/6/2022.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Liên minh Châu Âu về đồ nhựa
Ngày xuất bản: ngày 12 tháng 02 năm 2022
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/860 ngày 17/12/2021, Liên minh Châu âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban về vật liệu nhựa tái chế và các vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm và bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008 (33 trang, bằng tiếng Anh; 16 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc đưa vào thị trường vật liệu nhựa và các sản phẩm có thành phần nhựa tái chế/thứ cấp nhằm mục đích sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm. Quy định đưa ra các quy tắc cho việc sản xuất, công nghệ tái chế phù hợp, quy trình tái chế, lắp đặt tái chế, chất thải nhựa, thu gom và phân loại nhựa đầu vào và khử nhiễm chúng, và việc sử dụng nhựa thành phẩm, kiểm soát chất lượng, đăng ký kinh doanh và thực thi, với mục đích đảm bảo rằng hàm lượng tái chế trong các vật liệu nhựa cuối cùng và các vật phẩm dùng để tiếp xúc với thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng thực phẩm đó hoặc làm thay đổi chất lượng hoặc đặc tính cảm quan của chúng. Quy định bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008, quy định sẽ thay thế.

Mục đích của Thông báo: An toàn thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Quy định dự kiến thông qua ngày 15/6/2022.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây