Một số kết quả bước đầu về đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Thứ hai - 15/11/2021 03:11 0
Một số kết quả bước đầu về đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020
Thực hiện kế hoạch Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 490/QĐ-BĐHCT-PTNT ngày 06/6/2019 của Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình. Mục tiêu của Chương trình này là đến hết năm 2020 tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm hiện có, tương ứng với 90 sản phẩm.
Thông qua cuộc đánh giá, xếp hạng lần này nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí về đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP được quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 8/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và Quốc tế.
Từ ngày 9 đến 14/11/2020  Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm với sự tham gia của gần 110 sản phẩm tiêu biểu của 16 huyện thành phố thị xã trong tỉnh dự thi đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020, trong đó 05 huyện, thị (Hưng Nguyên; Quỳ Hợp; Quế Phong; Nghi Lộc, thị xã Thái Hòa ) chưa có sản phẩm tham gia.
Nhìn chung các sản phẩm tham gia dự thi đánh giá xếp hạng lần này phong phú, đa dạng về chủng loại; Chất lượng sản phẩm hàng hóa, hình thức mẫu mã, bao bì được nâng lên rõ rệt so với năm 2019, đặc biệt có sự tham gia của các làng du lịch cộng đồng (Homestay) các sản vật gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống thế mạnh của địa phương như: Gừng, Chè Tuyết Shan Kỳ Sơn; Thịt bò giằng Tương Dương; Nhút, Bưởi Thanh Chương, Thủy sản Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Cửa Lò; Lạc Diễn Châu…
Về kết quả xét về số lượng tham gia dư thi năm 2020 gấp 2 lần so với năm 2019 (110/61SP) với kết quả mới sơ bộ ban đầu năm 2020 đạt tỷ lệ thấp hơn năm 2019 (năm 2019 có 61sản phẩm dự thi đạt hạng 03 sao là 48 đạt 78.6%; năm 2020 có 110/70 SP có khả năng đạt hạng 03 sao trở lên đạt 63%; đặc biệt sản phẩm đạt hạng 04 sao năm 2020 rất ít khoảng 8-9 sản phẩm)
Tuy nhiên, vẩn còn một số tồn tại như: Hồ sơ chưa đầy đủ thiếu một số thủ tục bắt buộc như: Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm, phương án, kế hoạch kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh, sản phẩm mẫu và một số tài liệu minh chứng, sự thống nhất giữa tên gọi sản phẩm và công dụng ghi trên bao bì nhãn mác còn thống nhất thậm chí còn vi phạm, thiếu kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm soát môi trường, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP, tổ chức bộ máy quản lý điều hành, Mã QR, Truy xuất nguồn gốc, bảo hộ thương hiệu, câu chuyện sản phẩm chưa được tư liêu hóa cả trên nhãn, tờ rơi trên Website, chưa nêu lên được trí tuệ bản sắc địa phương mình, cấu trúc câu chuyện còn đơn giản chưa đầy đủ …
Một số bài học kinh nghiệm
Thứ nhất: Về sự lãnh đạo chỉ đạo: Mặc dù, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là một chương trình hoàn toàn mới, thời gian triển khai thực hiện Chương trình mới chưa đầy 02 năm nhưng đã đạt được một số kết quả ban đầu khá tích cực có trên 110 sản phẩm đạt 03 sao trở lên có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Ban điều hành Chương trình OCO tỉnh; sự phối hợp và sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, các cấp tự nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình; Bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh, cấp huyện được hình thành và từng bước đi vào hoạt động; đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình; Đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng của các chủ thể sản xuất đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn tham gia Chương trình nên đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong triển khai chương trình.
Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và các chủ thể.
Thứ ba: Sự quyết tâm của các doanh nghiệp, hộ gia đình vượt lên để trở thành nhà sản xuất kinh doanh có uy tín và thương hiệu trên thị trường chính là nhân tố, động lực thúc đẩy sản phẩm OCOP phát triển.
Thứ tư: Việc cải cách thủ tục hành chính từ quản lý sang hỗ trợ đã tạo điều kiện các cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng

 

Tác giả bài viết: Nguồn tin:  Nguyễn Hồ Lâm  - Phó Chi cục trưởng - Chi cục Phát triển nông thôn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây