HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm hữu cơ
Ý kiến nhận xét: Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/834  ngày 07/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc chi tiết về hồ...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ sáu - 05/11/2021 04:10
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/834  ngày 07/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc chi tiết về hồ sơ và khai báo nhất định được yêu cầu từ người vận hành, nhóm người vận hành và về phương tiện kỹ thuật để cấp chứng chỉ phù hợp với Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng (5 (các) trang, bằng tiếng Anh). Quy chế này áp dụng đối với sản phẩm hữu cơ và thực phẩm nói chung.

Dự thảo Quy chế thực hiện này của Ủy ban cung cấp các quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận dưới dạng điện tử, đối với một số hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra các biện pháp phòng ngừa và đề phòng, truy xuất nguồn gốc, cân bằng khối lượng và đối với một số công bố và thông tin liên lạc cần thiết cho các hoạt động kiểm soát chính thức.

Mục đích của thông báo: Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải thông qua luật thực thi các quy định chi tiết nêu trên trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các nhà sản xuất cần có đủ thời gian để thích ứng với các quy tắc mới và các Quốc gia thành viên EU để tích hợp các quy tắc mới này vào luật pháp quốc gia của họ; các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm hữu cơ
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/834  ngày 07/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc chi tiết về hồ sơ và khai báo nhất định được yêu cầu từ người vận hành, nhóm người vận hành và về phương tiện kỹ thuật để cấp chứng chỉ phù hợp với Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng (5 (các) trang, bằng tiếng Anh). Quy chế này áp dụng đối với sản phẩm hữu cơ và thực phẩm nói chung.

Dự thảo Quy chế thực hiện này của Ủy ban cung cấp các quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận dưới dạng điện tử, đối với một số hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra các biện pháp phòng ngừa và đề phòng, truy xuất nguồn gốc, cân bằng khối lượng và đối với một số công bố và thông tin liên lạc cần thiết cho các hoạt động kiểm soát chính thức.

Mục đích của thông báo: Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải thông qua luật thực thi các quy định chi tiết nêu trên trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các nhà sản xuất cần có đủ thời gian để thích ứng với các quy tắc mới và các Quốc gia thành viên EU để tích hợp các quy tắc mới này vào luật pháp quốc gia của họ; các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Thông báo của Liên minh châu Âu về thực phẩm hữu cơ
Ngày xuất bản: Thứ sáu - 05/11/2021 04:10
Nội dung:

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/834  ngày 07/9/2021, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban đưa ra các quy tắc chi tiết về hồ sơ và khai báo nhất định được yêu cầu từ người vận hành, nhóm người vận hành và về phương tiện kỹ thuật để cấp chứng chỉ phù hợp với Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng (5 (các) trang, bằng tiếng Anh). Quy chế này áp dụng đối với sản phẩm hữu cơ và thực phẩm nói chung.

Dự thảo Quy chế thực hiện này của Ủy ban cung cấp các quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận dưới dạng điện tử, đối với một số hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra các biện pháp phòng ngừa và đề phòng, truy xuất nguồn gốc, cân bằng khối lượng và đối với một số công bố và thông tin liên lạc cần thiết cho các hoạt động kiểm soát chính thức.

Mục đích của thông báo: Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải thông qua luật thực thi các quy định chi tiết nêu trên trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các nhà sản xuất cần có đủ thời gian để thích ứng với các quy tắc mới và các Quốc gia thành viên EU để tích hợp các quy tắc mới này vào luật pháp quốc gia của họ; các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây