HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: TẬP HUẤN “Hướng dẫn các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”
Ý kiến nhận xét: Nhằm hướng dẫ...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ hai - 15/11/2021 21:28
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Nhằm hướng dẫn các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng thời đảm bảo công bằng, quyền lợi cho người tiêu dùng;
Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh Xăng dầu trên địa bàn huyện Đô Lương, thị xã Thái Hòa và Thành phố Vinh.


          Tại hội nghị Giảng viên đã giải đáp những khó khăn vướng mắc của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong việc áp dụng các quy định có liên quan đến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước đã hướng dẫn quy trình xây dựng, áp dụng và kiểm tra đo lường, chất lượng đảm bảo khoa học và đúng quy định pháp luật.
Qua đợt tập huấn này, giảng viên đã tập trung Hướng dẫn Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015).Chương trình tập huấn đã diễn ra thành công và giúp nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường, chất lượng góp phần nâng cao nhận thức của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.
Phòng Quản lý đo lường – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An


 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: TẬP HUẤN “Hướng dẫn các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”
Nội dung:
Nhằm hướng dẫn các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng thời đảm bảo công bằng, quyền lợi cho người tiêu dùng;
Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh Xăng dầu trên địa bàn huyện Đô Lương, thị xã Thái Hòa và Thành phố Vinh.


          Tại hội nghị Giảng viên đã giải đáp những khó khăn vướng mắc của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong việc áp dụng các quy định có liên quan đến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước đã hướng dẫn quy trình xây dựng, áp dụng và kiểm tra đo lường, chất lượng đảm bảo khoa học và đúng quy định pháp luật.
Qua đợt tập huấn này, giảng viên đã tập trung Hướng dẫn Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015).Chương trình tập huấn đã diễn ra thành công và giúp nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường, chất lượng góp phần nâng cao nhận thức của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.
Phòng Quản lý đo lường – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An


 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: TẬP HUẤN “Hướng dẫn các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”
Ngày xuất bản: Thứ hai - 15/11/2021 21:28
Nội dung:
Nhằm hướng dẫn các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng thời đảm bảo công bằng, quyền lợi cho người tiêu dùng;
Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh Xăng dầu trên địa bàn huyện Đô Lương, thị xã Thái Hòa và Thành phố Vinh.


          Tại hội nghị Giảng viên đã giải đáp những khó khăn vướng mắc của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong việc áp dụng các quy định có liên quan đến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước đã hướng dẫn quy trình xây dựng, áp dụng và kiểm tra đo lường, chất lượng đảm bảo khoa học và đúng quy định pháp luật.
Qua đợt tập huấn này, giảng viên đã tập trung Hướng dẫn Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015).Chương trình tập huấn đã diễn ra thành công và giúp nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường, chất lượng góp phần nâng cao nhận thức của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.
Phòng Quản lý đo lường – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An


 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây