HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm đóng gói sẵn
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/212 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Cấm và hạn chế bán hàn...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ sáu - 05/11/2021 04:12
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/212 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Cấm và hạn chế bán hàng), năm 2021 (3 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này đề xuất cấm sản xuất, bán, lưu trữ và trưng bày để bán thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh ngoại trừ có Dấu chứng nhận BIS, khi bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn BIS.

Mục đích của Thông báo: Các quy định này đưa ra các yêu cầu về Dấu chứng nhận BIS (Cục tiêu chuẩn Ấn Độ) đối với thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm đóng gói sẵn
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/212 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Cấm và hạn chế bán hàng), năm 2021 (3 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này đề xuất cấm sản xuất, bán, lưu trữ và trưng bày để bán thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh ngoại trừ có Dấu chứng nhận BIS, khi bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn BIS.

Mục đích của Thông báo: Các quy định này đưa ra các yêu cầu về Dấu chứng nhận BIS (Cục tiêu chuẩn Ấn Độ) đối với thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm đóng gói sẵn
Ngày xuất bản: Thứ sáu - 05/11/2021 04:12
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/212 ngày 20/9/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Cấm và hạn chế bán hàng), năm 2021 (3 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này đề xuất cấm sản xuất, bán, lưu trữ và trưng bày để bán thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh ngoại trừ có Dấu chứng nhận BIS, khi bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn BIS.

Mục đích của Thông báo: Các quy định này đưa ra các yêu cầu về Dấu chứng nhận BIS (Cục tiêu chuẩn Ấn Độ) đối với thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây