HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Braxin về thịt bò xay
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1270 ngày 07/10/2021, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh MAPA số 405, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha), áp dụn...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ ba - 07/12/2021 21:29
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1270 ngày 07/10/2021, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh MAPA số 405, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha), áp dụng đối với thịt trâu, bò, đông lạnh (HS 0202); thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120).

Sắc lệnh MAPA số 405 mở ra thời hạn 60 ngày để lấy ý kiến ​​cộng đồng về đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nhận dạng và chất lượng đối với thịt bò xay. Các đề xuất có cơ sở về mặt kỹ thuật được chuyển tiếp thông qua Hệ thống Giám sát Hành động Quy phạm – SISMAN, của Bộ Nông nghiệp – SDA / MAPA, tại địa chỉ:

https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/

Mục đích của thông báo này nhằm lấy ý kiến cộng đồng về đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thịt bò xay.

Quy chuẩn này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2021.

 
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Braxin về thịt bò xay
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1270 ngày 07/10/2021, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh MAPA số 405, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha), áp dụng đối với thịt trâu, bò, đông lạnh (HS 0202); thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120).

Sắc lệnh MAPA số 405 mở ra thời hạn 60 ngày để lấy ý kiến ​​cộng đồng về đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nhận dạng và chất lượng đối với thịt bò xay. Các đề xuất có cơ sở về mặt kỹ thuật được chuyển tiếp thông qua Hệ thống Giám sát Hành động Quy phạm – SISMAN, của Bộ Nông nghiệp – SDA / MAPA, tại địa chỉ:

https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/

Mục đích của thông báo này nhằm lấy ý kiến cộng đồng về đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thịt bò xay.

Quy chuẩn này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2021.

 
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Braxin về thịt bò xay
Ngày xuất bản: Thứ ba - 07/12/2021 21:29
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1270 ngày 07/10/2021, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh MAPA số 405, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha), áp dụng đối với thịt trâu, bò, đông lạnh (HS 0202); thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120).

Sắc lệnh MAPA số 405 mở ra thời hạn 60 ngày để lấy ý kiến ​​cộng đồng về đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nhận dạng và chất lượng đối với thịt bò xay. Các đề xuất có cơ sở về mặt kỹ thuật được chuyển tiếp thông qua Hệ thống Giám sát Hành động Quy phạm – SISMAN, của Bộ Nông nghiệp – SDA / MAPA, tại địa chỉ:

https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/

Mục đích của thông báo này nhằm lấy ý kiến cộng đồng về đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thịt bò xay.

Quy chuẩn này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2021.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây