Sở KH&ĐT Nghệ An ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành góp phần đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao hiệu quả công việc

Thứ ba - 06/04/2021 22:00 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh Nghệ An tiến hành quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); quản lý đấu thầu; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh Nghệ An và theo quy định của pháp luật.
Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An, sơ kế 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12//2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025, căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu đã chú trọng triển khai và đạt kết quả cao. Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết cho toàn thể đảng viên, công chức của cơ quan. Tập thể lãnh đạo Sở cũng như toàn thể đảng viên, công chức của Sở nhận thức được ý nghĩa và vai trò của khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình điện tử trong xử lý văn bản, giải quyết các thủ tục các thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở đã được áp dụng từ nhiều năm trước. Đến nay, về cơ bản, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được xử lý qua hệ thống phần mêm trên mạng internet, đảm bảo nhanh, tiện lợi. 100% văn bản đi - đến của Sở; 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở được xử lý, giải quyết qua hệ thống phần mềm CNTT. Trong đó có 89/155 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (chiếm 57,4%). Thông qua việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, lồng ghép việc bố trí vốn các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện các mục tiêu về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản cho các dự án trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với tổng số vốn là 99.922 triệu đồng cho 11 dự án, góp phần đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hoạt động của ngành khoa học và công nghệ
Như vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả xử lý công việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Ứng dụng CNTT đã góp phần đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao hiệu quả xử lý công việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tới, Sở KH&ĐT tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảnnhà nước, giải quyết các thủ tục HC thuộc thẩm quyền. Khai thác lợi thế Trang thông tin điện tử của Sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về chức năng nhiệm vụ của Sở, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, chủ trương đường lối phát triển... Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cấu lại nền kinh tế; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống chế, chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm của tỉnh; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanhbền vững.

Để đạt được kết quả cao nhất, Sở KH&ĐT đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; Tập trung phát triển và thu hút các dự án động lực, các sản phẩm trọng điểm, các mũi đột phá, đóng góp lớn vào tăng nhanh giá trị gia tăng thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch…; Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng, đào tạo  nhân lực, có công nghệ cao, sản phẩm có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường./.
Nguyễn Hữu Mão
 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây