HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mỹ phẩm
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/506, G/TBT/N/BHR/607, G/TBT/N/KWT/575, G/TBT/N/OMN/441, G/TBT/N/QAT/596, G/TBT/N/SAU/1205, G/TBT/N/YEM/203 ngày 07/7/2021, Hội đồng hợp tác các quố...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ hai - 20/09/2021 04:15
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/506, G/TBT/N/BHR/607, G/TBT/N/KWT/575, G/TBT/N/OMN/441, G/TBT/N/QAT/596, G/TBT/N/SAU/1205, G/TBT/N/YEM/203 ngày 07/7/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về Sản phẩm mỹ phẩm – Quy chuẩn kỹ thuật về công bố sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân (16 trang, bằng tiếng Ả Rập; 15 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến các tiêu chí về công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời quy chuẩn mô tả các tiêu chí cơ bản của việc công bố có thể chấp nhận được đối với sản phẩm mỹ phẩm.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mỹ phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/506, G/TBT/N/BHR/607, G/TBT/N/KWT/575, G/TBT/N/OMN/441, G/TBT/N/QAT/596, G/TBT/N/SAU/1205, G/TBT/N/YEM/203 ngày 07/7/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về Sản phẩm mỹ phẩm – Quy chuẩn kỹ thuật về công bố sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân (16 trang, bằng tiếng Ả Rập; 15 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến các tiêu chí về công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời quy chuẩn mô tả các tiêu chí cơ bản của việc công bố có thể chấp nhận được đối với sản phẩm mỹ phẩm.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mỹ phẩm
Ngày xuất bản: Thứ hai - 20/09/2021 04:15
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/506, G/TBT/N/BHR/607, G/TBT/N/KWT/575, G/TBT/N/OMN/441, G/TBT/N/QAT/596, G/TBT/N/SAU/1205, G/TBT/N/YEM/203 ngày 07/7/2021, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về Sản phẩm mỹ phẩm – Quy chuẩn kỹ thuật về công bố sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân (16 trang, bằng tiếng Ả Rập; 15 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến các tiêu chí về công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời quy chuẩn mô tả các tiêu chí cơ bản của việc công bố có thể chấp nhận được đối với sản phẩm mỹ phẩm.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây