HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 02/2022
Ý kiến nhận xét: - Tổng số Visitors tháng 02/2022 là 7,149 (trung bình 255 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 523 (17/02/2022), ngày có s??...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ năm - 17/03/2022 22:58
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

- Tổng số Visitors tháng 02/2022 là 7,149 (trung bình 255 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 523 (17/02/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 80 (17/02/2022).

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 02/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 02/2022 là 80,699 (trung bình 2,882 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 5,947 (16/02/2022).

 

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 02/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 02/2022 là 617; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 02/2022 là 5,244.

- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.

- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung cho việc thiết lập các Trạm IPPlatform mới trong năm 2022./.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 02/2022
Nội dung:

- Tổng số Visitors tháng 02/2022 là 7,149 (trung bình 255 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 523 (17/02/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 80 (17/02/2022).

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 02/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 02/2022 là 80,699 (trung bình 2,882 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 5,947 (16/02/2022).

 

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 02/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 02/2022 là 617; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 02/2022 là 5,244.

- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.

- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung cho việc thiết lập các Trạm IPPlatform mới trong năm 2022./.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Kết quả hoạt động khai thác và vận hành Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong tháng 02/2022
Ngày xuất bản: Thứ năm - 17/03/2022 22:58
Nội dung:

- Tổng số Visitors tháng 02/2022 là 7,149 (trung bình 255 Visitors/ngày). Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 523 (17/02/2022), ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong tháng 02/2022 là 80 (17/02/2022).

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors tháng 02/2022

- Tổng số Page Views trong tháng 02/2022 là 80,699 (trung bình 2,882 Page Views/ngày). Ngày có số Page Views nhiều nhất là 5,947 (16/02/2022).

 

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views tháng 02/2022

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong tháng 02/2022 là 617; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong tháng 02/2022 là 5,244.

- Tiếp nhận và xử lý 11 yêu cầu tư vấn về SHCN, cập nhật thông tin và đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform.

- Phối hợp với các Trạm IPPlatform đã được thiết lập thực hiện tư vấn khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung cho việc thiết lập các Trạm IPPlatform mới trong năm 2022./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây