Phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Thứ tư - 05/05/2021 22:01 0
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An với chức năng chính là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch; Giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ngành giáo dục trình độ cao đẳng và các trình độ khác. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học góp phần phát triển sự nghiệp văn hoá - nghệ thuật và du lịch, giáo dục - đào tạo; bảo tồn, khai thác kho tàng di sản văn hoá các vùng miền, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của khu vực và nhu cầu chung của cả nước.
http://www.vhna.edu.vn/Images/userfiles/images/%c4%91%e1%bb%a9c%2012(2).jpg
Công tác nghiên cứu khoa học luôn được trường khuyến khích, ưu tiên
Đặc biệt, sau 5 năm triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU, trường đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Cụ thể, những giải pháp của Nghị quyết đã được nhà trường cụ thể hóa và trên đà triển khai có hiệu quả. Công tác lãnh dạo, quản lý nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về hành động đối với Khoa học và Công nghệ của cấp ủy, cán bộ giảng viên. Tích cực, chủ động đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, coi phát triển Khoa học và Công nghệ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên của trường. Đội ngũ giảng viên đồng thời là đội ngũ nhân lực chính nghiên cứu khoa học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ứng dụng Khoa học và Công nghệ ở trường. Các đề tài của giảng viên trong trường tiếp tục được tăng cường; chú trọng ưu tiên, bố trí nguồn ngâ sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ cho việc phát triển, ứng dụng cao cho Khoa học và Công nghệ, khuyến khích việc hợp tác và đầu tư cho nghiên cứu khoa học.
Những giải pháp của Nghị quyết từng bước được trường cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả. Công tác lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao nhận thức, hành động đối với Khoa học và Công nghệ của toàn bộ cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Các cá nhân luôn tích cực chủ động đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên của trường. Đồng thời, công tác đầu tư cho Khoa học và Công được tăng cường, chú trọng ưu tiên, bố trí nguồn ngân sách cho các cá nhân và tập thể có những công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.

Trường đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng pháp luật, xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn.  Công tác hợp tác trong và ngoài nước được chú trọng thực hiện.
Thời gian tới, trường sẽ chú trọng đầu tư tài chính, khuyến khích các hoạt động NCKH, các đề tài sâu về chuyên môn, am hiểu về công nghệ cao của các cán bộ, giảng viên trẻ. Đầu tư hơn nữa cho công tác đối ngoại, hợp tác nghiên cứu các công trình khoa học giữa các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh; Đồng thời, ra sức quảng bá nền văn hóa - nghệ thuật của trường nhằm kêu gọi tài trợ chính từ các dự án lớn về Khoa học và Công nghệ gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa … của tỉnh và các tổ chức phi chính phủ khác.
Trường sẽ triển khai đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; Tập trung khai thác thế mạnh nghiên cứu văn hóa bản địa, văn hóa dân gian xứ Nghệ, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống; Áp dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống, thực hiện các nội dung về SHTT, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhà giáo, sinh viên trong trường thông qua các chương trình phát triển tài sản trí tuệ, phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ; Xây dựng cơ chế tự chủ trong hoạt động Khoa học và Công nghệ; Phát triển hạ tầng CNTT và cơ sở dữ liệu về Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học; Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo cán bộ trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…. để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh./.
Lê Vũ Anh

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây