HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/836  ngày 13/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố về sức khỏe đố...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ sáu - 05/11/2021 04:11
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/836  ngày 13/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố về sức khỏe đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em theo Điều 18 của Quy định (EC) số 1924/2006 của Châu Âu Nghị viện và Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về các tuyên bố về dinh dưỡng và sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm.

Mục đích của thông báo: Biện pháp được đề xuất là Dự thảo Quy định của Ủy ban đối với hai tuyên bố về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, các công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban này không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/836  ngày 13/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố về sức khỏe đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em theo Điều 18 của Quy định (EC) số 1924/2006 của Châu Âu Nghị viện và Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về các tuyên bố về dinh dưỡng và sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm.

Mục đích của thông báo: Biện pháp được đề xuất là Dự thảo Quy định của Ủy ban đối với hai tuyên bố về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, các công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban này không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm
Ngày xuất bản: Thứ sáu - 05/11/2021 04:11
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/836  ngày 13/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép công bố về sức khỏe đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em (3 trang, bằng tiếng Anh; 2 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em theo Điều 18 của Quy định (EC) số 1924/2006 của Châu Âu Nghị viện và Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về các tuyên bố về dinh dưỡng và sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm.

Mục đích của thông báo: Biện pháp được đề xuất là Dự thảo Quy định của Ủy ban đối với hai tuyên bố về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không thuận lợi. Do đó, các công bố về sức khỏe có trong Quy định của Ủy ban này không tuân thủ các điều kiện được nêu trong Quy định (EC) số 1924/2006, và sẽ không được phép sử dụng trên thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây