HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/216  ngày 12/11/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Phê duyệt cho thực phẩ...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ năm - 06/01/2022 04:35
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/216  ngày 12/11/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Phê duyệt cho thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định), năm 2021. (22 trang, bằng tiếng Anh).

Các quy định này đề xuất những thay đổi trong thủ tục cấp phép trước đối với thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định, bao gồm cả việc thay đổi mẫu đơn xin phê duyệt đối với thực phẩm đó.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/216  ngày 12/11/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Phê duyệt cho thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định), năm 2021. (22 trang, bằng tiếng Anh).

Các quy định này đề xuất những thay đổi trong thủ tục cấp phép trước đối với thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định, bao gồm cả việc thay đổi mẫu đơn xin phê duyệt đối với thực phẩm đó.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
Ngày xuất bản: Thứ năm - 06/01/2022 04:35
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/216  ngày 12/11/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Phê duyệt cho thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định), năm 2021. (22 trang, bằng tiếng Anh).

Các quy định này đề xuất những thay đổi trong thủ tục cấp phép trước đối với thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định, bao gồm cả việc thay đổi mẫu đơn xin phê duyệt đối với thực phẩm đó.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây