HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Jamaica thông báo quy định áp dụng cho khăn giấy các loại
Ý kiến nhận xét: Mới đây, Jamaica gửi thông báo số G/TBT/N/JAM/1242 đến các nước thành viên WTO áp dụng quy định áp dụng cho khăn giấy các loại. Theo đ?...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ tư - 06/04/2022 04:24
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Mới đây, Jamaica gửi thông báo số G/TBT/N/JAM/1242 đến các nước thành viên WTO áp dụng quy định áp dụng cho khăn giấy các loại.

Theo đó, tiêu chuẩn đưa ra thông số kỹ thuật, ghi nhãn cho sản phẩm khăn giấy và khăn lau, mô tả các yêu cầu đối với việc ghi nhãn các sản phẩm khăn giấy và khăn lau được phân phối thương mại bán lẻ hoặc bán buôn ở Jamaica.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy đóng gói sẵn như khăn giấy vệ sinh, khăn giấy lau mặt, khăn giấy ăn để bàn, khăn giấy tay và khăn lau và thay thế cho tiêu chuẩn JS 1: Part 26: 2014. Việc sửa đổi này nhằm để nâng cao yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm khăn giấy và bao gồm các yêu cầu ghi nhãn khăn lau.

 

Tiêu chuẩn sắp tới sẽ áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy đóng gói sẵn 

Đồng thời, Hàn Quốc gửi thông báo số G/TBT/N/KOR/1049 đến các nước thành viên WTO dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”.

Theo đó, “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau: Với việc sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn của sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở rộng; Phù hợp với Luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một danh mục thực phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) được thêm vào.

 

Hàn Quốc đưa ra dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”

Đây là bản sửa đổi tiếp theo thực hiện đối với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn và các quy định có liên quan khác. Mục đích của thông báo nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Jamaica thông báo quy định áp dụng cho khăn giấy các loại
Nội dung:

Mới đây, Jamaica gửi thông báo số G/TBT/N/JAM/1242 đến các nước thành viên WTO áp dụng quy định áp dụng cho khăn giấy các loại.

Theo đó, tiêu chuẩn đưa ra thông số kỹ thuật, ghi nhãn cho sản phẩm khăn giấy và khăn lau, mô tả các yêu cầu đối với việc ghi nhãn các sản phẩm khăn giấy và khăn lau được phân phối thương mại bán lẻ hoặc bán buôn ở Jamaica.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy đóng gói sẵn như khăn giấy vệ sinh, khăn giấy lau mặt, khăn giấy ăn để bàn, khăn giấy tay và khăn lau và thay thế cho tiêu chuẩn JS 1: Part 26: 2014. Việc sửa đổi này nhằm để nâng cao yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm khăn giấy và bao gồm các yêu cầu ghi nhãn khăn lau.

 

Tiêu chuẩn sắp tới sẽ áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy đóng gói sẵn 

Đồng thời, Hàn Quốc gửi thông báo số G/TBT/N/KOR/1049 đến các nước thành viên WTO dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”.

Theo đó, “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau: Với việc sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn của sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở rộng; Phù hợp với Luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một danh mục thực phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) được thêm vào.

 

Hàn Quốc đưa ra dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”

Đây là bản sửa đổi tiếp theo thực hiện đối với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn và các quy định có liên quan khác. Mục đích của thông báo nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Jamaica thông báo quy định áp dụng cho khăn giấy các loại
Ngày xuất bản: Thứ tư - 06/04/2022 04:24
Nội dung:

Mới đây, Jamaica gửi thông báo số G/TBT/N/JAM/1242 đến các nước thành viên WTO áp dụng quy định áp dụng cho khăn giấy các loại.

Theo đó, tiêu chuẩn đưa ra thông số kỹ thuật, ghi nhãn cho sản phẩm khăn giấy và khăn lau, mô tả các yêu cầu đối với việc ghi nhãn các sản phẩm khăn giấy và khăn lau được phân phối thương mại bán lẻ hoặc bán buôn ở Jamaica.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy đóng gói sẵn như khăn giấy vệ sinh, khăn giấy lau mặt, khăn giấy ăn để bàn, khăn giấy tay và khăn lau và thay thế cho tiêu chuẩn JS 1: Part 26: 2014. Việc sửa đổi này nhằm để nâng cao yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm khăn giấy và bao gồm các yêu cầu ghi nhãn khăn lau.

 

Tiêu chuẩn sắp tới sẽ áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy đóng gói sẵn 

Đồng thời, Hàn Quốc gửi thông báo số G/TBT/N/KOR/1049 đến các nước thành viên WTO dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”.

Theo đó, “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau: Với việc sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn của sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở rộng; Phù hợp với Luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một danh mục thực phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) được thêm vào.

 

Hàn Quốc đưa ra dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”

Đây là bản sửa đổi tiếp theo thực hiện đối với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn và các quy định có liên quan khác. Mục đích của thông báo nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây