HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Ca na đa: Dự thảo sửa đổi danh sách thuốc theo đơn (PDL) – thuốc có chứa Brimonidine
Ý kiến nhận xét: Ngày 08/09/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông báo tham vấn cộng đồng về sửa đổi :”Danh sách thuốc theo đơn (...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ hai - 20/09/2021 05:00
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Ngày 08/09/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông báo tham vấn cộng đồng về sửa đổi :”Danh sách thuốc theo đơn (PDL): thuốc có chứa Brimonidine”. Hiện nay, các sản phẩm thuốc có chứa brimonidine hoặc muối của nó như một thành phần thuốc cần phải có đơn thuốc để sử dụng cho người và động vật. Tuy nhiên, có một số loại thuốc nhỏ mắt đang lưu hành trong Ca na đa có chứa brimonidine được bán mà không cần theo đơn. Do đó, Ca na đa sẽ lấy ý kiến góp ý công khai về đề xuất sửa đổi danh sách thuốc theo đơn đối với các loại thuốc có brimonidine và/hoặc các muối của nó.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/prescription-drug-list/notices-changes/consultation-brimonidine.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/653
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Ca na đa: Dự thảo sửa đổi danh sách thuốc theo đơn (PDL) – thuốc có chứa Brimonidine
Nội dung:

Ngày 08/09/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông báo tham vấn cộng đồng về sửa đổi :”Danh sách thuốc theo đơn (PDL): thuốc có chứa Brimonidine”. Hiện nay, các sản phẩm thuốc có chứa brimonidine hoặc muối của nó như một thành phần thuốc cần phải có đơn thuốc để sử dụng cho người và động vật. Tuy nhiên, có một số loại thuốc nhỏ mắt đang lưu hành trong Ca na đa có chứa brimonidine được bán mà không cần theo đơn. Do đó, Ca na đa sẽ lấy ý kiến góp ý công khai về đề xuất sửa đổi danh sách thuốc theo đơn đối với các loại thuốc có brimonidine và/hoặc các muối của nó.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/prescription-drug-list/notices-changes/consultation-brimonidine.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/653
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Ca na đa: Dự thảo sửa đổi danh sách thuốc theo đơn (PDL) – thuốc có chứa Brimonidine
Ngày xuất bản: Thứ hai - 20/09/2021 05:00
Nội dung:

Ngày 08/09/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông báo tham vấn cộng đồng về sửa đổi :”Danh sách thuốc theo đơn (PDL): thuốc có chứa Brimonidine”. Hiện nay, các sản phẩm thuốc có chứa brimonidine hoặc muối của nó như một thành phần thuốc cần phải có đơn thuốc để sử dụng cho người và động vật. Tuy nhiên, có một số loại thuốc nhỏ mắt đang lưu hành trong Ca na đa có chứa brimonidine được bán mà không cần theo đơn. Do đó, Ca na đa sẽ lấy ý kiến góp ý công khai về đề xuất sửa đổi danh sách thuốc theo đơn đối với các loại thuốc có brimonidine và/hoặc các muối của nó.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/prescription-drug-list/notices-changes/consultation-brimonidine.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/653
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây