Con Cuông phát triển Khoa học và Công nghệ, thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ ba - 16/03/2021 21:58 0
Nghị quyết số 06-NQ/TU được ban hành và triển khai thực hiện, hoạt động KH&CN huyện Con Cuông có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đã đi vào cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò KH&CN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và trong từng ngành, phục vụ đa mục tiêu: sản xuất, kinh doanh; khám chữa bệnh; xoá đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021, UBND huyện Con Cuông đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo tồn, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật tiên tiến vào xây dựng một số sản phẩm hàng hóa có tiềm năng, lợi thế của huyện, đảm bảo các quy trình kỹ thuật; các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, thân thiện với môi trường gắn liền với địa danh Con Cuông; đồng thời tạo điều kiện, thu hút đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư thiết bị máy móc tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới, kỷ thuật mới… nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.


Công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ được chú trọng. Công tác đưa truyền thông KH-CN là một nội dung trong hoạt động KH&CN, trong những năm qua thông tin KH&CN đã được truyền tải, phổ biến tiến bộ KH&CN nhằm giúp các doanh nghiệp, bà con nông dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về KH&CN. Công tác truyền thông khoa học trên địa bàn huyện ngày càng được đa dạng hóa về nội dung và hình thức, đã đóng góp một phần quan trọng trong việc triển khai thành công các đề tài, dự án, ứng dụng tiến bộ KHKT cho bà con nông dân... Trong việc hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nông dân để sản xuất lúa hàng hoá, chất lượng cao, lúa giống; ngoài ra quan tâm phát triển diện tích rau quả sạch, an toàn; trồng hoa, cây cảnh; phát triển các ngành nghề chế biến, cơ khí, hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề, dịch vụ - thương mại, nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi, giải trí; hình thành tua tuyến du lịch sinh thái gắn với hệ thống di tích, danh thắng trên địa bàn. Tập trung phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, kết hợp chăn nuôi truyền thống, quan tâm bảo vệ môi trường; đồng thời hàng năm giới thiệu và tổ chức cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, làng nghề tham gia các hội chợ công nghệ thiết bị, hội chợ Cam Vinh và các sản phẩm đặc sản Nghệ An tại siêu thị BIC Thăng Long tại Hà Nội và các hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, ký kết thỏa luận sản xuất, kinh doanh và tìm đầu ra cho sản phẩm đặc sản của huyện…

Trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, việc đổi mới công tác quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy, chính quyền; người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Các mục tiêu nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào tiêu chi đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, của cấp ủy Đảng, chính quyền hàng năm. Do vậy, hoạt động KH&CN của huyện đạt được một số kết quả quan trọng, như: Công tác quản lý hoạt động KH&CN từng bước đi vào nề nếp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Việc triển khai ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất đời sống trên địa bàn ngày càng hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đem lại lợi nhuận cao, cải thiện môi trường sinh thái, phù hợp với kinh tế thị trường, phát triển bền vững. Làm tốt công tác thông tin, nghiên cứu thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu; tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ nâng giá, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý của Nhà nước đối với tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, góp phần thiết lập kỷ cương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Công tác quản lý nhà nước về Đo lường- chất lượng hàng hóa có nhiều đổi mới, góp phần giảm đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật về ĐL-CL-HH, làm lành mạnh thị trường, văn minh thương mại và bảo vệ lợi ích người sản xuất cũng như người tiêu dùng, thể hiện qua các hoạt động cụ thể.
Hàng năm đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các ngành cấp tỉnh liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bức xạ, hạt nhân; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát tốt hoạt động chuyển giao công nghệ của các dự án đầu tư trên địa bàn; Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ tiên tiến, tự động hoá cao...vào sản xuất, kinh doanh. Trên địa bàn huyện có 3 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán hình ảnh để phục vụ cho công tác khám, điều trị bệnh. 100% thiết bị X-quang đã được cấp phép theo quy định. Viên chức và nhân viên X-quang đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ.
Như vậy, thông qua việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoạt động khoa học và công nghệ huyện Con Cuông trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Cụ thể, kinh tế có bước tăng trưởng khá, tiềm năng lợi thế của huyện ngày càng được khai thác và phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 9,41%, trong đó: ngành Nông lâm thủy sản tăng 4,95%; Công nghiệp - xây dựng tăng 16,56%; Dịch vụ tăng 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,08 triệu đồng, tăng 1,6 lần tương đương 11,28 triệu đồng so với năm 2015. Trong nông nghiệp đã sản xuất sản phẩm phong phú đa dạng, chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiệu quả phù hợp yêu cầu thị trường, quy mô chăn nuôi được mở rộng, dần hình thành nhiều hộ chăn nuôi trang trại. Nhiều mô hình nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đạt hiệu quả cao góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản huyện nhà. Công nghiệp, TTCN và làng nghề được chú trọng đầu tư đổi mới trang thiết bị, cải tiến mẫu mã, tăng số lượng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Việc hỗ trợ quảng bá thương hiệu cũng như áp dụng hệ thống chất lượng theo quy định tạo được vị trí đáng kể trong hội nhập thị trường trong nước. Đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, quần chúng và nhân dân về vai trò của KH&CN; Hoạt động bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN các cấp ngày càng hiệu quả nên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Bên cạnh đó, hoạt động thông tin KH&CN đã đưa thông tin kịp thời, có chất lượng phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành, đưa thông tin tiến bộ KH&CN về cơ sở phục vụ nông nghiệp, nông thôn mang lại kết quả thiết thực. Hoạt động hỗ trợ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, đã tạo đà cho các sản phẩm hàng hóa của huyện thâm nhập vào thị trường trong và ngoài tỉnh, tiềm lực KH&CN đang từng bước được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư phát triển.
Thời gian tới, huyện sẽ vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bộ, chính quyền huyện; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống cấu hạ tầng để phát triển kinh tế -xã hội trở thành đô thị sinh thái du lịch./.
Phạm Xuân Mạnh - UBND huyện Con Cuông

 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây