HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027
Ý kiến nhận xét: Ngày 10/03/2022, tai trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, Áo, được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) ...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 20/03/2022 22:55
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Ngày 10/03/2022, tai trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, Áo, được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên và ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, đã ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Ông Hua Liuvà Đại sứ Nguyễn Trung Kiên tại Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Tham dự Lễ ký kết, về phía IAEA cóÔng Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, bà Jane Gerardo-Abaya, Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, ông Gashaw Gebeyehu Wolde - Trưởng nhóm phụ trách hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương 1 (TCAP 1), bà Petra Salame - Chuyên gia Quản lý dự án của Việt Nam. Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên cùng một số cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Khung Chương trình quốc gia (Country Programe Framework - CPF) cho giai đoạn là khung tham chiếu cho các kế hoạch ngắn và trung hạn về hợp tác kỹ thuật giữa một quốc gia thành viên và và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trong đó xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên mà công nghệ hạt nhân và nguồn lực từ các dự án hợp tác kỹ thuật có thể hỗ trợ để đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia.
 

Ong Hua Liuvà Đại sứ Nguyễn Trung Kiên hoàn tất thủ tục ký kết.
 

Trong những năm qua, triển khai Khung chương trình quốc gia giữa IAEA và Việt Nam trong các giai đoạn 5 năm, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác kỹ thuật với IAEA đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy hợp tác với IAEA và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật với mục tiêu ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, v.v.
 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.


Đây là lần thứ tư Việt Nam và IAEA ký kết Khung Chương trình quốc gia. Khung Chương trình quốc gia giai đoạn 2022 – 2027 đã xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên bao gồm: An toàn và an ninh bức xạ và hạt nhân; nông nghiệp và lương thực, y tế và dinh dưỡng, tài nguyên nước và môi trước, công nghiệp và năng lượng, lò phản ứng nghiên cứu, hỗ trợ chung và phát triển nguồn nhân lực.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027
Nội dung:
Ngày 10/03/2022, tai trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, Áo, được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên và ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, đã ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Ông Hua Liuvà Đại sứ Nguyễn Trung Kiên tại Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Tham dự Lễ ký kết, về phía IAEA cóÔng Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, bà Jane Gerardo-Abaya, Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, ông Gashaw Gebeyehu Wolde - Trưởng nhóm phụ trách hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương 1 (TCAP 1), bà Petra Salame - Chuyên gia Quản lý dự án của Việt Nam. Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên cùng một số cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Khung Chương trình quốc gia (Country Programe Framework - CPF) cho giai đoạn là khung tham chiếu cho các kế hoạch ngắn và trung hạn về hợp tác kỹ thuật giữa một quốc gia thành viên và và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trong đó xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên mà công nghệ hạt nhân và nguồn lực từ các dự án hợp tác kỹ thuật có thể hỗ trợ để đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia.
 

Ong Hua Liuvà Đại sứ Nguyễn Trung Kiên hoàn tất thủ tục ký kết.
 

Trong những năm qua, triển khai Khung chương trình quốc gia giữa IAEA và Việt Nam trong các giai đoạn 5 năm, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác kỹ thuật với IAEA đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy hợp tác với IAEA và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật với mục tiêu ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, v.v.
 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.


Đây là lần thứ tư Việt Nam và IAEA ký kết Khung Chương trình quốc gia. Khung Chương trình quốc gia giai đoạn 2022 – 2027 đã xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên bao gồm: An toàn và an ninh bức xạ và hạt nhân; nông nghiệp và lương thực, y tế và dinh dưỡng, tài nguyên nước và môi trước, công nghiệp và năng lượng, lò phản ứng nghiên cứu, hỗ trợ chung và phát triển nguồn nhân lực.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 20/03/2022 22:55
Nội dung:
Ngày 10/03/2022, tai trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, Áo, được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên và ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, đã ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Ông Hua Liuvà Đại sứ Nguyễn Trung Kiên tại Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Tham dự Lễ ký kết, về phía IAEA cóÔng Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, bà Jane Gerardo-Abaya, Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, ông Gashaw Gebeyehu Wolde - Trưởng nhóm phụ trách hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương 1 (TCAP 1), bà Petra Salame - Chuyên gia Quản lý dự án của Việt Nam. Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên cùng một số cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Khung Chương trình quốc gia (Country Programe Framework - CPF) cho giai đoạn là khung tham chiếu cho các kế hoạch ngắn và trung hạn về hợp tác kỹ thuật giữa một quốc gia thành viên và và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trong đó xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên mà công nghệ hạt nhân và nguồn lực từ các dự án hợp tác kỹ thuật có thể hỗ trợ để đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia.
 

Ong Hua Liuvà Đại sứ Nguyễn Trung Kiên hoàn tất thủ tục ký kết.
 

Trong những năm qua, triển khai Khung chương trình quốc gia giữa IAEA và Việt Nam trong các giai đoạn 5 năm, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác kỹ thuật với IAEA đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy hợp tác với IAEA và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật với mục tiêu ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, v.v.
 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.


Đây là lần thứ tư Việt Nam và IAEA ký kết Khung Chương trình quốc gia. Khung Chương trình quốc gia giai đoạn 2022 – 2027 đã xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên bao gồm: An toàn và an ninh bức xạ và hạt nhân; nông nghiệp và lương thực, y tế và dinh dưỡng, tài nguyên nước và môi trước, công nghiệp và năng lượng, lò phản ứng nghiên cứu, hỗ trợ chung và phát triển nguồn nhân lực.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây