HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Hoa Kỳ về đầu vòi hoa sen
Ý kiến nhận xét: Theo thông báo G/TBT/N/USA/1639/Rev.1  ngày 23/07/21 của Hoa Kỳ Thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất và thông báo về cuộc họp công khai – Tron...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ hai - 20/09/2021 04:57
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo thông báo G/TBT/N/USA/1639/Rev.1  ngày 23/07/21 của Hoa Kỳ Thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất và thông báo về cuộc họp công khai – Trong thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đề xuất sửa đổi định nghĩa hiện tại về “đầu vòi hoa sen” được thông qua trong quy tắc cuối cùng ngày 16/12/2020, bằng cách khôi phục định nghĩa trước đó về “đầu vòi hoa sen”. Việc khôi phục định nghĩa trước đây phù hợp với mục đích của Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng (EPCA). Hơn nữa, DOE dự kiến ​​xác định, khi khôi phục định nghĩa trước đây về “đầu vòi hoa sen”, tất cả các vòi hoa sen trong một sản phẩm có chứa nhiều vòi hoa sen sẽ được coi là một phần của một vòi hoa sen duy nhất để xác định việc tuân thủ tiêu chuẩn 2,5 gallon/phút (gpm). Ngoài ra, DOE đề xuất loại bỏ định nghĩa hiện tại về “phun xịt toàn thân” được thông qua trong Quy tắc cuối cùng vào tháng 12 năm 2020. DOE xin ý kiến đối với tất cả các nội dung của đề xuất này, bao gồm dữ liệu và thông tin để hỗ trợ đánh giá định nghĩa “đầu vòi hoa sen” từ Quy tắc cuối cùng vào tháng 10 năm 2013 có nên được khôi phục hay không và thông báo hội thảo trên web để thu thập ý kiến và dữ liệu về đề xuất của mình.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/09/2021.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Hoa Kỳ về đầu vòi hoa sen
Nội dung:

Theo thông báo G/TBT/N/USA/1639/Rev.1  ngày 23/07/21 của Hoa Kỳ Thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất và thông báo về cuộc họp công khai – Trong thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đề xuất sửa đổi định nghĩa hiện tại về “đầu vòi hoa sen” được thông qua trong quy tắc cuối cùng ngày 16/12/2020, bằng cách khôi phục định nghĩa trước đó về “đầu vòi hoa sen”. Việc khôi phục định nghĩa trước đây phù hợp với mục đích của Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng (EPCA). Hơn nữa, DOE dự kiến ​​xác định, khi khôi phục định nghĩa trước đây về “đầu vòi hoa sen”, tất cả các vòi hoa sen trong một sản phẩm có chứa nhiều vòi hoa sen sẽ được coi là một phần của một vòi hoa sen duy nhất để xác định việc tuân thủ tiêu chuẩn 2,5 gallon/phút (gpm). Ngoài ra, DOE đề xuất loại bỏ định nghĩa hiện tại về “phun xịt toàn thân” được thông qua trong Quy tắc cuối cùng vào tháng 12 năm 2020. DOE xin ý kiến đối với tất cả các nội dung của đề xuất này, bao gồm dữ liệu và thông tin để hỗ trợ đánh giá định nghĩa “đầu vòi hoa sen” từ Quy tắc cuối cùng vào tháng 10 năm 2013 có nên được khôi phục hay không và thông báo hội thảo trên web để thu thập ý kiến và dữ liệu về đề xuất của mình.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/09/2021.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Hoa Kỳ về đầu vòi hoa sen
Ngày xuất bản: Thứ hai - 20/09/2021 04:57
Nội dung:

Theo thông báo G/TBT/N/USA/1639/Rev.1  ngày 23/07/21 của Hoa Kỳ Thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất và thông báo về cuộc họp công khai – Trong thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đề xuất sửa đổi định nghĩa hiện tại về “đầu vòi hoa sen” được thông qua trong quy tắc cuối cùng ngày 16/12/2020, bằng cách khôi phục định nghĩa trước đó về “đầu vòi hoa sen”. Việc khôi phục định nghĩa trước đây phù hợp với mục đích của Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng (EPCA). Hơn nữa, DOE dự kiến ​​xác định, khi khôi phục định nghĩa trước đây về “đầu vòi hoa sen”, tất cả các vòi hoa sen trong một sản phẩm có chứa nhiều vòi hoa sen sẽ được coi là một phần của một vòi hoa sen duy nhất để xác định việc tuân thủ tiêu chuẩn 2,5 gallon/phút (gpm). Ngoài ra, DOE đề xuất loại bỏ định nghĩa hiện tại về “phun xịt toàn thân” được thông qua trong Quy tắc cuối cùng vào tháng 12 năm 2020. DOE xin ý kiến đối với tất cả các nội dung của đề xuất này, bao gồm dữ liệu và thông tin để hỗ trợ đánh giá định nghĩa “đầu vòi hoa sen” từ Quy tắc cuối cùng vào tháng 10 năm 2013 có nên được khôi phục hay không và thông báo hội thảo trên web để thu thập ý kiến và dữ liệu về đề xuất của mình.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/09/2021.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây