Mô hình nhỏ ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện Quỳ Châu

Thứ tư - 17/03/2021 21:56 0
Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo điều hành của Huyện uỷ, UBND huyện các ngành, các cấp và của đồng bào các dân tộc huyện nhà, việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN ngày càng được quan tâm và có nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực. Từ đó kinh tế - xã hội của huyện ngày càng được phát triển và đạt hiệu quả cao hơn. Từ năm 2016 đến 2021, tổng kinh phí đã triển khai thực hiện chương trình KHCN giai đoạn 2016-2020 là 11.750.485.180 đồng, trong đó nguồn KHCN để triển khai các Dự án, Mô hình KH&CN là 3.198.020.000 đồng; Các nguồn khác là 8.552.465.180 đồng. Các mô hình nhỏ ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện Quỳ Châu được triển khai đã mang lại hiệu quả cao.
Năm 2016, đã triển khai mô hình “Thực thi một số giải pháp trong quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hương trầm Quỳ Châu”, mô hình triển khai có hiệu quả, khuyến khích nhân dân có ý thức trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể để nâng cao giá trị sản phẩm Hương trầm Quỳ Châu, từ đó làm tăng tính hiệu quả về kinh tế cao hơn. Mô hình chăn nuôi Lợn thịt an toàn sinh học ở Bản Hạt - Châu Bính; Mô hình chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học tại Thị trấn Tân Lạc; Mô hình chăn nuôi Gà sinh sản an toàn sinh học tại Bản Thanh Sơn - Xã Châu Nga; Mô hình sản xuất rau an toàn (Bí xanh) theo hướng VietGAP ở Xã Châu Tiến. Các mô hình theo Quyết định số 120/QĐ-TKN, ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Trung tâm khuyến nông tỉnh gồm, mô hình chăm sóc cây bo bo năm thứ 2 ở Bản Mờ - Xã Châu Bính; Mô hình thâm canh cây lâm sản ngoài gỗ ở Bản Bận - Xã Châu Thắng; Mô hình nuôi cá lồng lưới ở Bản Nga My-Xã Châu Nga; Mô hình trồng Chè hoa vàng tại Xã Châu Hạnh....


Năm 2017, huyện đã triển khai mô hình trồng rau an toàn sinh học tại Thị trấn Tân Lạc vào vụ đông; Xây dựng 2 mô hình tại Quyết định số 87/2014/QĐ.UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh là mô hình trồng cây có múi; Mô hình trồng cây dược liệu (Nghệ) tại xã Châu Tiến, với 2 hộ tham gia. Triển khai 02 mô hình thuộc nguồn kinh phí Nghị định 35/CP: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VIETGAP tại Châu Tiến và Châu Bính. Công tác phối hợp xây dựng mô hình được chú trọng thực hiện: Phối hợp xây dựng mô hình sản xuất lúa QB5, Kim cương 111;  Phối hợp triển khai dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống quy mô 500m2, công suất 20.000 cây/năm và trồng thử nghiệm cây Gáo vàng quy mô 5ha. Huyện cũng đã chuyển đổi 4ha  đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng mía ở xã Châu Bính. Hỗ trợ đóng lồng nuôi cá trên sông, hồ nước lớn: Số lồng đã đóng mới trong năm 2017 là 25 lồng. Đã triển khai 01 bể khí sinh học Bioga / hộ tại bản Hoa Tiến 1- Châu Tiến. Đồng thời, triển khai mô hình sản xuất tinh dầu từ một số cây rễ hương và cây quế trên địa bàn. Triển khai Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan UBND huyện và các xã, Thị trấn.


Năm 2018, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình theo hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An. Các mô hình được triển khai gồm: Mô hình trồng Sa nhân tại Châu Bính; Mô hình nuôi cá Leo tại các xã Châu Bính; Mô hình chăm sóc cây Lùng năm thứ 3 tại xã Châu Thắng;  Mô hình trồng Lát hoa tại xã Châu Thuận; Mô hình trồng bưởi đỏ Hòa Bình sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên địa bàn huyện tại xã Châu Bình, quy mô 2ha tại bản Lầu 2, xã Châu Bình. Triển khai xây dựng mô hình, chương trình thuộc Quyết định số 864/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 03 năm 2018 của UBND huyện Quỳ Châu: Mô hình chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học; Mô hình chăn nuôi Lợn địa phương. Triển khai xây dựng mô hình thuộc Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ là mô hình trồng lúa vụ Hè thu - mùa 2018. Tiếp tục triển khai mô hình sản xuất tinh dầu từ một số cây rễ hương và cây quế trên địa bàn; Triển khai dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống cây Gáo vàng. Phối hợp với viện Rau quả Trung ương xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Bưởi Diễn quy mô 11ha tại các xã Châu bình, Châu Thuận và Châu Hạnh.
Năm 2019, huyện tiếp tục theo dõi và chỉ đạo triển khai: Mô hình trồng cây có múi, mô hình thâm canh cây Lùng; Mô hình Trồng cây dược liệu (Nghệ); Mô hình sản xuất tinh dầu từ một số cây rễ hương và cây quế; Mô hình sản xuất giống cây Gáo vàng; Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan UBND huyện và các xã, Thị trấn; Mô hình trồng cây Sa nhân; Mô hình khuyến nông cho người nghèo. Triển khai các  mô hình và các chương trình chính sách hỗ theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An, xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả: Mô hình chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học tại Xã Châu Hội và Châu Bình; Mô hình nuôi Cá Rô phi Đường Nghiệp tại Bản Chào Xã Châu Bính.
Ngoài ra, các hoạt động đạt hiệu quả cao như chương trình hỗ trợ đóng lồng nuôi cá trên sông, hồ đập lớn với 20 lồng; Hỗ trợ xây dựng nhà lưới sản xuất nông sản chất lượng cao an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao tại Bản 3/2 Xã Châu Bình; Hỗ trợ cây Cam, quýt giống mới, chanh leo quy mô 20ha tại một số xã. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng quy mô 10ha tại 5 bản xã Châu Hạnh. Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Nam hương 4tại xã Châu Thắng;  Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Bắc hương 9 tại xã Châu Thuận. Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi mô hình thuộc Quyết định số 86/QĐ-TTKNcủa Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An qua 03 mô hình: Mô hình trồng Sa nhân tại Châu Bính;  Mô hình chăm sóc cây Lùng năm thứ 3 tại xã Châu Thắng;  Mô hình trồng Lát hoa tại xã Châu Thuận. Phối hợp với viện Rau quả Trung ương xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Bưởi Diễn quy mô 11ha; Phối hợp với Trung tâm ứng dụng Sở KH&CN tỉnh Nghệ An xây dựng dự án trồng cây gỗ lớn giai đoạn 2019 - 2020 và triển khai thực hiện Mô hình du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.
Năm 2020,  huyện tiếp tục theo dõi và chỉ đạo triển khai các mô hình của các năm trước. Tiến hành triển khai xây dựng các mô hình: Mô hình trồng cây Sachi, quy mô trang trại trên địa bàn huyện Quỳ Châu; Mô hình sản xuất cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Quỳ Châu giai đoạn 2020 - 2022 tại xã Châu Hội, Châu Hạnh; Mô hình Trồng cây Sa nhân tím tại xã Châu Hội; Mô hình trồng Na Dứa tại Thị trấn Tân Lạc; Mô hình trồng cây na dứa ở khối Tân Hương 1 - thị trấn Tân lạc; Mô hình khuyến nông cho hộ nghèo năm thứ 2: Nuôi bò sinh sản 10 con/5 hộ ở xã Châu Thắng; Mô hình nuôi cá trắm giòn tại xã Châu Bình; Mô hình trồng cây rễ hương tại  Châu Hạnh và Châu Thuận. Triển khai các Mô hình thuộc Chương trình 135: Mô hình chăn nuôi bê cái địa phương; Mô hình chăn nuôi gà lai địa phương. Đồng thời, thực hiện các mô hình chính sách theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Mô hình hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, hỗ trợ đóng lồng nuôi cá, Hỗ trợ trồng cam, quýt, hỗ trợ trồng giống mía mới, hỗ trợ xây dựng nhà lưới...    
Xây dựng mô hình trình diễn là một phương pháp rất cần thiết và hiệu quả để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho người dân. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Qùy Châu đã xây dựng thành công nhiều mô hình và tích cực nhân rộng trong sản xuất. Nhiều kỹ thuật mới được giới thiệu thông qua các mô hình đã trở thành nhu cầu của người dân và đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân như: Mô hình thâm canh lúa lai năm 2015, hiện tại diện tích lúa lai trên địa bàn huyện là trên 1.400 ha; Mô hình trồng cây rễ hương hiện đã nhân rộng lên tới 80ha trên toàn huyện; Mô hình thâm canh cây keo lai nguyên liệu giấy ở xã Châu Hạnh hiện tại là hơn 18.000 ha; Mô hình thâm canh cây Lùng tại xã Châu Thắng, quy mô 1,5 ha; Mô hình chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học tại xã Châu Hạnh, Châu Hội và Châu Bình; Mô hình nuôi cá lồng bằng lưới cải tiến trên sông hồ, đập lớn tại xã Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Bính, Châu Hạnh; Mô hình trồng cây có múi (Bưởi Quang Tiến, Bưởi đỏ Hòa Bình…); Mô hình hỗ trợ đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã trong sản phẩm Hương trầm (Hương vòng, hương nén, in tem nhãn, bao bì…); Mô hình du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu... Những mô hình này có khả năng nhân rộng, đem lại hiệu quả kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương./.
Lê Văn Hoài - UBND huyện Quỳ Châu
 

Nguồn: Sưu tầm

 Tags: chỉ đạo

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây