HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Gambia về gạo
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GMB/9 ngày 07/10/2021, Gambia thông báo ban hành tiêu chuẩn Gambia số GAMS 35: 2021 S – gạo tăng cường. Tiêu chuẩn này quy định c...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ ba - 07/12/2021 21:30
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GMB/9 ngày 07/10/2021, Gambia thông báo ban hành tiêu chuẩn Gambia số GAMS 35: 2021 S – gạo tăng cường.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp chế biến Gạo tăng cường được sản xuất bằng cách duy trì một tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa gạo và (các) Hạt gạo tăng cường.

Mục đích của Tiêu chuẩn GAMS 35: 2021 S Tiêu chuẩn Gambian cho Gạo tăng cường sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở Gambia.

Tiêu chuẩn dự kiến thông qua ngày 30/11/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2021.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Gambia về gạo
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GMB/9 ngày 07/10/2021, Gambia thông báo ban hành tiêu chuẩn Gambia số GAMS 35: 2021 S – gạo tăng cường.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp chế biến Gạo tăng cường được sản xuất bằng cách duy trì một tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa gạo và (các) Hạt gạo tăng cường.

Mục đích của Tiêu chuẩn GAMS 35: 2021 S Tiêu chuẩn Gambian cho Gạo tăng cường sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở Gambia.

Tiêu chuẩn dự kiến thông qua ngày 30/11/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2021.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Gambia về gạo
Ngày xuất bản: Thứ ba - 07/12/2021 21:30
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GMB/9 ngày 07/10/2021, Gambia thông báo ban hành tiêu chuẩn Gambia số GAMS 35: 2021 S – gạo tăng cường.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp chế biến Gạo tăng cường được sản xuất bằng cách duy trì một tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa gạo và (các) Hạt gạo tăng cường.

Mục đích của Tiêu chuẩn GAMS 35: 2021 S Tiêu chuẩn Gambian cho Gạo tăng cường sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở Gambia.

Tiêu chuẩn dự kiến thông qua ngày 30/11/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2021.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây