HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Phát động giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 14 tháng 09 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Các tác giả có công trình nghiên cứu về Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hoặc được cấp sáng chế... đều có thể tham dự giải.

Ngày 13/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ ba, vinh danh các nhà khoa học có công trình khoa học định hướng ứng dụng xuất sắc.

Công trình được giải có thể là do các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã chủ trì nghiên cứu, được cộng đồng khoa học thế giới công nhận, có đóng góp xuất sắc cho khoa học.

 
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng năm 2019. Ảnh: VAST

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng năm 2019. Ảnh: VAST

Giải thưởng tập trung vào 7 lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (Toán học; Cơ học; Khoa học thông tin và khoa học máy tính; Vật lý; Hóa học; Khoa học về sự sống; Khoa học về Trái đất). Các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc đã cấp bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước. Các công trình khoa học ứng cử phải được tác giả tổ chức triển khai ứng dụng ở Việt Nam, ghi nhận có đóng góp hoặc triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước.

Sẽ có một đến ba giải thưởng được xét và trao cho tác giả của công trình xuất sắc, đáp ứng đủ các tiêu chí. Mỗi công trình gồm tối đa 03 thành viên chính tham gia xét tặng giải thưởng.

Nhà khoa học có công trình được giải sẽ nhận thưởng bằng tiền mặt và Bằng chứng nhận Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ từ 13/9 đến 31/12/2021. Việc xét chọn giải thưởng thực hiện từ tháng 01 đến tháng 4/2022. Dự kiến lễ trao giải tổ chức tháng 5/2022.

Triển khai từ năm 2016, Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần. Qua 2 lần tổ chức (năm 2016 và năm 2019) đã có 6 được nhận giải, tôn vinh 14 nhà khoa học.

Theo Vnexpress
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Phát động giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Nội dung:

Các tác giả có công trình nghiên cứu về Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hoặc được cấp sáng chế... đều có thể tham dự giải.

Ngày 13/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ ba, vinh danh các nhà khoa học có công trình khoa học định hướng ứng dụng xuất sắc.

Công trình được giải có thể là do các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã chủ trì nghiên cứu, được cộng đồng khoa học thế giới công nhận, có đóng góp xuất sắc cho khoa học.

 
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng năm 2019. Ảnh: VAST

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng năm 2019. Ảnh: VAST

Giải thưởng tập trung vào 7 lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (Toán học; Cơ học; Khoa học thông tin và khoa học máy tính; Vật lý; Hóa học; Khoa học về sự sống; Khoa học về Trái đất). Các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc đã cấp bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước. Các công trình khoa học ứng cử phải được tác giả tổ chức triển khai ứng dụng ở Việt Nam, ghi nhận có đóng góp hoặc triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước.

Sẽ có một đến ba giải thưởng được xét và trao cho tác giả của công trình xuất sắc, đáp ứng đủ các tiêu chí. Mỗi công trình gồm tối đa 03 thành viên chính tham gia xét tặng giải thưởng.

Nhà khoa học có công trình được giải sẽ nhận thưởng bằng tiền mặt và Bằng chứng nhận Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ từ 13/9 đến 31/12/2021. Việc xét chọn giải thưởng thực hiện từ tháng 01 đến tháng 4/2022. Dự kiến lễ trao giải tổ chức tháng 5/2022.

Triển khai từ năm 2016, Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần. Qua 2 lần tổ chức (năm 2016 và năm 2019) đã có 6 được nhận giải, tôn vinh 14 nhà khoa học.

Theo Vnexpress
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Phát động giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Ngày xuất bản: ngày 14 tháng 09 năm 2021
Nội dung:

Các tác giả có công trình nghiên cứu về Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hoặc được cấp sáng chế... đều có thể tham dự giải.

Ngày 13/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ ba, vinh danh các nhà khoa học có công trình khoa học định hướng ứng dụng xuất sắc.

Công trình được giải có thể là do các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã chủ trì nghiên cứu, được cộng đồng khoa học thế giới công nhận, có đóng góp xuất sắc cho khoa học.

 
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng năm 2019. Ảnh: VAST

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng năm 2019. Ảnh: VAST

Giải thưởng tập trung vào 7 lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (Toán học; Cơ học; Khoa học thông tin và khoa học máy tính; Vật lý; Hóa học; Khoa học về sự sống; Khoa học về Trái đất). Các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc đã cấp bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước. Các công trình khoa học ứng cử phải được tác giả tổ chức triển khai ứng dụng ở Việt Nam, ghi nhận có đóng góp hoặc triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước.

Sẽ có một đến ba giải thưởng được xét và trao cho tác giả của công trình xuất sắc, đáp ứng đủ các tiêu chí. Mỗi công trình gồm tối đa 03 thành viên chính tham gia xét tặng giải thưởng.

Nhà khoa học có công trình được giải sẽ nhận thưởng bằng tiền mặt và Bằng chứng nhận Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ từ 13/9 đến 31/12/2021. Việc xét chọn giải thưởng thực hiện từ tháng 01 đến tháng 4/2022. Dự kiến lễ trao giải tổ chức tháng 5/2022.

Triển khai từ năm 2016, Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần. Qua 2 lần tổ chức (năm 2016 và năm 2019) đã có 6 được nhận giải, tôn vinh 14 nhà khoa học.

Theo Vnexpress
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây