HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Hiệu quả mô hình trồng khoai tây vụ đông trên đất bãi ở Diễn Châu
Ý kiến nhận xét: Vài năm lại đây, khoai tây đã trở thành một trong nh...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ hai - 31/01/2022 04:06
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Vài năm lại đây, khoai tây đã trở thành một trong những cây trồng vụ đông đầy triển vọng ở Nghệ An. Chính vì thế, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp &PTNT, vụ đông năm 2021 UBND tỉnh đã trích ngân sách 2,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương.
Xóm Hùng Nghĩa là một trong những xóm đi đầu trong việc đưa cây khoai tây về đất màu ven biển xã Diễn Hùng. Chỉ trong 2 năm lại đây, xã đã trồng được 21 ha cây khoai tây. Cùng với cây lạc thì khoai tây đã trở thành cây vụ đông chủ lực của người dân nơi đây. Sở dĩ khoai tây vụ đông được nông dân ưa chuộng vì đầu ra khá tốt, sản phẩm làm ra được Công ty Orion bao tiêu sản phẩm. Sau khi mua xong, một phần dùng để làm giống, số còn lại dùng để sản xuất bánh snack. Ngoài xã Diễn Hùng, trước đó, từ năm 2019, thông qua kết nối của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh, một doanh nghiệp cũng đã cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm nên cây khoai tây đã được đưa vào trồng ở xã Diễn Phong và nhân rộng rất nhanh. Chỉ sau 2 năm, diện tích đã lên 100 ha và vụ vừa rồi năng suất đạt bình quân 2,4 tấn/ha. Với giá bán hiện nay là 6.000 - 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi sào khoai tây vụ đông cho lãi ròng 4 triệu đồng.
Từ một cây trồng mới vào địa bàn Diễn Châu cách đây 3 năm cho thấy dù là khoai tây trắng hay khoai tây vàng đều phù hợp với đất màu vùng ven biển. Vì vậy, chỉ từ vài chục ha khoai tây tại Diễn Phong được một doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, Diễn Châu đã tăng diện tích trồng khoai tây lên tới 160 ha, chiếm gần 1 nửa diện tích khoai tây vụ đông của tỉnh. Hiện nay, Diễn Phong trồng nhiều nhất với khoảng 100 ha, tiếp đó là Diễn Hùng gần 21 ha và còn lại là các xã như: Diễn Hồng, Diễn An, Diễn Trung, Diễn Thịnh… từ 5-7 ha/xã.
Thành quả trên là sản phẩm của sự hợp tác liên kết giữa 3 nhà giữa nhà nông dân, Nhà nước và nhà doanh nghiệp tại Diễn Châu. Sau khi mô hình doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm khoai tây thành công, huyện đề xuất với Sở Nông nghiệp & PTNT bổ sung chính sách hỗ trợ giống khoai tây. Khoai tây trồng tại Diễn Châu có 2 loại là khoai tây trắng và khoai tây vàng, nông dân trồng loại nào đều được các đơn vị bao tiêu thu mua hết.
Mặt khác, các cấp ngành liên quan cần sớm có định hướng khuyến cáo bà con nông dân, nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sản xuất cây nào phải an toàn và ăn chắc; chỉ mở rộng diện tích trồng khoai tây theo kế hoạch và hợp đồng liên kết đảm bảo đầu ra. Giữ vững cơ cấu các cây trồng vụ đông khác như khoai lang, lạc, ngô, rau màu để không lặp lại tình trạng “được mùa rớt giá” hoặc khi thuận lợi thì đổ xô vào trồng, phá vỡ quỹ hoạch nhưng khi ế ẩm, giá không được thì sẵn sàng chặt bỏ./.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Hiệu quả mô hình trồng khoai tây vụ đông trên đất bãi ở Diễn Châu
Nội dung:
Vài năm lại đây, khoai tây đã trở thành một trong những cây trồng vụ đông đầy triển vọng ở Nghệ An. Chính vì thế, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp &PTNT, vụ đông năm 2021 UBND tỉnh đã trích ngân sách 2,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương.
Xóm Hùng Nghĩa là một trong những xóm đi đầu trong việc đưa cây khoai tây về đất màu ven biển xã Diễn Hùng. Chỉ trong 2 năm lại đây, xã đã trồng được 21 ha cây khoai tây. Cùng với cây lạc thì khoai tây đã trở thành cây vụ đông chủ lực của người dân nơi đây. Sở dĩ khoai tây vụ đông được nông dân ưa chuộng vì đầu ra khá tốt, sản phẩm làm ra được Công ty Orion bao tiêu sản phẩm. Sau khi mua xong, một phần dùng để làm giống, số còn lại dùng để sản xuất bánh snack. Ngoài xã Diễn Hùng, trước đó, từ năm 2019, thông qua kết nối của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh, một doanh nghiệp cũng đã cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm nên cây khoai tây đã được đưa vào trồng ở xã Diễn Phong và nhân rộng rất nhanh. Chỉ sau 2 năm, diện tích đã lên 100 ha và vụ vừa rồi năng suất đạt bình quân 2,4 tấn/ha. Với giá bán hiện nay là 6.000 - 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi sào khoai tây vụ đông cho lãi ròng 4 triệu đồng.
Từ một cây trồng mới vào địa bàn Diễn Châu cách đây 3 năm cho thấy dù là khoai tây trắng hay khoai tây vàng đều phù hợp với đất màu vùng ven biển. Vì vậy, chỉ từ vài chục ha khoai tây tại Diễn Phong được một doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, Diễn Châu đã tăng diện tích trồng khoai tây lên tới 160 ha, chiếm gần 1 nửa diện tích khoai tây vụ đông của tỉnh. Hiện nay, Diễn Phong trồng nhiều nhất với khoảng 100 ha, tiếp đó là Diễn Hùng gần 21 ha và còn lại là các xã như: Diễn Hồng, Diễn An, Diễn Trung, Diễn Thịnh… từ 5-7 ha/xã.
Thành quả trên là sản phẩm của sự hợp tác liên kết giữa 3 nhà giữa nhà nông dân, Nhà nước và nhà doanh nghiệp tại Diễn Châu. Sau khi mô hình doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm khoai tây thành công, huyện đề xuất với Sở Nông nghiệp & PTNT bổ sung chính sách hỗ trợ giống khoai tây. Khoai tây trồng tại Diễn Châu có 2 loại là khoai tây trắng và khoai tây vàng, nông dân trồng loại nào đều được các đơn vị bao tiêu thu mua hết.
Mặt khác, các cấp ngành liên quan cần sớm có định hướng khuyến cáo bà con nông dân, nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sản xuất cây nào phải an toàn và ăn chắc; chỉ mở rộng diện tích trồng khoai tây theo kế hoạch và hợp đồng liên kết đảm bảo đầu ra. Giữ vững cơ cấu các cây trồng vụ đông khác như khoai lang, lạc, ngô, rau màu để không lặp lại tình trạng “được mùa rớt giá” hoặc khi thuận lợi thì đổ xô vào trồng, phá vỡ quỹ hoạch nhưng khi ế ẩm, giá không được thì sẵn sàng chặt bỏ./.
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Hiệu quả mô hình trồng khoai tây vụ đông trên đất bãi ở Diễn Châu
Ngày xuất bản: Thứ hai - 31/01/2022 04:06
Nội dung:
Vài năm lại đây, khoai tây đã trở thành một trong những cây trồng vụ đông đầy triển vọng ở Nghệ An. Chính vì thế, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp &PTNT, vụ đông năm 2021 UBND tỉnh đã trích ngân sách 2,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương.
Xóm Hùng Nghĩa là một trong những xóm đi đầu trong việc đưa cây khoai tây về đất màu ven biển xã Diễn Hùng. Chỉ trong 2 năm lại đây, xã đã trồng được 21 ha cây khoai tây. Cùng với cây lạc thì khoai tây đã trở thành cây vụ đông chủ lực của người dân nơi đây. Sở dĩ khoai tây vụ đông được nông dân ưa chuộng vì đầu ra khá tốt, sản phẩm làm ra được Công ty Orion bao tiêu sản phẩm. Sau khi mua xong, một phần dùng để làm giống, số còn lại dùng để sản xuất bánh snack. Ngoài xã Diễn Hùng, trước đó, từ năm 2019, thông qua kết nối của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh, một doanh nghiệp cũng đã cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm nên cây khoai tây đã được đưa vào trồng ở xã Diễn Phong và nhân rộng rất nhanh. Chỉ sau 2 năm, diện tích đã lên 100 ha và vụ vừa rồi năng suất đạt bình quân 2,4 tấn/ha. Với giá bán hiện nay là 6.000 - 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi sào khoai tây vụ đông cho lãi ròng 4 triệu đồng.
Từ một cây trồng mới vào địa bàn Diễn Châu cách đây 3 năm cho thấy dù là khoai tây trắng hay khoai tây vàng đều phù hợp với đất màu vùng ven biển. Vì vậy, chỉ từ vài chục ha khoai tây tại Diễn Phong được một doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, Diễn Châu đã tăng diện tích trồng khoai tây lên tới 160 ha, chiếm gần 1 nửa diện tích khoai tây vụ đông của tỉnh. Hiện nay, Diễn Phong trồng nhiều nhất với khoảng 100 ha, tiếp đó là Diễn Hùng gần 21 ha và còn lại là các xã như: Diễn Hồng, Diễn An, Diễn Trung, Diễn Thịnh… từ 5-7 ha/xã.
Thành quả trên là sản phẩm của sự hợp tác liên kết giữa 3 nhà giữa nhà nông dân, Nhà nước và nhà doanh nghiệp tại Diễn Châu. Sau khi mô hình doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm khoai tây thành công, huyện đề xuất với Sở Nông nghiệp & PTNT bổ sung chính sách hỗ trợ giống khoai tây. Khoai tây trồng tại Diễn Châu có 2 loại là khoai tây trắng và khoai tây vàng, nông dân trồng loại nào đều được các đơn vị bao tiêu thu mua hết.
Mặt khác, các cấp ngành liên quan cần sớm có định hướng khuyến cáo bà con nông dân, nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sản xuất cây nào phải an toàn và ăn chắc; chỉ mở rộng diện tích trồng khoai tây theo kế hoạch và hợp đồng liên kết đảm bảo đầu ra. Giữ vững cơ cấu các cây trồng vụ đông khác như khoai lang, lạc, ngô, rau màu để không lặp lại tình trạng “được mùa rớt giá” hoặc khi thuận lợi thì đổ xô vào trồng, phá vỡ quỹ hoạch nhưng khi ế ẩm, giá không được thì sẵn sàng chặt bỏ./.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây