HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về dầu và chất béo
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/513, G/TBT/N/BHR/614, G/TBT/N/KWT/582, G/TBT/N/OMN/449, G/TBT/N/QAT/603, G/TBT/N/SAU/1219, G/TBT/N/YEM/210 ngày 06/10/2021, Hội đồng hợp tác các qu??...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ ba - 07/12/2021 21:29
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/513, G/TBT/N/BHR/614, G/TBT/N/KWT/582, G/TBT/N/OMN/449, G/TBT/N/QAT/603, G/TBT/N/SAU/1219, G/TBT/N/YEM/210 ngày 06/10/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Tiêu chuẩn đối với dầu và mỡ ăn được không có trong các tiêu chuẩn riêng – GSO 2228/2012 (11 trang, bằng tiếng Ả Rập; 11 trang, bằng tiếng Anh) .

Trong cuộc họp lần thứ 29 về các tiêu chuẩn thực phẩm và nông nghiệp, Ủy ban kỹ thuật vùng Vịnh đã đồng ý cập nhật tiêu chuẩn tài liệu tham khảo gốc được cập nhật.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về dầu và chất béo
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/513, G/TBT/N/BHR/614, G/TBT/N/KWT/582, G/TBT/N/OMN/449, G/TBT/N/QAT/603, G/TBT/N/SAU/1219, G/TBT/N/YEM/210 ngày 06/10/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Tiêu chuẩn đối với dầu và mỡ ăn được không có trong các tiêu chuẩn riêng – GSO 2228/2012 (11 trang, bằng tiếng Ả Rập; 11 trang, bằng tiếng Anh) .

Trong cuộc họp lần thứ 29 về các tiêu chuẩn thực phẩm và nông nghiệp, Ủy ban kỹ thuật vùng Vịnh đã đồng ý cập nhật tiêu chuẩn tài liệu tham khảo gốc được cập nhật.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về dầu và chất béo
Ngày xuất bản: Thứ ba - 07/12/2021 21:29
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/513, G/TBT/N/BHR/614, G/TBT/N/KWT/582, G/TBT/N/OMN/449, G/TBT/N/QAT/603, G/TBT/N/SAU/1219, G/TBT/N/YEM/210 ngày 06/10/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Tiêu chuẩn đối với dầu và mỡ ăn được không có trong các tiêu chuẩn riêng – GSO 2228/2012 (11 trang, bằng tiếng Ả Rập; 11 trang, bằng tiếng Anh) .

Trong cuộc họp lần thứ 29 về các tiêu chuẩn thực phẩm và nông nghiệp, Ủy ban kỹ thuật vùng Vịnh đã đồng ý cập nhật tiêu chuẩn tài liệu tham khảo gốc được cập nhật.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây