Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Vương quốc Anh

Thứ ba - 05/10/2021 04:05 0

I. Đăng ký nhãn hiệu thương mại

Doanh nghiệp có thể đăng ký thương hiệu để được bảo vệ, ví dụ như tên của sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi đăng ký thương hiệu của mình, doanh nghiệp có thể:

– thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp mà không có sự cho phép của doanh nghiệp, trong đó có những người làm hàng giả hay hàng nhái;

– đặt biểu tượng ® bên cạnh thương hiệu của doanh nghiệp – để thể hiện rằng thương hiệu đó là của doanh nghiệp và cảnh báo những người khác không nên sử dụng nó;

– bán và cấp phép thương hiệu của doanh nghiệp;

II. Cách đăng ký nhãn hiệu

1. Kiểm tra thương hiệu có đủ điều kiện làm nhãn hiệu thương mại hay không

Những nội dung doanh nghiệp có thể và không thể đăng ký.

Thương hiệu của doanh nghiệp phải là duy nhất. Nó có thể bao gồm:

– từ ngữ

– âm thanh

– biểu tượng

– màu sắc

– sự kết hợp của các yếu tố trên

Thương hiệu của doanh nghiệp không thể:

– có nội dung xúc phạm, ví dụ như chứa các từ chửi thề hoặc hình ảnh khiêu dâm;

– mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó sẽ liên quan, ví dụ: từ “cotton” không thể là nhãn hiệu thương mại cho một công ty dệt bông;

– gây hiểu lầm, ví dụ: sử dụng từ “hữu cơ” cho hàng hóa không phải là hữu cơ;

– là hình ảnh 3 chiều được kết hợp với nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp, ví dụ như hình quả trứng đối với trứng;

– quá phổ biến và không khác biệt, chẳng hạn như một câu nói đơn giản như “chúng tôi dẫn đường – we lead the way “;

– trông quá giống với các biểu tượng quốc gia như cờ hoặc quốc huy theo các nguyên tắc của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới;

Kiểm tra xem thương hiệu của doanh nghiệp đã được đăng ký chưa

Trước khi nộp đơn, doanh nghiệp phải tìm trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu xem đã có ai đăng ký nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ của họ giống hoặc tương tự sản phẩm của doanh nghiệp hay không.

Doanh nghiệp cũng phải kiểm tra với Phòng đăng ký nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu trên trang web của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu để biết xem có bất kỳ đơn đăng ký nào ở Liên minh Châu Âu ‘đang chờ xử lý’ vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Những đơn đăng ký này được ưu tiên hơn Đơn đăng ký của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu hiện có cho phép đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp. Họ phải cung cấp cho doanh nghiệp một ‘thư đồng ý’ – doanh nghiệp phải gửi thư này cùng với Đơn đăng ký của mình.

Doanh nghiệp có thể sử dụng luật sư về nhãn hiệu thương mại để giúp doanh nghiệp xác minh các thông tin nêu trên và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

2. Nộp hồ sơ để đăng ký thương hiệu của doanh nghiệp.

– đăng ký hàng loạt

Nếu doanh nghiệp có các phiên bản tương tự của nhãn hiệu thương mại của mình, doanh nghiệp có thể đăng ký hàng loạt cho tối đa 6 nhãn hiệu.

– Tất cả các nhãn hiệu của doanh nghiệp phải:

+ nhìn giống nhau

+ âm thanh như nhau

+ có nội dung (ý nghĩa) giống nhau

Bất kỳ sự khác biệt nào nếu có phải là rất nhỏ.

Nộp hồ sơ đăng ký

– Doanh nghiệp không thể thay đổi thương hiệu của mình sau khi đã đăng ký và phí đăng ký không được hoàn lại.

– Doanh nghiệp sẽ nhận được phản hồi về đơn đăng ký của mình (được gọi là ‘báo cáo kiểm tra’) trong vòng 12 tuần (60 ngày làm việc).

– Trước khi doanh nghiệp nộp đơn

+ Doanh nghiệp phải kiểm tra xem thương hiệu của doanh nghiệp đã được ai đăng ký chưa.

+ Đọc hướng dẫn đối với các đơn đăng ký mới.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp sẽ cần:

+ cung cấp chi tiết về những gì doanh nghiệp muốn đăng ký, ví dụ: từ ngữ, hình minh họa hoặc khẩu hiệu.

+ các phân loại thương hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký, ví dụ như dịch vụ ăn uống (nhóm 43) hoặc hóa chất (nhóm 1)

Đường link đăng ký online: https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-apply

Chi phí đăng ký

Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ “Bắt đầu ngay” nếu doanh nghiệp muốn kiểm tra xem hồ sơ của mình có đáp ứng các quy tắc đăng ký hay không.

Doanh nghiệp trả £100 chi phí ban đầu, cộng với £50 cho mỗi phân loại bổ sung. Sau đó, doanh nghiệp sẽ nhận được một báo cáo cho doanh nghiệp biết liệu hồ sơ của doanh nghiệp có đáp ứng các quy tắc hay không.

Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục, doanh nghiệp phải trả toàn bộ phí trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo.

Doanh nghiệp cũng có thể chọn tiếp tục việc nộp đơn của mình ngay cả khi nó có thể không đáp ứng các quy tắc đăng ký. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chuẩn bị thuê luật sư thương hiệu để bảo vệ Đơn đăng ký của mình.

– Mức phí đăng ký tiêu chuẩn (online) 170 Bảng; mỗi phân loại thêm 50 Bảng

– Mức phí đăng ký bắt đầu ngay (online) 200 Bảng (Trả trước 100 bảng cộng thêm 100 bảng nếu doanh nghiệp tiếp tục đăng ký); mỗi phân loại thêm 50 Bảng

(Trả trước 25 bảng cộng thêm 25 bảng nếu doanh nghiệp tiếp tục đăng ký)

 Đơn đăng ký hàng loạt cho 3 nhãn hiệu trở lên sẽ phải trả thêm £ 50 cho mỗi nhãn hiệu.

Nếu doanh nghiệp muốn nộp đơn qua đường bưu điện. Phí phải trả gồm £200 cho mỗi loại cộng với £50 cho mỗi loại bổ sung.

Sau khi doanh nghiệp nộp đơn

Doanh nghiệp sẽ nhận được phản hồi về đơn đăng ký của mình (‘báo cáo kiểm tra’) trong tối đa 12 tuần (60 ngày làm việc). Sau đó, doanh nghiệp có 2 tháng để giải quyết mọi vấn đề phát sinh hay phản đối nếu có.

Nếu người thẩm định không phản đối, đơn đăng ký của doanh nghiệp sẽ được đăng trên tạp chí nhãn hiệu trong 2 tháng, trong thời gian đó bất kỳ ai cũng có thể phản đối nếu họ có lý do xác đáng.

Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được đăng ký sau khi mọi phản đối được giải quyết – doanh nghiệp sẽ nhận được chứng chỉ để xác nhận điều này.

3. Trả lời bất kỳ phản đối nào.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp bị phản đối, doanh nghiệp có thể:

+ rút đơn đăng ký; hoặc

+ thương lượng với người phản đối; hoặc

+ bảo vệ hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp không thể đăng ký thương hiệu của mình cho đến khi mọi phản đối được giải quyết. Doanh nghiệp có thể phải trả chi phí pháp lý nếu doanh nghiệp muốn tranh tụng với bên phản đối.

Quá trình đăng ký mất khoảng 4 tháng nếu không có ai phản đối. Thương hiệu đã đăng ký được bảo hộ 10 năm.

Sau khi thương hiệu của doanh nghiệp được đăng ký

Doanh nghiệp phải báo cáo bất kỳ thay đổi nào đối với tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể phản đối các nhãn hiệu của người khác, chẳng hạn như nếu doanh nghiệp cho rằng chúng giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể bán, tiếp thị, cấp phép và thế chấp nhãn hiệu thương mại của mình.

Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ tồn tại trong 10 năm – doanh nghiệp có thể gia hạn sau thời gian đó.

Thương hiệu chưa đăng ký

Doanh nghiệp có thể ngăn hay phản đối người khác sử dụng một thương hiệu tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp trên hàng hóa và dịch vụ của họ ngay cả khi doanh nghiệp chưa đăng ký nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, việc này khó hơn nhiều việc bảo vệ một nhãn hiệu đã đăng ký. Trong các trường hợp như vậy, doanh nghiệp sẽ cần tư vấn pháp lý từ luật sư thương hiệu. Để bảo vệ thành công một nhãn hiệu thương mại chưa đăng ký, doanh nghiệp cần chứng minh rằng:

– nhãn hiệu đó là của doanh nghiệp;

– doanh nghiệp đã xây dựng sự tín nhiệm của khách hàng gắn với nhãn hiệu đó;

– doanh nghiệp đã bị tổn hại theo một cách nào đó bởi việc người khác sử dụng nhãn hiệu này.

Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh quốc có thể gửi email tới uk@moit.gov.vn để được hỗ trợ.

 (Nguồn từ Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen)

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây