UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định công nhận 48 sản phẩm OCOP đạt 03 sao trở lên

Thứ hai - 15/11/2021 03:22 0
Sau hơn một năm thưc hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” mặc dù chúng ta thực hiện chương trình trong điều kiện hết sức khó khăn cả cơ chế lẫn nguồn lực song với quyết tâm chính trị cao của Cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng lòng của toàn thể nông dân, nhất là các chủ thể tham gia sản xuất sản phẩm OCOP. Đến nay, tỉnh ta là một trong những tỉnh có số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa sản phẩm OCOP đứng tốp đầu của cả nước (đã có 48 sản phẩm được xếp hạng 3 sao trở lên), nhờ đó, đã từng bước nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của khu vực nông thôn, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới; đến nay toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, có 265/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
               Ngày 16/6/2020 UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả  đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019. Về dự vào chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía các sở ngành có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó trưởng ban tổ chức thực hiện chương trình OCOP tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ngành tham gia Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019, các thành viên Tổ tư vấn giúp việc cho hội đồng thi đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019; các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo, chuyên viên các phòng Nông nghiệp hoặc phòng kinh tế của 21 huyện thành phố, thị xã và 33 chủ thể của 48 sản phẩm được xếp hạng 03 sao trở lên và trên 40 chủ thể tham gia thi đánh giá xếp hạng năm 2020.
               Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị; gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo hướng gia tăng giá trị, do các tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân thực hiện. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ…
                 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X tỉnh Nghệ An xác định phát triển nông thôn “Tam nông là chiến lược, Nông thôn mới là căn bản, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt, nông dân là chủ thể”  là một trong những giải pháp quan trọng tạo nền tảng phát triển bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
              Mặc dù chúng ta thực hiện Chương trình trong điều kiện khó khăn do điểm xuất phát thấp, nguồn lực hạn chế, dịch bệnh hoành hành. Nhưng với sự quyết tâm chính trị cao của các Cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân. Đến nay, Chương trình OCOP đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh và đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo bứt phá đi lên góp phần đưa sản phẩm hàng hóa nông nghiệp của tỉnh dồi dào về số lượng, phong phú về thể loại, chất lượng, giá trị, thu nhập này càng cao góp phần đưa diện mạo nông thôn tỉnh nhà ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 48 sản phẩm đạt 3 sao trở lên theo Bộ tiêu chí OCOP Quốc gia. Tiêu biểu như: Nước mắm hạ thổ Vạn Phần; Hương trầm Liên Đức; Tương Sa Nam huyện Nam Đàn; Khăn choàng thổ cẩm Hoa Tiến huyện Quỳ Châu; Các loại Trà túi lọc của Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát huyện Con Cuông; Nấm linh chi ATC của Công ty đầy tư và sản xuất ATC thành phố Vinh; Rượu Mú Từn của Công ty TNHH một thành viên Long Lưu thành phố Vinh; Rượu đông trùng hạ thảo, Tảo xoắn michio, Đậu tương lên men Kizana của Công ty cổ phần Hidumi Pharma huyện Quỳnh Lưu; Chả cá trích của Công ty cổ phần Biển Quỳnh thị xã Hoàng Mai, Cam Vinh, Lạc Diễn Châu…và có khoảng 60 sản phẩm đang hoàn thiện để tham gia thi đánh giá xếp hạng trong năm nay.
             Nhân dịp này, thay mặt Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Ban Điều hành chương trình OCOP đồng chí ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương điển hình như: Nam Đàn; Thanh Chương; Thành phố Vinh; Quỳnh Lưu và Quỳ Châu trong phong trào “Mỗi xã một sản phẩm”; Chúc mừng các chủ thể đạt 3 sao trở lên năm 2019!
            Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP một số  ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình OCOP thiếu đồng bộ, chưa nhận thức đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ của Chương trình OCOP; Một số địa phương tuy đã phê duyệt Đề án, Kế hoạch nhưng chưa triển khai hoạt động cụ thể, chưa bám sát đúng chu trình OCOP đã được quy định tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018, do vậy tiến độ và chất lượng triển khai Chương trình của nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương chủ yếu tập trung lựa chọn các sản phẩm sẳn có, đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm của một số chủ thể đơn lẻ, có tính cộng đồng chưa cao để đưa vào tham gia Chương trình OCOP và phân hạng sản phẩm, chưa chú trọng đến phát triển các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương để nâng cao chất lượng; Công tác xúc tiến thương mại tuy đã được nhiều địa phương quan tâm, tổ chức nhiều hội chợ quảng bá trong và ngoài tỉnh song còn chưa tập trung, chưa làm nỗi bật về hình ảnh, chất lượng của các sản phẩm OCOP của tỉnh, tình trạng lẫn lộn giữa sản phẩm OCOP và các sản phẩm chưa đạt chuẩn khác gây nên sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về sản phẩm OCOP…
              Để nâng cao hiệu quả và chất lượng của Chương trình OCOP theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 đồng chí đề nghị các ngành các địa phương các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và các chủ thể sản xuất cần làm tốt một số nội dung sau:
              1. Đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Chương trình OCOP tại địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đột phá trong xây dựng NTM trong thời gian tới, tuân thủ đúng Chu trình OCOP, tăng cường rà soát, khuyến khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt.
             2. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả công tác triển khai Chương trình OCOP của địa phương trong thời gian vừa qua, để thực hiện kế hoạch thực hiện năm 2020 đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức gây tốn kém về thời gian và kinh phí thực hiện.
               3. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ quản lý cấp xã, cán bộ chuyên môn cấp huyện và các chủ thể về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ của Chương trình OCOP; Phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo chương trình, đặc biệt quan tâm chú ý đến chủ trương phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn làm cơ sở để phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng phát triển cộng đồng, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
            4. Tăng cường tập huấn, hỗ trợ triển khai trong các địa phương nhất là cấp xã, kiểm tra việc tuân thủ các cam kết về chất lượng của chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP. Tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển và đánh giá sản phẩm OCOP; Đồng thời có kế hoạch và chính sách cụ thể hỗ trợ các sản phẩm chưa đạt chuẩn OCOP nhưng có tiềm năng để phát huy lợi thế về thổ nhưỡng, cảnh quan, văn hóa và tính cộng đồng của địa phương. Rà soát và nâng cao chất lượng công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo minh bạch và chất lượng, không chạy theo thành tích.
           5. Tổ chức xúc tiến thương mại cho Chương trình OCOP đồng thời căn cứ Công văn số 5779/UBND-NN ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình.
          6. Các ngành các địa phương đặc biệt Sở Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan thường trực chương trình khẩn trương xây dựng các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các chủ thể tham gia sản xuất sản phẩm OCOP phát triển./.

 

Tác giả bài viết: Nguồn tin: Nguyễn Hồ Lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây