Ngành KH&CN Nghệ An có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Thứ ba - 18/05/2021 22:02 0
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với sự phát triển KTXH; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN phát triển. Quan điểm coi KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa được khẳng định và quán triệt trong nhiều văn kiện của Đảng thời kỳ đổi mới. Ở Nghệ An, KH&CN luôn được ưu tiên và chú trọng phát triển.
Ngành KH&CN Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển KTXH của tỉnh. Tính đến năm 2020 yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 48,5%. Số đối tượng đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp 1.142 đối tượng, 100% sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được chứng nhận và công bố hợp quy, 159 sản phẩm, hàng hóa  của tỉnh có tác động theo chuỗi của KH&CN. Hoạt động nghiên cứu KH&CN ưu tiên 6 lĩnh vực trọng điểm đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng cho sự phát triển KTXH của tỉnh Nghệ An.

Dự án nấm ATC được nhà đầu tư song hành cùng khởi nghiệp
Thành quả nêu trên là nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN, trong đó cán bộ Đảng viên đóng vai trò then chốt trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo để Ban Giám đốc thực hiện ký kết hợp tác với các đơn vị nghiên cứu Trung ương. Đến nay, Sở KH&CN đã ký hợp tác với 11 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, từ đó giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tổng kết thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, cung cấp luận cứ khoa học xây dựng Chiến lược phát triển KTXH Nghê An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.  Định hướng tập trung trọng điểm thực hiện 6 chương trình gồm: Nông nghiệp, y dược, môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, KH&CN phục vụ phát triển KTXH các huyện. Trên cơ sở đó, hàng năm cán bộ Đảng viên tham mưu văn bản, tổ chức kêu gọi các tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tính ra, trong 5 năm gần đây đã có trên 400 đề xuất, trong đó có 138 danh mục được đưa vào thực hiện tập trung tác động KH&CN theo chuỗi giá trị các sản phẩm, chuyển giao, ứng dụng thành công nhiều biện pháp kỹ thuật, công nghệ mới, được nhân rộng. Nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực, KTXH&NV có tính phản biện khoa học đối với các cơ chế chính sách, các chương trình, dự án phát triển KTXH của tỉnh, từ đó tham mưu cho lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền các cấp hoạch định cơ chế, chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển KTXH. Cấp huyện đã đề xuất hơn 200 mô hình và có 124 mô hình được triển khai thực hiện đem lại nhiều chuyển biến tốt, tạo ra sản phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Từ năm 2018 đến nay, Sở KH&CN đã kêu gọi được 160 tổ chức đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết quả đã lựa chọn được 20 ý tưởng để tổ chức trao giải, hỗ trợ để khởi nghiệp cho 10 doanh nghiệp với tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng, một số dự án (nấm ATC, cam hữu cơ Kỳ Yến, truyền hình 4.0,..) được nhà đầu tư song hành cùng khởi nghiệp và hơn 30 doanh nghiệp KH&CN được hình thành. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu tổ chức cuộc thi sáng tạo KH&CN, đã có 43 hồ sơ đăng ký tham gia, đã đánh giá lựa chọn được 10 công trình có đóng góp quan trọng cho sự phát triển KTXH cho tỉnh nhà, được trao giải với tổng trị giá 762 triệu đồng; năm 2020 đã phát động cuộc thi và có 73 công trình đăng ký tham gia. Từ kết quả và cách làm trên Sở KH&CN đã thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu quả, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Trên cơ sở kết quả phê duyệt nhiệm vụ KH&CN hàng năm của UBND tỉnh và Sở KH&CN, trong 5 năm cán bộ Đảng viên tại Phòng Quản lý Khoa học và Quản lý Công nghệ đã tổ chức 130 hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Từ việc lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên Sở đã hướng dẫn, quản lý, đốc thúc để hoàn thành các nội dung đã phê duyệt. Trong đó, có trên 20% nhiệm vụ được nghiệm thu xếp loại xuất sắc, trên 70% nghiệm thu xếp loại khá. Các nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện tốt, đã tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho sản xuất và đời sống.
Ban chấp hành Đảng bộ Sở, chỉ đạo cán bộ Đảng viên Phòng Quản lý KH&CN cơ sở hướng dẫn 21/21 huyện tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020 có định hướng đến năm 2025. Kết quả, tất cả các huyện đã xây dựng chương trình hành động sát với quy hoạch phát triển KTXH của huyện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong hoạt động KH&CN trong giai đoạn hiện nay. Các Chương trình hành động sau khi xây dựng được quán triệt và triển khai vào thực tiễn nên nhận thức của lãnh đạo, cán bộ cũng như người dân về vai trò của KH&CN được nâng lên. Do vậy, trong giai đoạn này có nhiều đơn vị như: Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa,… đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng thành công nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN, từ đó nhân rộng, phát triển được nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cho địa phương.
Từ quy hoạch KH&CN giai đoạn 2015 - 2020 được phê duyệt, Đảng bộ Sở KH&CN đã chỉ đạo Cán bộ Đảng viên Phòng Quản lý KH&CN cơ sở hướng dẫn các huyện thực hiện chương trình phát triển 100 sản phẩm truyền thống và đặc sản địa phương đã đem lại nhiều kết quả quan trọng: xác định Nghệ An có 159 sản phẩm có thể phát triển thành hàng hóa; xây dựng nhãn hiệu cho hơn 40 sản phẩm; Chế biến được một số sản phẩm như: trà nhân trần Quang Phong Quế Phong, quả Cọ, trám đen Thanh Chương, trà gạo thảo dược Yên Thành, hương trầm Quỳ Châu, một số sản phẩm từ quả cam Quỳ Hợp, sản xuất tinh dầu rễ hương, quế Quỳ Châu, dầu lạc Nam Đàn…  hình thành trên 30 mô hình tổ chức sản xuất (hợp tác xã và doanh nghiệp khởi nghiệp); một số sản phẩm được tác động theo chuỗi bằng các nhiệm vụ KH&CN đã tạo ra hàng hóa có quy mô lớn, đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu, thương hiệu được tổ chức sản xuất kinh doanh tốt có lợi nhuận lớn, đã tiêu thụ ở nhiều địa phương trong nước.
Hàng năm, Cán bộ, Đảng viên Phòng Quản lý Khoa học tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu KH&CN cho các ngành, huyện để tổ chức nhân rộng. Trên cơ sở kết quả này, các huyện có các đề án, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai nhân rộng. Giai đoạn 2015 - 2020, Sở đã cấp kinh phí, chỉ đạo các huyện tổ chức 336 cuộc họp hội đồng KH&CN cấp huyện. Kết quả tư vấn của hội đồng giúp các huyện: xây dựng, đánh giá, tổng kết các đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch trên nhiều lĩnh vực; đánh giá tổng kết và bàn giải pháp nhân rộng các mô hình, các tiến bộ KH&CN có hiệu quả.

Ban chấp hành đảng bộ Sở tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng, Đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020 có định hướng đến năm 2025, xác định công tác quản lý, thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN là quan trọng nhất để phát triển ngành KH&CN theo hướng sát với yêu cầu thực tiễn để mang lại lợi ích thiết thực, góp phần vào phát triển KTXH của tỉnh.
Sở KH&CN tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tạo bước đột phá phát triển mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng KH&CN trong giai đoạn 2020-2025 thông qua việc hướng Cán bộ, Đảng viên thực hiện phong trào thi đua lao động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính bằng việc: tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới trong quản lý và điều hành công tác tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến, nâng cao chất lượng thực thi công vụ;
Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng định hướng sát với yêu cầu thực tiễn. Chỉ đạo mỗi Chi bộ hãy hướng Đảng viên đến việc lựa chọn, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng tư tưởng trong sáng, luôn hết mình vì công việc; lựa chọn các nội dung học tập và làm theo là thực hiện tốt công tác quản lý, thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng ngành KH&CN ngày càng vững mạnh và phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa đến sự phát triển KTXH của tỉnh Nghệ An./.
                                                            Nguyễn Mạnh Khôi 

 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây