KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Chủ nhật - 20/11/2022 21:09 0
Thời gian qua, để thúc đẩy thị trường KH&CN, Bộ KH&CN đã nỗ lực hoàn thiện cơ bản môi trường pháp lý cho thị trường KH&CN và đẩy mạnh việc xây dựng các định chế trung gian. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và cho triển khai các đề án, chương trình quốc gia về KH&CN nhằm hỗ trợ các hoạt động khoa học theo cơ chế thị trường; thúc đẩy cung-cầu công nghệ; khuyến khích các hoạt động tư vấn, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.
Từ năm 2016 đến nay, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ tại một số địa phương; các Viện, Trường đại học đã thành lập 14 Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, đại diện cho các vùng, địa phương trong cả nước. Mặc dù các Điểm kết nối này mới thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017 đến nay, nhưng đã thực hiện hiệu quả trong xúc tiến hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các Điểm kết nối đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và khai thác các kết quả nghiên cứu, cơ sở dữ liệu và chuyên gia, nhà quản lý,... phục vụ cho quá trình ứng dụng, chuyển giao và đổi mới sáng tạo trong sản xuất của doanh nghiệp.
Hoạt động của các Điểm kết nối đã phần nào giúp tăng nhanh giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN trên thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy các chủ thể liên quan tham gia vào các hoạt động của thị trường và liên thông thị trường KH&CN trong nước với các thị trường KH&CN khu vực và thế giới.

Bước đầu, Nghệ An đã đầu tư xây dựng điểm KNCCCN tại khuôn viên Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Nghệ An - 75B Nguyễn Thị Minh Khai  (Thành phố Vinh – Nghệ An) – một vị trí trung tâm của thành phố. Xây dựng được khu nhà cấp 4, tổng diện tích 80m2, bao gồm: 50m2 tổ hợp khu văn phòng giao dịch hoạt động kết nối cung cầu, trình diễn công nghệ 3D và trưng bày giới thiệu các sản phẩm KHCN; 30m2 mặt bằng sàn có mái che làm khu trình diễn, giới thiệu công nghệ thiết bị mới của trong và ngoài nước. Đầu tư trang thiết bị nội thất, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động tư vấn của điểm Kết nối cung cầu công nghệ; được kết nối với hệ thống internet; máy tính phục vụ việc tra cứu thông tin. Bố trí các trang thiết bị và mạng thông tin đầy đủ phục vụ cho việc tra cứu thông tin công nghệ, làm việc và trao đổi trực tiếp giữa các đối tác bên cung và bên cầu, bố trí các kệ để trưng bày các tài liệu ấn phẩm KHCN. Lắp đặt hệ thống thiết bị cho trình diễn công nghệ 3D;  tư vấn trực tuyến, ...
Điểm KNCCCN Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2017, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, được những kết quả nổi bật. Hàng năm, tổ chức 01 cuộc khảo sát công nghệ chung tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và cung cấp thông tin về các hoạt động của Điểm kết nối cung cầu khu vực Bắc Trung Bộ cho doanh nghiệp tại các địa phương. Kết quả khảo sát nhằm Đánh giá, phân loại nhu cầu công nghệ của các tổ chức, cá nhân; tư vấn các giải pháp công nghệ tối ưu và hỗ trợ tìm kiếm công nghệ cho doanh nghiệp tại các buổi kết nối cung cầu. Tổ chức ít nhất 12 đợt khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và tiếp nhận thông tin về nhu cầu đổi mới công nghệ để tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo giới thiệu, kết nối cung - cầu công nghệ.
Hàng năm tổ chức 12 cuộc hội thảo hoặc tọa đàm với quy mô từ 15 – 20 người/cuộc. Các cuộc tọa đàm này, ngoài việc các bên cung công nghệ giới thiệu về công nghệ, sản phẩm KH&CN của mình, Điểm KNCCCN còn mời thêm các chuyên gia, phân tích, đánh giá để bên cầu công nghệ có những thông tin hữu ích và áp dụng được vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đối với những cuộc này, được ngân sách nhà nước hỗ trợ trong công tác tổ chức, với kinh phí được cấp hàng năm hơn 120 triệu đồng.
Hội thảo giới thiệu công nghệ mới do Trung tâm Ứng dụng tổ chức tại Điểm KNCC

Qua đó đã kết nối được cho các bên ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị, thõa thuận hợp tác đạt từ 7 – 10 hợp đồng/năm với tổng giá trị từ 2,5 đến 3 tỷ đồng. Kết nối, tư vấn để hình thành được một số doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, … Điển hình như: Công ty CP Pù Mát; Công ty An An Agri; Công ty CP ĐTPT KH&CN Minh Châu; Công ty Green Tech… Tư vấn được cho các địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đề xuất được 15 đề tài, dự án KH&CN cấp bộ và cấp tỉnh; hơn 10 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.
Diểm KNCC thường tổ chức từ 25 đến 30 cuộc tư vấn, giới thiệu, quảng bá về công nghệ, thiết bị, sản phẩm KH&CN cho các bên có nhu cầu, cách thức tổ chức chủ yếu theo phương pháp 1:1, với các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh đó, điểm KNCCCN cũng thường xuyên giới thiệu, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển đối với các doanh nghiệp, như chính sách “Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Chính sách “Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Chính sách khuyến công … và các chương trình, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Trung ương. Qua đó đã tư vấn cho hơn 10 doanh nghiệp xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, Tiêu chuẩn cơ sở; nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký kiểu dáng và sáng chế. Tư vấn, kết nối cho gần 20 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, như VietGap, GACP, HACCP, ISO. Tư vấn cho hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, HTX, các hộ dân thực hiện và thụ hưởng các chính sách, như: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chính sách khuyến công …
Gian hàng trưng bày của DKNCCCN của Trung tâm Ứng dụng TBKHCN

Phòng trưng bày của điểm KNCCCN thường xuyên trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới cho các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN trong và ngoài tỉnh, hàng năm trưng bày, giới thiệu hàng trăm lượt sản phẩm, công nghệ, thiết bị cho hơn 10 tổ chức, doanh nghiệp. Điểm KNCCCN cũng được giao tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động TechDemo; Techmart; Techfest, triễn lãm về KH&CN … do Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT, các địa phương trong cả nước tổ chức. Điểm KNCCCN đóng vai trò là tổ chức trung gian để các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh có nguồn cung công nghệ và nhu cầu về công nghệ tham gia cức sự kiện trên.        
Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Điểm KNCCCN Nghệ An đã đạt được nhưng thành quả nhất định, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Nghệ An. Hoạt động KNCCCN  thể hiện được vai trò nhất định là một tổ chức trung gian quan trọng trong các hoạt động. Đã kết nối, giới thiệu, áp dụng các kết quả nghiên cứu của các Viện, trường, tổ chức KH&CN vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giúp các chủ thể đó tham gia vào thị trường KH&CN. Giúp các doanh nghiệp, tổ chức tìm hiểu, đánh giá, áp dụng được các công nghệ, thiết bị phù hợp vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập của doanh nghiệp. Tư vấn, xây dựng, thành lập được các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở áp dụng các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới. Tư vấn giúp các tổ chức, các địa phương trong tỉnh xây dựng, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm phù hợp với đặc thù của địa phương, như: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý; phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý; nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ trong sản xuất. Giúp các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh nắm bắt và thực hiện các chính sách về KH&CN, Nông nghiệp, công thương, …; xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Nâng cao được năng lực và trình độ chuyên môn của Trung tâm: Thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn, Trung tâm đã cử và giới thiệu hàng chục lượt cán bộ, viên chức của đơn vị làm chủ nhiệm nhiệm vụ, chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật cho các tổ chức, địa phương trong và ngoài tỉnh về triển khai các nhiệm vụ KH&CN; Ký kết được nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, … do Trung tâm làm chủ./.
Nguyễn Bá Trung
Trung tâm Ứng dụng TBKHCN Nghệ An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây