HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/829 ngày 05/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố sức khỏe được đưa r...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ ba - 05/10/2021 03:52
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/829 ngày 05/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một khiếu nại về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật theo Điều 17 (3) của Quy định (EC) số 1924/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 20/12/2006 liên quan đến các công bố về dinh dưỡng và sức khỏe đối với thực phẩm.

Mục đích của Quy định: Biện pháp được đề xuất là Quy định của Ủy ban đối với một yêu cầu về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban đó không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm. Ngoài ra, mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/829 ngày 05/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một khiếu nại về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật theo Điều 17 (3) của Quy định (EC) số 1924/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 20/12/2006 liên quan đến các công bố về dinh dưỡng và sức khỏe đối với thực phẩm.

Mục đích của Quy định: Biện pháp được đề xuất là Quy định của Ủy ban đối với một yêu cầu về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban đó không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm. Ngoài ra, mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
Ngày xuất bản: Thứ ba - 05/10/2021 03:52
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/829 ngày 05/8/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một khiếu nại về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm và đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật theo Điều 17 (3) của Quy định (EC) số 1924/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 20/12/2006 liên quan đến các công bố về dinh dưỡng và sức khỏe đối với thực phẩm.

Mục đích của Quy định: Biện pháp được đề xuất là Quy định của Ủy ban đối với một yêu cầu về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban đó không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm. Ngoài ra, mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây